Świat wolny od tragicznych
wypadków drogowych
Rola GRSP w realizacji Dekady Działań BRD 2011 - 2020
Barbara Król
Global Road Safety Partnership (GRSP)
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
GRSP działa w 35 państwach
Tworzymy wielosektorowe partnerstwa aby
realizować zintegrowane działania na rzecz Zapinanie
brd
pasów z 3% do
80%: wpłynęło na 20%
Kładziemy nacisk na czynnik ludzki.
33% spadek liczby ofiar w
wypadkach spowodowanych
pod wpływem alkoholu w
projekcie pilotażowym w
Olsztynie
spadek liczby ofiar
Sakhalin, Rosja
65% spadek liczby
prowadzących po
alkoholu po projekcie
pilotażowym w dwóch
miastach w Chinach
63% spadek kosztów
hospitalizacji rannych w Guaíba,
Brazylia
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Co robimy
Szkolenia
Czynniki ryzyka,
Grupy ryzyka
Dobre praktyki
Zarządzanie brd i
realizacja projektów
Wymiana wiedzy i
najlepszych praktyk
2011
Partnerstwo
i budowanie
potencjału
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Światowe
rzecznictwo
Kim jesteśmy
Sektor
prywatny
Sektor
rządowy
Instytucje
finansowe
Organizacje
pozarządowe
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Copyright © Sesame Workshop
Katastrofa humanitarna
stworzona przez człowieka
Wypadki drogowe są
Trzęsienia ziemi są
przewidywalne
trudne do
Wypadkom
drogowym
przewidzenia
i
można
zapobiegać
zapobiegania
Obrażeń w wypadkach
Trzęsieniemożna
ziemi na
drogowych
Hati, 2010
uniknąć
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Misja GRSP:
Trwałe zmniejszanie liczby
ofiar i osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
2010
Rola GRSP w ONZ Dekadzie Działań
na rzecz BRD
Jesteśmy jednym z głównych członków ONZ Grupy
Współpracy BRD (UNRSC)
• Przewodnictwo w UNRSC grupie roboczej ds. dobrych praktyk
• Członek grupy roboczej ds. zarządzania brd
• Lider w pracach nad globalną Kartą BRD dla biznesu oraz jej
wdrażaniem
Filar I
Filar II
Zarządzanie
BRD
Bezpieczna
infrastruktura i
mobilność
Filar III
Filar IV
Bezpieczeństwo Uczestnicy ruchu
pojazdów
drogowego
Filar V
Ratownictwo i
opieka
powypadkowa
The Global Plan for the Decade of Action (in English, French, Russian, Spanish)
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
w Polsce
Szczebel lokalny
Zarządzanie BRD
• Współpraca wielosektorowa – władze,
sektor prywatny, organizacje
pozarządowe
• Badania i analizy
• Szkolenia
Wdrożenie projektu pilotażowego
Współpraca międzynarodowa
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
BRD na poziomie lokalnym
Ludzie i
społeczność
jako główne
rozwiązanie w
SOL!
Społeczności mogą
aktywnie wspierać
realizację krajowych
celów brd
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Mój pierwszy fotelik
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Polska –
wyzwania na Dekadę
Ludzie
• Aktywizacja i integracja osób jest
kluczowa dla osiągnięcia celów Dekady
Zaangażowanie
polityczne
• Widoczne, stałe
• Krajowe i regionalne
Odpowiedzialność
• Stworzenie systemu
• Wszystkie poziomy i sektory władzy
Dane
• Przejrzyste i dostępne
• Różne źródła – sektor zdrowia,
ubezpieczyciele, przewoźnicy
Współpraca
wielosektorowa
• Koncentracja na wspólnych celach brd
Zaangażowanie biznesu
• Stworzenie programów
• wysokie zyski to także zobowiązania
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Dziękuję za uwagę!
www.grsproadsafety.org
The Global Road Safety
Partnership is hosted by
Descargar

Slide 1