MESOPOTAMIA:
ARQUITECTURA
ESCULTURA E ARTES APLICADAS
Reconstrucción dun
zigurat.
Zigurat de Ur. 2111 – 2046 a.C.
Reconstrucción do pazo de Jorsabad. 713 – 706 a.C.
Porta de Isthar. S. VII a.C.. Museo de Pérgamo, Berlín.
Ruínas do pazo de Persépolis. S. VI – V a.C.
Apadana do pazo de Persépolis. S. VI – V a.C.
Tumba de Artajerjes e Darío I. S. V a.C.
O intendente Ebih.
III milenio a.C.
Museo do Louvre,
París.
Estela de Naram – Sin.
III milenio a.C.
Museo do Louvre,
París.
Estatua de Gudea.
S.XXII a.C.
Museo do Louvre,
París.
Cabeza con turbante
de Gudea.
S.XXII a.C.
Museo do Louvre,
París.
Estela de Hammurabi.
S. XVIII a.C.
Museo do Louvre,
París.
Asurnasirpal II.
883 – 859 a.C.
Museo Británico,
Londres.
Lamasus de Jorsabad.
721 – 705 a.C.
Museo do Louvre,
París.
A leona ferida. 668 – 626 a.C. Museo Británico, Londres.
Asurbanipal cazando leóns. 668 – 626 a.C. Museo Británico, Londres.
Arqueiros do pazo de
Darío.
515 a.C.
Museo do Louvre,
París.
Arpa de Ur.
2500 a.C.
Museo da Universidade
de Pensilvania.
Estandarte de Ur. III milenio a.C. Museo Británico, Londres.
Descargar

Diapositiva 1