CARTEA
şi
CĂRŢILE
Conferinţă magistrală
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Anul academic 2012-2013
Prof. dr. MIHAELA IRIMIA
Giuseppe ARCIMBOLDO (1527-1593),
Vara, şezând (1573)
Giuseppe
ARCIMBOLDO,
Vara (1563)
Grădinarul de
legume (c.1590)
Legume într-un
castron (c.1590)
M
Mm
m
Librarul (c. 1566)
Eva şi mărul
(1578)
Contrapartea Evei
CARTEA
NATURII
= cartea
creaţiei
= studiul
ştiinţific
CARTEA
CULTURII
= cartea
omului
= studiul
umanist
M
ŢESĂTURA < A ŢESE
Lat. ordīrī >
Sp. urdimbre
Port. urdidura
It. ordito
Rom. urzeală
Fr. ourdissage
E. warp < OE weorpan
Lat. trama > Sp. trama; Port. trama;
It. trama; Rom. tramă, băteală; Fr. trame
OE weafan > E weft, woof
p
a
r
a
d
I
g
m
ă
sintagmă
TEXT > Lat. textum < texere
papirus egiptean
cutie de bambus chinezească
codex
Scriitoarea (Pompei, 79 A.D.)
table de ceară legate
în formă de codex
Descargar

Slide 1