c
z
ASOCIAR - COMPLETAR - COPIAR
Actividades de lectoescritura.
Nivel básico.
z
r
n
c
c
c
u

n
m
z
n
s
u
c
z
c
z
zapato
c
pala
z
perro
c
cepillo
c
h
chopo
s
o
oso
c
h
i

u
zumo
z
a
casa
c
a
rana
c
o
z
o
pozo
zapato
rosa
za
leche
seta
cepillo
ce
fila
siete
cine
7
ci
telfono
zorro
sof
zo
zumo
chuta
suelo
zu
z
zorro
seta
rosa
s
chuta
suelo
zumo
z
zapato
leche
rosa
pozo
_
_
_
c e o u
_
s
p z
pozo
p
_
_
c e o u
_
s
p z
pozo
p
o
_
c e o u
_
s
p z
pozo
p
o
_
c e o u
z
s
p z
pozo
cereza
_
_
_
_
l e a z
_
_
s r c
cereza
c
_
_
_
l e a z
_
_
s r c
cereza
c
e
_
_
l e a z
_
_
s r c
cereza
c
e
_
_
l e a z
r
_
s r c
cereza
c
e
e
_
l e a z
r
_
s r c
cereza
c
e
e
z
l e a z
r
_
s r c
cereza
zapato
_
_
_
_
t c a o
_
_
s p z
zapato
z
_
_
_
t c a o
_
_
s p z
zapato
z
a
_
_
t c a o
_
_
s p z
zapato
z
a
_
_
t c a o
p
_
s p z
zapato
z
a
a
_
t c a o
p
_
s p z
zapato
z
a
a
t
t c a o
p
_
s p z
zapato
ceboll
a
_
_
_
_
_
ll e a b
_
s c z
ceboll
a
c
_
_
_
_
ll e a b
_
s c z
ceboll
a
c
e
_
_
_
ll e a b
_
s c z
ceboll
a
c
e
b
_
_
ll e a b
_
s c o
ceboll
a
c
e
b
o
_
ll e a b
_
s c o
ceboll
a
c
e
b
o
ll
ll e a b
_
s c o
ceboll
a
cine
_
_
_
_
i e m u n c z
cine
c
_
_
_
i e m u n
z
cine
c
i
_
_
e m u n
z
cine
c
i
_
e o u
n
z
cine
c
i
e
n
ESC
SALIR
Autor pictogramas: Sergio Palao
Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY-NC-SA)
Descargar

Document