“de stilte”
Gedachten voor februari 2010:
Foto:
Martine Verhaeghe
Weathercam Brugge
“Leer u aan de stilte laven,
waar het leven u geleidt.
Zij is uwe veil’ge haven,
want zij is de groote gave
van de eeuwigheid.”
(Adama Van Scheltema)
Woorden mogen
alleen dienen
om de stilte te
verbeteren.
(K.Jonckheere)
De stilte is een vriend die je nooit verraadt.(Confucius)
Door niet te spreken zie je duidelijker.
(Mahatma Gandhi)
Geef me stilte en ik zal de nacht trotseren.
(Kahlil Gibram)
Denk
eraan dat
stilte soms
het beste
ant-woord
is.
Luister niet naar
de herrie van de
wereld, maar
naar de stilte
van je ziel.
Als er niet eerst stilte is
komt er geen luisteren.
Hoe stiller het wordt, hoe meer men hoort!
Je verliest
jezelf in het
lawaai van
de wereld…
…en je vindt jezelf
terug in de stilte.
Er zijn zoveel
geluiden,
maar er is
slechts één
stilte.
Ik heb de taal van de
stilte beluisterd. Zij
geurde naar bloemen.
Na de stilte komt muziek het dichtst bij het
zeggen van het onzegbare. (Aldous Huxley)
De mens verlangt naar stilte.
Zij die alle
stilte vrezen,
hebben nooit
hun hart
gelezen.
(Adema Van Scheltema)
…en hij mijmert in alle stilte voort…
Zij had nimmer zoveel
gezegd als toen zij zweeg.
.
Zelfs de stilte heeft haar taal:…
Zij kan bidden; zij kan zich doen verstaan. (Aminto Fasso)
Het schoonste
geluid ter
wereld is
de stilte.
Stilte is het element
waarin grote dingen zich
verwezenlijken.
(Thomas Carlyle)
Zoek geen grote woorden
als een klein gebaar
volstaat.
Muziek begint altijd met stilte. (Restopovitch)
Lezen is inkeer, is stilte zoeken op de
laatste geruchtloze plaats ter wereld:
enige bedrukte bladzijden. (Kees Fens)
Muziek:
Avé Maria
van Schubert
Hartelijke groeten.
Descargar

doy gracias