Education
General Topics for The New Maturita Exam
Autor:
Mgr. Veronika Richterová
VY_32_INOVACE_43-05_VP_Education
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0859
Types of Schools
Divide the correct names into the chart
American English
British English
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Vysoká škola
Soukromá škola
Primary school
Private school
University
Secondary school
Middle school/Junior high
school
Kindergarten
Nursery school
Public school
Places in a School
COMPUTER
ROOM
CANTEEN
CLASSROOM
CORRIDOR
LIBRARY
OFFICE
HEADMASTER‘S
OFFICE
GYM
PLAYGROUND
LABORATORY
People in a School
ŽÁK
PUPIL
UČITEL
TEACHER
TŘÍDNÍ
FORM
UČITEL
TEACHER
STUDENT
STUDENT
VYSOKO
COLLEGE
ŠKOLÁK
STUDENT
PROFESOR
PROFESSOR
ZÁSTUPCE
DEPUTY
ŘEDITELE
HEAD
SPOLUŽÁK
CLASSMATE/
SCHOOLMATE
ŠKOLÁK/
SCHOOLBOY
ŠKOLAČKA
SCHOOLGIRL
HEAD TEACHER
ŘEDITEL
HEADMASTER
School Subjects
YOU DRAW
AND PAINT
HERE
ART
YOU LEARN
ABOUT
GEOGRAPHY
COUNTRIES AND
NATURE
INFORMATION
YOU
LEARN HOW
AND
TO
WORK
WITH
COMMUNICATION
PC
TECHNOLOGY
ENGLISH
YOU
SPEAK
LANGUAGE AND
ENGLISH
HERE
LITERATURE
YOU LEARN
ABOUT
THE
HISTORY
PAST
(PE)
YOU DO
PHYSICAL
EXERCISE HERE
EDUCATION
YOU COUNT AND
MATHEMATICS
DO CALCULATIONS
MATHS
HERE
YOU PRAY AND
RELIGIOUS
LEARN ABOUT
EDUCATION
GOD
YOU LEARN ABOUT
CHEMICAL
CHEMISTRY
ELEMENTS
YOU SING AND
PLAY
MUSICAL
MUSIC
INSTRUMENTS
YOU LEARN ABOUT
HUMAN BODY
BIOLOGY
AND
ANIMALS
HERE
YOU LEARN ABOUT
THE
PHYSCIAL
PHYSICS
LAWS
School Objects
RULER
FILE
BLACKBOARD
CHALK
RUBBER
EXERCISE
BOOK
NOTEBOOK
PENCIL
CASE
PEN
TEXTBOOK
FOLDER
Guess the Vocabulary
A __
T __
T __
E __
N __
D school
To go to a school - __
G __
R __
A __
D __
U __
A __
T __
E
A student who finished studies __
D __
E __
A __
D __
L __
I N
A term until which you must submit work: __
__ E__
A __
R __
K
The teacher evaluates your work with: M
__ __
H __
E __
A __
R __
T
Some students just memorise –learn by __
C __
H
Clever and poor students can get _S__
O __
L A
S H
I P_
__
__ R
__ __
__ __
Exams
ZKOUŠKA
EXAM
PODVÁDĚT
CHEAT
VÝSLEDEK
RESULT
ZNOVU AN
RETAKE
VYKONAT
EXAM
OPAKOVAT NA
REVISE FOR AN
ZKOUŠKU
EXAM
SKLÁDAT
DO/TAKE/
ZKOUŠKU
SIT AN EXAM
ZÁVĚREČNÁ
SCHOOLZKOUŠKA
LEAVING EXAM
SCORE
ZÍSKAT
BODY
MARKS
UDĚLAT
PASS AN
ZKOUŠKU
EXAM
NEUDĚLAT,
FAIL AN
NEUSPĚT
EXAM
Qualities
CTIŽÁDOSTIVÝ
SPOLUPRACUJÍCÍ
A M
B __
I __
T __
I __
O __
U __
S
__
__ __
C O O P E R A T
I V E
NÁROČNÝ
D
E M A N D I N G
SPRAVEDLIVÝ
F
A
I
R
TALENTOVANÝ
G
I
F
T
NÁPADITÝ
PŘÍSNÝ
DOCHVILNÝ
E
D
I M A G I N A T
S
T
R
I
C
T
P U N C T U A L
I V E
Guess the Characteristics
Jane is not a good student. She is not stupid,
L __
A __
Z __
Y - she never works!
but she is very __
I like our new teacher – she makes us work hard
because she is very M
__ __
O __
T __I __
V __
A __
T __I __
N __!
G
U __
N __
F __
A __
I __
R
I hate Mr. Dave because he is __
- he has his favourite students and is not fair.
Mark is really H A R D __
W __
O __
R __
K __
I __
N __,
G
he studies from the morning to the evening!
Some students are passive and some are
A __
C __
T __
I __
V __
E .
__
Phrases
DĚLAT DOMÁCÍ
DO
ÚKOL
HOMEWORK
HAND IN
ODEVZDAT
HOMEWORK
DOMÁCÍ ÚKOL
MAKE
MISTAKES
DĚLAT
CHYBY
SOLVE A
VYŘEŠIT
PROBLEM
PROBLÉM
SNAŽIT SE
DO
ONE‘SCO
BEST
(DĚLAT
JE V
SILÁCH)
LEARN
UČIT
SEBY
HEART
ZPAMĚTI
MAKE
PROGRESS
DĚLAT
POKROK
TAKE PART IN
ZÚČASTNIT SE
Sources
• Klipart Microsoft PowerPoint Presentation 2007,
2010
• HASTINGS, Bob. Maturita activator: intenzivní
příprava k maturitě : anglický jazyk - základní
úroveň obtížnosti. Warszawa: Pearson Education
Polska, 2009, 215 s. ISBN 978-83-7600-055-8.
• http://www.bridge-online.cz/
• http://www.bridge-online.cz/get.php?id=844
Descargar

Education