ARTE PRERROMÁNICA:
ARTE CAROLÍNXEA
ARTE VISIGÓTICA
Endes de Netz
Interior da capela
palatina de Aquisgrán.
792.
Aachen, Alemaña.
Endes de Netz
Cúpula da capela
palatina de Aquisgrán.
792.
Aachen, Alemaña.
Planta e exterior de Sta.
Comba de Bande.
S. VII.
Ourense.
Interior da nave de Sta. Comba de Bande. S. VII.
Ourense.
Bóveda do ciborio de Sta. Comba de Bande. S. VII.
Ourense.
San Pedro da nave:
Planta e exterior.
S. VII.
Zamora.
San Pedro da nave: Interior. S. VII. Zamora.
San Pedro da nave: Capiteis. S. VII. Zamora.
San Xoán de Baños: exterior.
661.
Palencia.
Planta de San Juan de Baños
del Cerrato. Palencia
San Xoán de Baños: exterior.
661. Palencia.
San Xoán de Baños:
exterior e interior .
661. Palencia.
Coroa votiva de Recesvinto
Quintanilla das Viñas. S. VII. Burgos.
Relevo de Quintanilla das Viñas. S. VII.
Burgos.
Descargar

Diapositiva 1 - Web Educativa del Ayuntamiento de A …