ARTE ROMÁNICA:
• Escultura
• Pintura
Maxestade Batlló.
Mediados s. XII.
MNAC, Barcelona.
Crucifixo de Fernando e
Sancha.
1063.
Museo Arqueolóxico
Nacional, Madrid.
Virxen con neno.
S. XII.
Museo Arte de Cataluña.
Pórtico de Moissac.
1110.
Languedoc, Francia.
Pórtico de Moissac
(detalle).
1110.
Languedoc, Francia.
Pórtico da Magdalena de
Vézelay.
1120.
Vézelay, Francia.
Pórtico da Magdalena de
Vézelay (detalle).
1120.
Vézelay, Francia.
Estatuas columnas do
Pórtico Real de
Chartres.
Ca. 1145-1150.
Chartres, Francia.
Planta baixa do
claustro
de Sto. Domingo
de Silos. S. XI
Planta baixa do claustro
de Sto. Domingo de
Silos. S. XI
Escea da “Dúbida
de Sto. Tomás”
(claustro baixo de
Sto. Domingo de
Silos). S. XI
Escea dos
“Discípulos de
Emaús” (claustro
baixo de Sto.
Domingo de
Silos). S. XI
Capitel do claustro baixo de Sto. Domingo de Silos. S. XI
Capitel do
claustro
baixo de Sto.
Domingo de
Silos. S. XI
Pinturas da cripta de
San Isidoro de León.
1180.
León.
Pinturas da cripta de San Isidoro de León: A Anunciación.
1180. León.
Pinturas da cripta de San Isidoro de León: Os meses
e o infanticidio de Belén. 1180. León.
Pinturas da cripta de San
Isidoro de León:
Pantocrator.
1180. León.
Virxen con neno de Sta. Mª
de Taüll, Lleida. S. XII.
Museo de Arte de Cataluña.
Pantocrátor de San Clemente
de Taüll, Lleida.
1123
Museo de Arte de Cataluña.
Expulsión do paraíso ( na Vera Cruz de Segovia). 1125. Museo do
Prado, Madrid.
Descargar

Diapositiva 1