Datavarehus for UiB
Status per 11.05.2011
Datavarehusprosjektet – fremdrift og status
•
•
•
Alle rapporter er ferdig utviklet og klarert for produksjon.
Sikkerhetsløsningen for IP-styring er på plass
Avventer klarsignal fra udir UiB
Status 11.05.2011 – DV PA
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
rapport ID
5.1.PA01R-Prosjektergister
5.2.PA01R-Utgifts-og-Stedregister
5.3.PA02D-Bilagsdetaljer(I\K)
5.4.PA03B-Budsjett
5.5.PA04S-Budsjett-Regnskap per prosjekt
5.6.PA04S-Budsjett-Regnskap per ÅR
5.7.PA05S-Inntektsregnskap
5.8.PA08D-Fakturadetaljer
5.9.PA09S-Eksternrapportering
5.10.PA10A-Prosjektsaldo-etter-kostnadsted
5.11.PA11A-Avstemmingsrapport
5.12.PA12R-Ressursallokering
8.2.HR01-Ressurregister
5.14.PA15R-atkivitetsregister
6.1 PA01-Prosjektregister-Uni
6.2 PA02-Innt-kostnader-Uni
6.3 PA03-Budsjett-Uni
6.4 PA04-Regnskapssaldo-Uni
6.5 PA05-Innstedksregnskap-Uni
6.6 Pa06-Utgifskategorier-Uni
6.7 PA07-Org-og-stedregister-Uni
6.8 PA08-Fakturadetajler-Uni
6.9 PA09-2-Prosjettsett-eksternrapportering-Uni
6.10 PA09-Prosjekter-eksternrapportering-Uni
6.11 PA10-Prosjektsaldo-etter-kostnadsted-Uni
6.12 PA11-Avstemmingsrapport-Uni
6.13 PA12-Ressursallokering-Uni
6.14 PA13-Prosjektproblemer-Uni
6.15 PA15-Prosjektvedlegg-Uni
6.16 Pa16-Prosjektsøknader-Uni
6.17 PA17-Prosjektstatus-hist_uni
6.18 PA18-Timeliste-Uni
8.1 HR01-Ressursregister_UNI
6.19 PA14 Aktivitets-Uni
på testplan
1
1
1
1
1
utgår
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
100 %
1. laget
2. testet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
100 %
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
100 %
3. godkjent
1
1
1
1
1
sum
3
3
3
3
3
0
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
33
99
100 % 100 %
%
% ferdig
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0 % utgår
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4. Klar for prod
1
1
1
1
1
kommentar prod
ny rapport utledet fra 5.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
100 %
avvik i beløp
feil i kobling mot ar_kunderolle
aviikk alle beløp
avikk i alle beløp
lagt til i pa01
lagt til i pa01
Status 11.05.2011 – DV utenom PA
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
rapport ID
på testplan
1.1.A61-Anlegsmodulen
1
1.2.A62-Plan avskrivn mnd(Planlagt askriving fra anleggsmodul)
1
1.3.B1-Budsjettdetaljer
1
1.4.B11-Budsjettrapprter mnd
1
1.5.B11-Budsjettrapport-B1-B3-B4
1
1.6.D22-Bilagsdetaljer
1
1.7.D23--institutt bilagsdetaljer UiB
utgår
1.8.K31-Kundereskontro
1
1.9.K32-Forfalte fakturaer
1
1.10.K33-Fakturaer som er purret
1
1.11.L41-Leverandørreskontro
1
1.12.L42-AP-ikke i hovedbok
1
1.13.R02-Segementregister
1
1.14.R07-Kunderegister
1
1.15.R08-leverandørregister
1
1.16.R11-OA-Segementer
utgår
1.17.S11-Artsregnskap mnd
1
1.18.S11-Artsregnskap
1
1.19.S12-Stedregnskap
1
1.20.S12-Universitetsregnskap
1
1.21.S13-Prosjekt-etter-fin.kilde
1
1.22.S13-Prosjektregnskap
1
1.23.S14-Analyseregnskap
1
1.24.S15-Investeringer
1
1.25.S20-Råbalanse
1
1.26.S21-Prosjektsaldorapport
1
1.27.IR12-Andskaffelser over 100.000 pr sted
1
1.28.Bw01-faktura-ikke konterte
1
1.29.BW02-fakturamottaker
1
1.30.BW03-Anviser-attesttanter
1
1.31.BW04-Konterte-Faktura
1
1.32.BW05-Utstyrregistrering-ADI
1
1.33.BW06-konterte-faktura_Div_utvalg_sort_lev
1
1.34.BW07-IP_PM-bruker
1
2.1.k31-Kundereskontro-Unifob
1
2.2.K32-Forfalte-fakturaer Unifob
1
2.3.K33-Fakturaer-som-er-purret-Unifob
1
2.4.L41-leverandørreskontro
1
2.5.L42-Ap-Bilag-ikke-i-Hivedbok-Unifob
1
2.6.Prosjektsaldo-Unifob
1
2.7.R02-Segmentregister-Unifob
1
2.8.R07-Kunderegister-Unifob
1
2.9.R08-Leverandørregister-Unifob
1
2.10.Unifob-B11-Artsbudsjett-mnd-Unifob
1
2.11.Unifob-S11-Artrsregnskap-Unifob
1
2.12.Unifob-S11-Artsregnskap-mnd-Unifob
1
2.13.Unifob-S12C-NIFU-rappport-Unifob
1
2.14.Unifob-S12-Stedregnskap-Unifob
1
2.15.Unifob-S13D-Porsjektgjeld-Unifob
1
2.16.Unifob-S14-Analyseregnskap-Unifob
1
2.17.Unifob-S20-Råbalanse-Unifob
1
2.18.Unifob-S13-Prosjektregnskap-Unifob
1
2.19.D-Bilgasdetaljer-Uniffob
1
2.20.Bw02-Fakturamottakker
1
2.21.BW 03-Anviser-attestanter
1
2.22.BW 04-Konterte-fakturaer-Unifob
1
3.1.D22-Bilagsdetaljer(Rand)
1
3.2.K31-Kundereskontro(Rand)
1
3.3.K32-Forfalte-Fakturaer(Rand)
1
3.4.K33-Fakturaer-som-er-purret(Rand)
1
3.5.L41-Leverandørreskontro(Rand)
1
3.6.L42-AP-ikke-i-hovedbok(rand)
1
3.7.R02-Segmentregister(rand)
1
3.8.R07-Kunderegister(Rand)
1
3.9.R08-Leverandørregister(Rand)
1
3.10.S11-Analyse mnd-I-K(Rand)
1
3.11.S11-Artsregnskap-mnd.(Rand)
1
3.12.S12-Stedregnskap (Rand)
1
3.13.S13B-Prosjektresultat(Rand)
1
3.14.S13-Prosjektregsnkap(Rand)
1
3.15.S14-Analyseregnskap(Rand)
1
3.16.S20-Råbalanse(Rand)
1
3.17.S11-Artsregnskap(Rand)
1
3.18.B11-Artsbudsjett-mnd.(Rand)
1
3.19.Bw04-Konterte-fakturaer (Rand)
1
4.1.AP_MVA
1
4.2.DBH_2006
utgår
4.3.D22-blilagsdetaljer-unifob-lønn-tt-kode
1
4.4.D22-bilagsdetaljer-AP-overføring
1
4.5.D22-bilagsdealjer-korreksjon
utgår
4.6.D22-Billagsdetaljer-Lønn-tt-kode
1
4.7.D22-bilagsdetaljer-reni
1
4.8.D22-bilagsdetaljer-uib-match
1
4.9.D22-bilagsdetajler-unifob-match
1
4.10.IR11-Årlig omseting pr leverandør
1
4.11.IR12-Anskaffelser over 100 000
1
4.12.IR2-Lojalitestrapport Kontorrekvisita
1
4.13.IR2-Lojalitestrapport PC-Sever
1
4.14.IR2-Lojalitetsrapport Reiser
1
4.15.IR20-Lojalitestrapport Kjemikalier_BW
1
4.16.K31-UiB-Med-kontering
1
4.17.K31-rand-med-kontering
1
4.18.K31-Unifob-Med-kontering
1
4.19.Leverandørsaldo-uib
utgår
4.20.Levertandørsaldo-unifob
utgår
4.21.L41-Leverandør-per-art
1
4.22.L41-levernadørslado-EA
1
4.23.L41-leverandørsaldo-alle
1
4.24.L41-UiB-med-pa
1
4.25.L41-unifob-med-pa
1
4.26.MVA_uib1
utgår
4.27.Pa11-Avastemmingsrapport-uten-6716
utgår
4.28.PM01-Brukere (nye rapporter fra PM)
1
4.29.PM02_leverandøreer
1
4.30.PM03_ordre
1
4.31.PM04_linje_ordre
1
4.32.Prosjektsaldo-PS01
utgår
4.33.Prosjektsaldo-PS01-2
utgår
4.34.Prosjektsaldo-med-analyse
1
4.35.Prosjektsaldo_uib
utgår
4.36.Prosjektsaldo_unifob
utgår
4.37.Porsjektsaldo-Unifob-PS01
utgår
4.38.Rand-S13-prosjektregnskap_BFV-SIU-3
utgår
4.39.Rand-S13-Prosjektregsnkap_EFV-SIU-2
utgår
4.40.Råbalanse-art-prosjekt-sted-spes
utgår
4.41.Råbalanse-t.o.f-art
utgår
4.42.S20-Råbalanse-DBH
1
4.43.S45-Prosjektregnskap-pr-art-per-mnd
utgår
4.44.S45-Prosjektregnskap-test-2
utgår
4.45.Unifob-Analyser
utgår
4.46.Unifobbrukere
utgår
4.47.Unifob-S14_analyseregnskap-balansekonti
utgår
100
100 %
1. laget
2. testet
3. godkjent
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100 %
100
100 %
99,5
100 %
sum
2
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3
3
3
3
3
0
0
3
3
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
299
100 %
%
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
4. klar for prd
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100 %
100 %
1
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100
0
0
100
100
100
100
100
%
%
%
%
%
%
%
%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
100
%
%
%
%
%
%
%
%
kommentar prod
PA-kobling ikke testet, resten OK
PA-sted viser ikke riktig (kun NULL) . Ellers OK.
får ikke frem PA-sted(sideelement) ellers OK
vi bør sjekke FA-arket med bruker på regnskap
DV gir mange flere rader for kunder enn rapp
DV gir flere rader for leverandørere enn rapp
mrk rapp tillater postering på mp 01, det gjør ikke DV
skulle hatt nulradbetingelsen tilgjengelig i GL hovedbok saldo B
98 %
bytter om rekkef på fornavn og etternavn
denne viser riktig når mp-bet endres til LIKE %
100 %
må få inn firma som parameter
100 %
Beløp er riktig men DV summerer 90 fakturarer for mye
feil beløp. Hentes beløp i NOK fra feil tabell?
feil beløp. Hentes beløp i NOK fra feil tabell?
feil beløp. Hentes beløp i NOK fra feil tabell?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
må testes mot basprod
må testes mot basprod
må testes mot basprod
må testes mot basprod
1
1
0 %
0 %
mrk rapp tillater postering på mp 01, det gjør ikke DV
100 %
99,5
100 %
Datavarehusprosjektet – videre fremdrift
1. Iverksette driftsopplegg for 2011. Dette ivaretas av
sysadm.gruppe ØPA/ØKA/USIT
2. Overgang til ny rapportbase (datavarehuset)
3. Videreutvikling
– Data fra PAGA, FS, Cristin, Lydia
– Rutineutvikling
Descargar

www.usit.uio.no