“Matika mai rā e te iwi e…..”
(Ruia Aperahama)
Matika mai rā ko te iwi Māori, inā te mahi e mahi nei tātou
Matika mai rā ko te iwi Māori, inā te mahi e mahi nei tātou
Ka maranga ake ahau, titiro atu ki te moana
Ka maranga ake ahau kia pūrea nei au ki te waiora
Rerea nei i te rangi, ko nga hīhi o te rā
Rerea nei i te rangi, ko nga hīhi o te rā
Ko te ihi, me te wehi, me te wana o te whakaaue (aue..)
Kāti rā te titiro whakamuri, kia mau kia ū ai ki tō mauriora,
Kāti rā te titiro whakamuri, Tīhei mauriora kia tātou e...
Rerea nei i te rangi, ko nga hīhi o te rā…
Mō timotimo harere mo harere
Tīmatanga o te Ao
The beginning of the world
Ko Io
Ko te kore
Ko te pō
Ko te pō uriuri
Ko te pō nakonako
Ko te pō tangotango
Ko te wheiao
Ko te ao marama
Ko te ao
Tīhei mauriora
Whakapapa mō Te Reo Māori
Io
Ranginui rāua ko Papatuanuku
Ngā Atua
(Ngā Tamariki ā Rangi rāua ko Papa)
Kei kōnei te tīmatanga o ngā reo
Te pāpaki o te tai, te hoihoi o te hau, te tangi ā ngā rākau
Ira Tangata
Tūpuna / Iwi me o rātou ake reo
Te taenga mai o Tauiwi
E ahu ana ki hea?
PRE 1840
• 1840
• 1850s
• 1867
• 1896
• 1913
• 1920s
• 1930s
• 1940s
• 1950s
• 1960s
• 1970s
• 1978
• 1981
• 1982
• 1985
• 1987
• 1995
• 1997
• 1998
• 2001
• 2003
• 2009
Mai i hea?
Te reo Māori predominant language
Treaty of Waitangi
Pākeha population surpasses Tangata Whenua
Native Schools Act (English language only)
Māori population lowest ever (42,113)
90% children native speakers
Apirana Ngata promotions
Māori predominant language in homes /community
Māori urban drift
Pepper potting
Playcentres encourage English, Hunn Report te reo Māori a relic
Ngā Tamatoa
NZCER 70,000 fluent speakers Ruatoki first Bi lingual School
Te Wānanga o Raukawa established
Te Kohanga Reo
First Kura Kaupapa Māori 50,000 speakers of te reo Māori
Māori Language Act (te reo Māori declared an official language)
10,000 speakers of te reo Māori
675 Kohanga, 54 Kura Kaupapa Māori , 3 Whare Wānanga, 55,399 learners of te reo
Government funding for Māori Television / Te Māngai Pāho
136,700 speakers of te reo Māori
Māori language strategy launched
Curriculum Guidelines for Teaching and Learning Te Reo Māori
Ngā pikinga me ngā hekenga
• Origins
• Eastern Polynesian Language grouping - Cook Islands, Hawaii
• Over the last 1000 yrs it has developed independently of other pacific
languages
• English has had a huge influence on vocab. Structure and extensions of
meanings to include unknown concepts
• Writing = phonological
• Suffixes/prefixes
I ahu mai i hea
Te Reo Māori
No curriculum guidelines
Late 1950s-Prescriptions for SC,Bursary,Scholarship
Tihei Mauriora 1990 ( Te Ata Hapara , Matariki)
Tauaki Marautanga mō te Reo Maori
Te Whāriki
NZ Curriculum – Te Marautanga o Aotearoa
Curriculum Guidelines for Teaching and Learning Te Reo Māori
Vocabulary Pacific Languages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NZ Māori
Cook Is
Hawaii
Samoan
hoa
ingoa
kai
noho
rima
tangata
wahine
wai
whare
whenua
‘oa
ingoa
kai
no’o
rima
tangata
va’ine
vai
‘are
‘enua
hoa
inoa
‘ai
noho
lima
kanaka
wahine
wai
hale
honua
soa
igoa
‘ai
nofo
lima
tagata
fafine
vai
fale
fanua
Language use today
• The last bastion of continued encroachment of English into
Māori is the Marae.
• Marae is the only place where te reo Māori is essential. All
formalities and traditional rites have to be in te reo Māori
• Oratory
• Mōteatea – karanga – waiata – kapa haka
• Increasingly incorporated into English
• Basic conversation and greetings at all levels
• In terms of absolute numbers Auckland leads , other areas of
concentration are Northland, Waikato ,Bay of Plenty and East
Coast
Attitudes towards te reo Māori
• Attitudes are a significant factor in determining whether a minority
language can prosper in a bilingual context
• Māori language Strategy - 5 goals to be achieved by 2028
• Majority of Māori will be able to speak te reo Māori and proficiency levels
in reading writing, speaking and listening will increase
• Increased use of te reo Māori on Marae, in households and other targeted
domains
• Māori and other New Zealanders will have access to high quality Māori
language education
• Iwi, hapū and other local organisations will lead local revitalisation
• Te reo Māori will be valued by all New Zealanders and an awareness of
the need to protect the language
Te Reo me ōna āhuatanga katoa
Ngā reo ā iwi
•
•
•
•
Ngāpuhi
Tuhoe
Taranaki
Kai Tahu
Ngā Kīwaha
•
•
•
•
•
•
•
Ka mau te wehi
Ana to kai!
E kare
Tumeke!
E hika!
Kātahi he/te………
Kīhai / kāore / kāhore / E kore / kare kau
• Ōkawa / Ōpaki
E ahu ana ki hea?
Prof. Mason Durie
Hui Taumata Taupo 2001
Purpose of Education
3 principles
Being Māori is a Māori reality
Active participation in the world
Enjoyment of good health – wealth
Based on
Respect
Good relationships
Dignity
Uniqueness
Born of Greatness
(Aaria)
He kākano ahau
I ruia mai i Rangiātea
And I will never be lost I am a seed
Born of greatness
Descended from a line of chiefs he kākano ahau
I hea rā au e hītekiteki ana ka mau tonu i ahau ōku tikanga
Tōku reo tōku oho oho tōku reo tōku māpihimaurea
Tōku whakakai mārihi
My language is my strength an ornamental grace
Ka tū ana ahau ka ūhia au e ōku tīpuna
My pride I will show that you may know who I am
I am a warrior a survivor
He mōrehu ahau…
Whakamutunga
• “Māori thought was centrally concerned with the
human situation and human experience. In these
thoughts and as a way of life, a balance was
maintained between human beings and the
environment. The closeness with nature, the
dependency on it and the intimate and profound
knowledge of things in nature led to a world view
that recognised the sacredness of all forms of life”
(Margaret Orbell)
Descargar

Slide 1