Zkušenosti z provozu
školské sítě
Vlastimil Palata, AutoCont On Line, a.s.
vlastimil.palata@autocont.cz
Provoz školské sítě
Školská síť (Projekt III SIPVZ)
• plošná výstavba během 2002
• 1. projekt PPP
• 3620 škol
Internet
• > 25 000 PC,
• > 2 000 serverů
Firewal
l
• > 600 000 uživatelů
Škola
A,C,E
ČTc
MPLS
síť
CIS
Provoz školské sítě
Rok a půl provozu a využívání školské sítě
• Postupné poznávání uživatelského
prostředí
• Hledání rozhraní odpovědnosti
• Nastavení způsobu vzájemné
komunikace
• Přizpůsobování a změny infrastruktury
• Stabilita systému
Provoz školské sítě
Hledání hranice odpovědnosti
• Nový provozní
řád
Školy s novým a starým Provozním řádem
– Aplikační SW
860
• Připojování
dalších zařízení
237
2523
Školy, které přistoupily na nový PŘ
Školy, které se rozhodly zůstat u starého PŘ
Školy, které se zatím nerozhodly a zůstávají u starého PŘ
Provoz školské sítě
Hledání hranice odpovědnosti
• Nový provozní řád
Spokojenost s možnostmi připojování
1,7%
15,6%
– Aplikační SW
• Připojování
dalších zařízení
(využilo 1000
škol, cca 5000
dalších zařízení)
3,0%
35,8%
43,8%
1 2 3 4 5
Zpracováno na základě dat z dotazníkové akce v červnu 2003. Dotazováno 3620 škol. Odpovědělo 1964 škol.
Datum
4.
00
2
9.
20
02
24
.9
.2
0
14
02
.1
0.
20
0
3.
11 2
.2
0
23
02
.1
1.
20
13
02
.1
2.
20
02
2.
1.
20
03
22
.1
.2
00
11
3
.2
.2
00
3
3.
3.
20
03
23
.3
.2
00
12
3
.4
.2
00
3
2.
5.
20
03
22
.5
.2
00
11
3
.6
.2
00
3
1.
7.
20
03
21
.7
.2
00
10
3
.8
.2
00
30
3
.8
.2
00
19
3
.9
.2
00
9.
10 3
.2
00
29
3
.1
0.
20
18
03
.1
1.
20
0
8.
12 3
.2
00
28
3
.1
2.
20
03
17
.1
.2
00
4
.8
.2
Počet hlášení
• centrální
helpdesk
(telefon, mail,
www)
• www.indos.cz
• nástěnka ICTK
správce
• semináře ICTK
správců
15
Provoz školské sítě
Nastavení způsobu vzájemné komunikace
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Provoz školské sítě
Nastavení způsobu vzájemné komunikace
• Provozní
problémy
• www.indos.cz
• nástěnka
ICTK správce
• semináře
ICTK
správců
Seminář
Ostrava
2
3
Seminář Seminář
Plzeň
Brno
4
5
6
7
8
Seminář
Ústí n. L.
Seminář
Praha
9
11
10
1.03
12
12.03
Seminář Č.Budějovice
Seminář
Olomouc
Seminář
Brno
Provoz školské sítě
Přizpůsobování a změny infrastruktury
Celková spokojenost
s vybavením školské sítě
• Změnová řízení
• Nové ASDW
25,0%
0,3%
1,8%
24,8%
48,1%
1 2 3 4 5
Zpracováno na základě dat z dotazníkové akce v červnu 2003. Dotazováno 3620 škol. Odpovědělo 1964 škol.
Provoz školské sítě
Stabilita systému
Dostupnost poskytovaných služeb
100%
99%
SKP
KS
LS
II 04
II 03
IV
-0
3
VI
-0
3
VI
I I03
X03
XI
I -0
3
XI
I -0
2
X02
02
VI
I I-
2
VI
-0
02
98%
IV
-
• Dostupnost
služeb
• Útoky na
školskou síť
Školská síť v roce 2005
Školská síť v roce 2005
• Stávající smlouvy – končí v roce 2005
– Vyčerpáním finančních prostředků
– Po 36 měsících provozu na škole
Školská síť v roce 2005
Varianty dalšího postupu – možnosti
• Prodloužení smlouvy s MŠMT ?
• IP konektivita z centrálních finančních
prostředků a provoz individuálně podle
rozhodnutí a možností školy ?
• Vše individuálně podle rozhodnutí a
možností školy ?
Školská síť 2005
Možnosti variantního řešení pro školy
• které mají zájem o další spolupráci v
stávajícím rozsahu
• které mají zájem o spolupráci, ale požadují
větší míru samostatnosti
• které nemají zájem o další spolupráci
Dotazy ?
Děkuji za pozornost !
Vlastimil Palata
vlastimil.palata@autocont.cz
Descargar

Prezentace ICTS