Formarea profesională a adulţilor
în cadrul Societăţii de Diseminare
a Cunoştinţelor Stiinţifice (T.I.T)
din Budapesta
Csilla Lukács –
Zoltán Nagy
(Iasi, 28 aprilie 2010)
Tematica prelegerii
1. Scurtă prezentare a istoricului şi activităţii societăţii
2. Prezentarea formei de organizare a societăţii, asociaţiile
afiliate/membre
3. Prezentarea „practicilor bune" actuale
4. Activitatea de pregătire şi examinare pentru
învăţarea limbilor străine
1. Prezentarea istoricului şi activităţii Societăţii
de Diseminare a Cunoştinţelor Ştiinţifice
• vîrsta de 170 ani
• a fost înfiinţată
în anul 1841
Poarta sediului
1. Prezentarea istoricului şi activităţii Societăţii
de Diseminare a Cunoştiinţelor Ştiinţifice
• societatea promovează cele mai multe
variante ale conceptului Lifelong Learning
ţinînd cont de cererile pieţii forţei de muncă
• scopul principal: însuşirea cît mai largă a
competenţelor cheie
reintegrarea şomerilor precum şi
creşterea competitivităţii forţei de
muncă.
1. Prezentarea istoricului şi activităţii Societăţii
de Diseminare a Cunoştiinţelor Ştiinţifice
•
activităţile pot fi grupate în 3 categorii:
1.1.Formarea profesională a adulţilor
1.2. Răspîndirea cunoştiinţelor ştiinţifice
1.3 Susţinerea şi promovarea
tinerilor talentaţi
1.1. Formarea profesională a adulţilor
• Pregătirea profesională în diverse
profesiuni (ex. contabili, maşinişti la utilaje
pentru terasamente etc.)
• Pregătire în domeniul informaticii: formare
în sistemul XPERT (EUROPEAN
COMPUTER PASSPORT
~ECDL)
1.1. Formarea profesională a adulţilor
• instruire şi examinare pentru învăţarea
limbilor străine: sistemul
TELC
(THE EUROPEAN LANGUAGE
CERTIFICATE)
ex.: anual: 15-25 000
1.1. Formarea profesională a adulţilor
TELC
6 nivele
Nr. centrelor active de examinare (UE+China):
3000; în Ungaria: 85
1.2 Diseminarea cunoştiinţelor ştiinţifice
 reviste
conferinţe, universităţi populare,
universităţi de vară, acţiuni prin cluburi etc.
1.2.1. Reviste editate de societatea noastră
Viaţă şi Ştiinţă
(Élet és Tudomány-1946 )
Lumea Naturii
(Természet Világa-1869)
Realitatea
(Valóság - 1958)
1.2.2. Conferinţe, universităţi populare,
universităţi de vară
1. Festivaluri internaţionale ale ştiinţei
(European Science Events Association –
EUSCEA)
2. "Săptămîna Adulţilor" (Adult Learner’s
Week).
1.2.2. Conferinţe, universităţi populare,
universităţi de vară
1. Festivaluri internaţionale ale ştiinţei (European Science
Events Association – EUSCEA)
1.2.2. Conferinţe, universităţi populare,
universităţi de vară
2. "Săptămîna Adulţilor" (Adult Learner’s Week).
Instituţiile astronomice
Planetariul TIT (Budapesta)
•
Observatorul
Astronomic Urania
1.3 Susţinerea şi promovarea
tinerilor talentaţi
2. Forma organizatorică a instituţiei, filialele şi
asociaţiile afiliate
38 asociaţii afiliate
10 000 membri din ţară
3. „Practici bune”
1) pt. participanţi din oraşul Gheorgheni (jud.
Harghita):
• pregătirea în domeniul turismului şi
• îl oferim – în cadrul seminariilor, conferinţelor –
posibilatea schimbului de experienţă din
domeniul educaţiei şi formării profesionale a
adulţilor
2) sunt instruiţi 100 de persoane ca manageri ai
proiectelor ciclice culturale (CULTURAL
PROJECT CYCLE MANAGEMENT
3.1. „Practici bune”-1.
Partener:
S.C. Delta Info Line SRL (Gheorgheni)
turism rural
+
schimbi de experienţă din cele mai noi
metode şi tehnici de formare profesională a
adulţilor
3.1. „Practici bune”-1.
• vîrsta participanţilor: 20-70 (cursul
turism rural)
3.2. „Practici bune”-2.
800 de persoane: CULTURAL PROJECT
CYCLE MANAGEMENT (180 de ore)
însuşirea bazelor contabilităţii financiare
CONCLUZII
orientarea spre practică
The Importance of Foreign
Languages
•
•
•
•
Way to information society
Better chance at labour market
Speed up international mobility
Especially important for small nations
Problem of Language Assesment
• Common European Framework (CEFR)
– 6 levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Reading
– 4 skills:
Writing
Speaking
Listening
Examination in the Educational
system of Hungary
• Interest in western languages
• Education needs a goal
• State-accredited exams are the goal
• and must for diploma
T.I.T. as Exam Center for telc
•
•
•
•
•
State-accredited from 2000
Have 85 exam-places
175 000 candidates from 2000 to 2009
Main languages: English and German
Among 27 systems 2-3. most popular
Typical candidate
Question for planning
What is wrong
with language
teaching at
schools?
Why is telc
popular in
Hungary?
Teaching at schools (formal
learning)
•
•
•
•
•
Often problems with methodology
Not clear aims
Grammar-based
Problem with motivation
Bad technical background
Teaching outside school (informal
learning at T.I.T.)
• Clear aim
4 skills
• Valuable aim
state-accredited exam
• Motivated teachers and students
Popularity of exam
Assesses
what students
„can do”
Reach
communicative
aim
Manage
communicative
process
Grammar
is not so
Important…
Labour market and telc
• Exam is wide-spread (mainly Europe)
• Popular languages (English, German,
French, Italian)
• Comparable standards in all countries
• Philosophy of telc exams is close to
labour market’s
Conclusion
• Aim of learners is usable language
proficiency
•
task for schools
•
chance for adult education
• Mobility and labour market needs „good
quality” standards
•
like telc
Society for the Disssemination of
Scientific Knowledge
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Adress: 1088 Bródy Sándor u. 16
Tel.:+36-1-327-8900, Fax.:+36-1-327-8901
E-mail: titnet@webinform.hu
www.titnet.hu
www.telc.hu
Thank you!
• Good bye…
Descargar

1. dia