RPS – instalace SW RPS
Postup instalace:
-Odinstalovat předchozí verze RPS
-V některých případech nainstalovat z adresáře
Prerequisities
„Dot Net Framework
-V adresáři RPS spustit instalaci „Set up“
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
1
ST/PMF
RPS - přihlášení
User name: admin
Password: default
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
2
ST/PMF
RPS – volba jazyka
Language: např. Czech
(výchozí nastavení je v angličtině)
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
3
ST/PMF
RPS – volba ústředny
-vyberete Nový
-z nabídky ústředen FPA5000
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
4
ST/PMF
RPS - popis
-Vyplnit minimálně název ústředny
-Poté kliknout na název projektu
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
5
ST/PMF
RPS - popis
Texty které se zobrazi na
displeji
Čas T1
Po jaké době je umožněno
zpětné nastavení při
Ověřování
Adresná karta
Nastavení lokalizace
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
6
ST/PMF
RPS
Rozdělení „stromu“ na dvě části:
FPA 5000 a její moduly
Logické skupiny /aktivace – logika,typy a skupin ovládaných prvků
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
7
ST/PMF
RPS - autokonfigurace
Připojení:
Připojení té části
která je
vyznačena v
stromu RPS
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
8
ST/PMF
RPS
-v pravém poli se
zobrazuje nabídka
výběru pro řádek, který
je označen
-označíme-li FPA5000,
můžeme vkládat jednotlivé moduly – dvojité
kliknutí na modul
v pravém poli
NEBO
Autokonfigurací
– pravým tlačítkem myši na FPA 5000 – „Automatická detekce“
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
9
ST/PMF
RPS - přihlášení
Kompletní Automatická
detekce
Načtení modulů a linek LSN
a jejich prvků
Možnost:
-Po linkách
-celá ústředna
-po jednotlivých Uzlech sítě
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
10
ST/PMF
RPS – bateriový modul
-u hlavního napájení
mohu doplnit prodlevu
při poruše
Pokud nemám
zapojenu jednu z
dvojic
baterií=adresa 0
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
11
ST/PMF
RPS – modul LSN
Menu:
-režim:-Klasik
-LSNi
-LSNiodbočka
-topologie:-kruh
-přímá
linka
-poslední prvek
ruka u prvku = pro moje
info)
!!Na jednom modulu nesmí být zapojeno LSN a LSNi !!
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
12
ST/PMF
RPS – modul NZM
Synchonizace
výstupního signálu:
1.vedením –propojení
modulů kabelem
2.Hodinami – signál synchronizace
ze sběrnice
Další podmenu:
-typ použití:
-akust.,-opt.,-smíšený: jen pro info
-protokol:Gentex,-Wheelock
–spec protokoly
žádný – běžná zařízení
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
13
ST/PMF
RPS
Podmínky pro spouštění výstupů , sig. zařízení,
relé, atd.
Pravým tlačítkem myši- jdi na log. uzel
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
14
ST/PMF
RPS
Vytvoří se skupina, např.NAC- (signalizace)
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
15
ST/PMF
RPS
Automaticky přidáno pravidlo závislé na stavu
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
16
ST/PMF
Pravidlo závislé na stavu
1.Počítadlo
2.Stav
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
17
ST/PMF
RPS – modul NZM
Pravidlo závislé na stavu
1.Podmínka Počítadlo – vytvoření nového počitadla
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
18
ST/PMF
RPS – modul NZM
Pravidlo závislé na stavu
1.Počítadlo – nastavení počítadla
Odkud bude
brána informace
o stavu
Vyberu ze seznamu
Správní:Akce která je na
ústředně – tzn. V jakém
stavu se nachází.
Logické: Podmínky které
bude splňovat typ
zařízení,skupiny zařízení,
atd.
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
19
ST/PMF
RPS – modul NZM
Pravidlo závislé na stavu
1.Počítadlo – Popis podmínek
Správní:
Normální stav
– stav klidu, běžný stav v provozu
Blokováno
– prvek nebo zařízení je v tomto stavu
Odpojení
- prvek nebo zařízení je v tomto stavu
Revize
- prvek nebo zařízení je v tomto stavu
Režim DEN
– pokud bude prvek, zařízení, skupina, atd.
v režimu DEN
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
20
ST/PMF
RPS – modul NZM
Pravidlo závislé na stavu – Počítadlo
Popis podmínek
Logické:
Čekat na potvrzení v době oveření (v čase T1)
-Splěno po stisknutí tlačítka „Prověření“ na ústředně.
Dohled
- Dle nastavení vstupu, zařízení které je nastaveno „Dohled“ –
např vstup na IOP.
Indikace zapraseni
Kouř
- Není rpo ČR
Norm. stav
-Stav při běžném provozu – tzn. Klid
Ověření poplachu
-Funkce při nastavení v menu hlásiče „Ověření poplachu“,
Porucha
-Poruchové stavy zařízení
Požár
Externí požár – i s vyhlášením na HZS a výstupní zařízení
Interní požár
Vyhlášení požáru , interní požár neaktivuje výstupní zařízení
Práh předpoplachu
Probíhá prověření poplachu
Stav po stisknutí tlačítka „Prověření“ do doby kdy nastane jiný
stav – např. požár.
Předběžný poplach požár
-stav závislosti hlásičů dle nastavení v menu jednotlivých hlásičů
Signalizace poruchy
- Stav poruchy
Teplo, Voda
-Nepoužívá se – není pro ČR
Zaprášení
- Při zaprášení hlásiče
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
21
ST/PMF
RPS – modul NZM
Vyberu ze
seznamu
Časy a
zpoždění
aktivace
Odkud bude
brána informace
o stavu
Logické: Podmínky které Správní: Akce která je na ústředně –
bude splňovat typ
tzn. V jakém stavu se nachází.
zařízení,skupiny zařízení,
atd.
Pro “počitadlo“ stanoveno v části kde definuju „počítadlo
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
“
22
ST/PMF
RPS
Menu Aktivace
– akce které budou provedeny :
Odpojení,Zapojení –zapojí nebo
odpojí prvky
Vypnuto, zapnuto- zapnutí
vypnutí
Trvání – čas trvání akce v min
V jiném menu…Správa odpojení
Blokováno,revize,citlivost
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
23
ST/PMF
RPS
Logika podmínek
A zároveň
A nebo
Tzn. Musí být splněny obě podmínkynebo více podmínek např. (Podmínka
1 i Podmínka 2), pak nastane tento
stav
Tzn. Musí být splněna jedna z těchto
podmínek.Např. (Podmínka 1 i
Podmínka 2), pak nastane tento stav
Block of sta. Dep. R. – stav
- počitadlo
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
24
ST/PMF
Spouštěcí událost –
„Složený stav“
Pokyn správy: zjištuje jestli byl zadán určitý
říkaz.
Uživatel: jestli uživatel zadal kod k přístupu
nebo odhlášení.
Složený stav: zjištuje jestli se zmenil stav do
patřičného stavu.
Download konfigurace: zjištuje jestli
download byl proveden bez chyby.
Počítadlo (čítač): zjištuje jestli čítač dosáhl
podmínky stanovené – viz. Minulá kapitola
!!!Pozor!! Pokud vyberete možnost
POČITADLO“ v tomto menu , pak se
atomaticky nepřidá podmínka pro vypnutí
Aktivace !!!
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
25
ST/PMF
RPS
Spouštěcí událost složený stav
Menu:
Od stavu:
- Ze kterého stavu bude podmínka vycházet
do stavu:
-Do kterého stavu se dostane určité zařízení,
prvek nebo výstup , atd.
Aktivace: určuje která akce bude vyvolána
jestliže bude splněna podmínka.
Obsah tohoto okna je závislý na prvku
skupině atd
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
26
ST/PMF
RPS
Spouštěcí událost
Ve většině je vždy třeba zadat min.2. podmínky
1. Podmínka stanovuje v jakém stavu se bude prvek atd. nacházet a 2. podmínka
určuje za jakého stavu bude provedena aktivace.
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
27
ST/PMF
RPS
Složený stav
pro určitý prvek
nebo skupinu
atd..
Prvek se
nachází v
jakémkoli stavu
Po zpět. nastavení
Prvek splní
podmínku
„požár“
Spouštění akce
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
28
ST/PMF
RPS
Zpoždění spuštění výstupu
-pravým tl. Myši –
zpoždění
-Zadám čas zpoždění
!! Pozor i když
proběhne zpětné
nastavení v čase
zpoždění , výstup se
stejně aktivuje !!
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
29
ST/PMF
RPS
Ukončení zpoždění spuštění výstupu
ihned po zpětném nastavení
První podmínka a druhá podmínka určuje kdy které zařízení, skupina, atd. bude
např. v poruše.Třetí pravidlo říká že pokud je čítač poruch menší nebo roven 0
potom ukonči (Vypnuto ) aktivaci.
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
30
ST/PMF
RPS
Popisy dalších Menu
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
31
ST/PMF
RPS
FLM-420-RHV
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
32
RPS
FLM-420-RHV
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
33
RPS
FLM-420/4-CON-S/D
Klaibrace
připojených zařízení
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
34
RPS
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
35
RPS
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
36
RPS
Diagnostics – Element details – (5)LSN300 – All info for one element – by number – Coupler10 –
Calibration value Line1: 170
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
37
RPS
Vyčteno z displeje FPA 5000:
1.
2.
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
38
RPS
FAS-420-xx Titanus
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
39
RPS
2/9/2004
Security Systems
© Robert
Bosch GmbH
reserves
all rights
even
in the
eventallofrights
industrial
We reserve
rights
disposal
suchofas
Department
| 18/04/2006
| © Robert
Bosch
GmbH
reserves
even inproperty
the eventrights.
of industrial
propertyall
rights.
Weofreserve
all rights
copying
and passing
on to third
disposal
such as copying
and parties.
passing on to third parties.
40
RPS – modul IOP
VSTUP
typ použití:
dohled – zobrazení na displeji
porucha –zobrazí se
poruchový stav
-vstup - pro další ovládání a
podmínkování
viz předchozí strana
-adresa
-povolení správci
VÝSTUP
-pohotovostní režim – v jakém
stavu se má nacházet v klidu
ústředny
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
41
ST/PMF
RPS – modul IOP
RML
SHZ – zpětná vazba funguje jako
poruchový stav (por. Zařízení, por.
Vedení)- dva odpory 3k3+680
Řízení dveří- kontakty relé fungují
obráceně – NO je sepnuté
Zpětná vazba – funguje jako
vstup např.poruchy ovládaného
zař. nebo zpětné hlášení.(při
zakončení je v klidu)
Může být i jako nezavislý vstup – např.
porucha jiného zařízení)
Řízení – zpětná vaz. funguje jako
vstup , který do nastaveného času
musí spustit a držet do znovu
nastavení a pak odpadnout.
NAC – stejný způsob jako by to
bylo připojeno k NAC zařízení
(NZM modul, NAC vaz člen..)
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
42
ST/PMF
RPS
Sady
Seskupování
prvků,vstupů, výstupů …atd. do jednotlivých sad (skupin) – pro vykonávání
jednotlivých příkazů
Některé sady jsou specifické a nelze je odstranit
SADA 32- skupina výstupů která
se při zadání kódu odpojuje.
SADA 33- skupina výstupů pro
FBF (OPPO) – odpojení
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
43
ST/PMF
RPS
Skupiny – seskupení hlásičů do zón
Číslo skupiny: mezi 1-60000
DEN - nastavení v těchto skupinách
Ověření poplachu: aktivace, čas v min
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
44
ST/PMF
RPS
Skupina stavu – (LED,OC )
-Zde se seskupují veškeré LED , OC.
-Dále jsou zde relé nastavená jako „STAV“
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
45
ST/PMF
RPS
Správa:
Řízení
Klimatizace
Tiskárna
MTS
.
.
.
.
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
46
ST/PMF
RPS
Správa práv a uživatelů
Úrovně:
Nejvyšší úroveň obsahuje v sobě
i práva úrovně nižší
Zákl. kódy:
1.Uživatel – bez hesla
2.Uživatel – 000000 – 3.uroveň
9.Uživatel - 001357 – 4.uroveň
Tento uživat. odpojuje Sadu 32 –
návazná zařízení
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
47
ST/PMF
RPS
PROGRAMOVÁNÍ ÚSTŘEDNY Z RPS A KÓDY UŽIVATELŮ:
Při poslání programu z RPS do ústředny a následném
odpojení napájení ústředny se hodnoty kódů jednotlivých
uživatelů nulují na tovární hodnoty.
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
48
ST/PMF
RPS
Připojení k ústředně
- Nastavení přímého spojení s
ústřednou
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
49
ST/PMF
RPS
Časové řízení
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
50
ST/PMF
RPS
Časové
řízení/Programy
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
51
ST/PMF
RPS
Text aktivity
-zobrazení textu na
displeji v případě že
nastane určitý stav
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
52
ST/PMF
RPS
Ovládání programu a
připojení k ústředně
Ovládání přes PC
Remote panel
…
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
53
ST/PMF
RPS - přihlášení
Nahrání nového firmware
2/9/2004
© Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as
copying and passing on to third parties.
54
ST/PMF
Descargar

Kein Folientitel