ARTE ROMÁNICO EN EL
MUNDO FEUDAL
Catedral de San Pedro de Poitiers, Francia
Prototipo de iglesia románica
Planta de
cruz
latina
románica
San Martín de Fromistá, Palencia
Santo Domingo, Soria
Santa María
del Naranco
A
S
T
U
R
I
A
S
San miguel
del Lillo
Pórtico de la gloria
Catedral de Santiago
Santa María de Eunate, Navarra
Iglesia de Artaiz, Navarra
Iglesia de San
Nicolás,
Pamplona
Portada románica:
Pantócrator
Virgen
románica
Cristo
románico
San Clemente de Tahull, Lérida
Descargar

Catedral de San Pedro de Poitiers, Francia