Proposta 5
1.
Enumera i descriu accions o activitats
en la història narrada per Caravaggio
El Judici Final (Evangeli de sant Mateu)
“Llavors apareixerà l’estandart del fill de l’home en el cel i es lamentaran totes les tribus de la terra, i veuran
venir el Fill de l’home sobre els núvols del cel amb gran poder i majestat. I enviarà els seus àngels fent sonar les trompetes i reunirà als seus elegits des d’un extrem del cel a l’altre.
Quan el fill de l’home vingui en la seva glòria i amb tots els àngels amb Ell, s’asseurà a sobre del seu tro de
glòria i es reuniran en la seva presència totes les gents, i separarà uns dels altres, com el pastor separa les
ovelles dels cabrits, i posarà les ovelles a la seva dreta i els cabrits a la seva esquerra. Llavors dirà el Rei
als que estan a la seva dreta:
-Veniu, beneits del meu pare, preneu possessió del regne preparat per a vosaltres des de la creació del món.
Perquè vaig tenir fam, i em vau donar menjar; vaig tenir set, i en vau donar beure; vaig ser pelegrí, i em vau
acollir; estava despullat, i em vau vestir; vaig estar malalt i pres, i em vau venir a veure...
I dirà als de l’esquerra:
-Aparteu-vos de mi, malaits, al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels. Perquè vaig tenir fam, i no
em vau donar menjar; vaig tenir set, i no em vau donar beure; vaig ser pelegrí, i no em vau acollir; estava
despullat, i no em vau vestir; vaig estar malalt i pres, i no em vau visitar...”
“porquè tuve hambre y me disteis de comer...
tuve sed y me disteis de beber...
peregriné y me acogisteis...
estaba desnudos y me vestisteis...
enfermo y me visitasteis...
preso y venisteis a verme...
(evangelio de San Mateo)
Estas son seis obras de misericordia.
Falta la séptima, enterrar a los muertos,
que se incorpora en la Edad Media
Las siete obras de misericordia
1. Dar de comer al habriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar acogida al peregrino
4. Dar vestido al desnudo
5. Visitar a los enfermos
6. Visitar a los presos
7. Enterrar a los muertos
PRIMERA PROPOSTA DE TREBALL
-Narrar l’ escena en general
SEGONA PROPOSTA DE TREBALL
-Identificar l’acció i els detalls de cada una
de les escenes
1
6
2
5
4
2
3
3
4
5
6
1
TERCERA PROPOSTA DE TREBALL
-Identifica les set obres de misericòrdia
Les set obres de misericòrdia
. Donar de menjar al que te gana
. Donar de beure al que te set
6
. Donar acollida al pelegrí
. Vestir al despullat
2
5
. Visitar els malalts
. Visitar a los presos
4
3
. Enterrar els morts
1
1. Anàlisi de l’obra
a)
Tècnica: fresc-templeaquarel.la-oli-pastel-ceragravat...
b)
Suport: sobre paret-sobre fustasobre tela -sobre paper...
c)
Línia: Existència o no de línies
d)
Modelat: Representació o no de
volum
S’aconseguiex la representació
del volum:
-mitjançant gradacions de color
o de llum
- mitjançant contrasts suaus
(sfumato)
- mitjançant contrasts violents
e) Llum: de tipus naturalartificial o d’ estudi
-Estil
-Escola
f) Color: Gamma empleada
-freda
-càlida
-Autor.
-Etapa de producció
g) Perspectiva:
-Títol
Desinterès per la
representació de l’espai i
la profunditat
Interés per la representació
de l’espai i la profunditat
h)Composició: Senzilla i clara
Complexa
i) Forma de expressió :
-abstracta
-figurativa
de l’ obra
LA MADONNA DE LA MISERICORDIA
*La escena se situa en una calle de Nápoles
*La historia tiene como base el texto del Evangelio de
San Mateo. En este texto se describen las seis obras de
misericordia que pueden salvar al hombre en el día del
Juicio Final
“porquè tuve hambre y me disteis de comer...
tuve sed y me disteis de beber...
peregriné y me acogisteis...
estaba desnudos y me vestisteis...
enfermo y me visitasteis...
preso y venisteis a verme...
(evangelio de San Mateo)
*Es un cuadro con una actividad frenética. Hay una maraña de
*manos, pies, movimientos y gestos
E
-El tabernero acoge y da de comer y beber
-El joven rasga su capa para vestir al peregrino desnudo
-Un trabajador apaga su sed en medio de la calle
-A la derecha los muertos son enterrados
-La mujer visita al preso y le alimenta
Descargar

5. Les obres de Misericòrdia