ARQUITECTURA DO S. XX
•
•
•
•
Gropius
Mies Van der Rohe
Le Corbusier
Wright
Gropius. Fábrica de turbinas AEG. 1908 – 1909. Berlín.
Gropius. Almacéns Fagus. 1911. Alemaña.
Gropius. Bauhaus. 1925 – 1926. Dessau, Alemaña.
Mies Van der Rohe. Pavillón alemán da exposición de Barcelona.
1929.
Mies Van der Rohe. Instituto Tecnolóxico de Chicago. 1952. U.S.A.
Mies Van der Rohe. Seagram building
(e detalle ventás). 1956. N.Y.
Le Corbusier. Ville Saboye. 1929 – 1931. Poissy, Francia.
Le Corbusier. Unidade de habitación
( e detalles das terazas).
1947 – 1952. Marsella.
Le Corbusier. Igrexa da Rouchamp. 1952. Francia.
Wright. Casa Robie. 1909. Chicago, U.S.A.
Wright. Casa da fervenza.
1936. Pennsylvania, U.S.A.
Wright. Museo Guggenheim
(fachada e interior). 1956. N.Y., U.S.A.
Descargar

Diapositiva 1