EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
Identitat / Marca Personal
Odón Martí. 15.9.2011
EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
¿Què es?
• El conjunt d’informacions que et permeten ser
visible a Internet, oferint un retrat exacte de la teva
situació, capacitats i aspiracions professionals.
EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
¿Perqué?
Per que la major part de professionals no es poden
permetre el luxe de no ser visibles a la xarxa amb un
perfil i una identitat ben construida i coherent per
oferir a clients, proveidors, i supervisors i caps actuals
i futurs.
EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
¿Cóm construir-la?
En primer lloc, Goooglejat
• ¿Apareixes als buscadors?
• Si es així. ¿Donen una informació correcta sobre la teva situació i
capacitats professionals?
• ¿És el tipus d’informació que a tu t’interessa?
• ¿Has contribuit d’alguna forma a crear aquesta informació?
EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
Les eines
EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
Conceptes basics
• Que soc
• Que se fer
• Que m’agradaría fer
•
•
•
•
I definir clarament les capacitats que ens fan diferents
Buscar el sector on aquestes capacitats tenen valor
Fer-les publiques i conegudes dins i fora la teva empresa
Conseguir notorietat profesional
EMPRESA Y REDES SOCIALES, Construyendo tu éxito en 2.0
Gracies per la vostra atenció
Odón Martí
94 6762307 – 609 730569
odon.marti@imatcom.net
www.imatcom.net - www.odonmarti.com
Descargar

Empresa y Redes Sociales