DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
Velfærd kræver satsning på viden
Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet
Børne- og kulturchefforeningens årsmøde 2010
18. NOVEMBER 2010
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Disposition
*› En ny vidensøkonomisk verdensorden
› Uddannelse som konkurrenceparameter
› Hvordan gør vi en forskel?
2
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Disposition
*› En ny vidensøkonomisk verdensorden
› Uddannelse som konkurrenceparameter
› Hvordan gør vi en forskel?
3
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
*
4
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
* • Uddannelse: En investering i den globale vidensøkonomi (fra velfærdsstat til konkurrencestat)
• Styring via output: Accountability
• Frihed på performancesiden: Forskningsviden,
professionskompetence og praksis
5
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
* • Hvad virker?
• Hvorfor virker det?
• Kan det generaliseres?
6
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
*
7
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
*
8
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
*
9
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Fra symbolsk til reel globalisering
* 1. Symbolsk IEA: Internationale,
• Den nationale selvtilstrækkelighed
globalisering
2. Strukturel
globalisering
3. Reel
globalisering
• Læreruddannelsen
• Uddannelsespolitik
• ”Educational achievements”
• ”Evidens” i uddannelsesforskningen
• ”What works?”
Grænseoverskridende uddannelsesLissabon: Modulisering på
samarbejde
basis af fælles standarder
• ”Employability”
• ”Student mobility”
Uddannelsesproduktion i
Konkurrence mellem nationale
forhold til et globalt marked uddannelsessystemer
• Fra dannelse til vidensøkonomi
• Fra input- til outputstyring (accountability)
komparative analyser af
undervisningseffekter
10
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
18. NOVEMBER 2010
Fra ”dannelse” til vidensøkonomi
*World Bank 2020
Education Strategy
2000
2005
Vision
Quality education for
all
Dynamic, knowledge-driven
economies and cohesive societies
Objective
Education for all
Education for all and education for
the knowledge economy
11
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Fra ”dannelse” til vidensøkonomi
*OECD: ”High Cost of Low Education Performance” (Paris 2010)
Baseret på 40 års undersøgelser af ”educational achievements”
”…the combined evidence consistently points to the conclusion that differences in
cognitive skills lead to economically significant differences in economic growth.”
• ”…reforms are assumed to take 20 years to complete”
• ”…it takes 40 years until the full labour force is at the new skill level.”
Scenarie 1: En forbedring på 25 PISA points
• BNP i DK forøges med 250 procent frem til 2090
Scenarie 2: Alle lande når op på niveau med Finland
• BNP i DK forøges med 500 procent frem til 2090
12
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Disposition
*› En ny vidensøkonomisk verdensorden
› Uddannelse som konkurrenceparameter
› Hvordan gør vi en forskel?
13
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
*
14
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
USA
*Præsident Obama og Education Secretary Arne Duncan: ”Race to the Top”
Baggrund:
De amerikanske elever er svage i performance, men stærke i selvtillid
Værktøjer:
4.3 mia. USD som tilskud til uddannelsesreform-stater
Accountability measures (ansvarliggørelse og regnskabspligt: Der skal måles på
outputtet)
Mål:
”Has Johnny actually learned anything over the course of the year?” (educational
achievements)
15
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Singapore
*Ledelse på alle niveauer: Politik, offentlig forvaltning, skoleledelse, classroom mgt.
Produktudviklingstrekant: MOE, NIE, skoler
Undervisning: Fra religion til evidens: Hvad virker og hvorfor?
Skolerne: Store: Fag-afdelinger med afdelingsledere; kapacitet til kvalitetsudvikl.
Politikere og forældre: Uddannelse er vigtig; lærere har autoritet
Efteruddannelse: 100 timer pr. år pr. lærer
David Hogan, National Institute of Education, Singapore
16
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Boston, USA
*Læreruddannelsesprojekt
Understøttelse og samarbejde: Forskning og skoler
Data for accountability og diagnoser
Praksisbaseret vedvarende efteruddannelse
Distribueret skoleledelse (subject departments)
Nye teknologier
Tom Payzant, Harvard Graduate School of Education
17
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Global tendens
*
Uddannelse: Staternes investering i den globale vidensøkonomi
Uddannelse skal måles
• ”What cannot be measured cannot be improved”
• ”Accountability”: Kvalitetsløft på internationalt og på inter-skole niveau
• ”Diagnostibility”: Kvalitetsløft på skole- og klasserumsniveau
• ”Teaching to the test?” I så fald: intelligente tests
18
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Global tendens
*21. Century teacher work
Education outcome:
• From: Focus on facts
• To:
Focus on facts, competencies, collaboration and creativity
Teacher work:
• From: Industrial society assembly line
• To:
Knowledge society collaborative work
Precondition:
• Mastership of a common professional language
19
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Disposition
*› En ny vidensøkonomisk verdensorden
› Uddannelse som konkurrenceparameter
› Hvordan gør vi en forskel?
20
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
18. NOVEMBER 2010
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
Samlet
95
pct.
målsætning
Procent
100
95
*
90
95 pct.
85
80
73 pct.
75
70
65
64 pct.
60
55
50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
År efter 9. kl.
Gennemsnit 2002-2003
95 pct. mål
Veje til ungdomsuddannelse 1– Vibeke Myrup Jensen og Lisbeth Palmhøj Nielsen – 12. november 2010
22
23
24
25
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
18. NOVEMBER 2010
Individuel
skolemålsætning
Procent
100
90
*
80
73 pct.
70
64 pct.
60
50
40
Forventede andel
Mål 5 år efter
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Rangordning af skoler, hvor 0 er højeste placering
03-10-2015
Veje til ungdomsuddannelse 1– Vibeke Myrup Jensen og Lisbeth Palmhøj Nielsen – 12. november 2010
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
18. NOVEMBER 2010
Ambitiøs,
individuel
skolemålsætning
Procent
100
95 pct.
90
*
80
73 pct.
70
64 pct.
60
50
40
Forventede andel
Mål 5 år efter
Mål 25 år efter
30
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Rangordning af skoler, hvor 0 er højeste placering
03-10-2015
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
Dygtige lærere
*Elev-performance
18. NOVEMBER 2010
There is no more important empirical
determinant of student outcome than good
teaching” (McKinsey Education 2007)
(educational achievements)
100
90
Øverste 20 procent lærer
50
Nederste 20 procent lærer
Elev-alder
8
37
11
24
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
18. NOVEMBER 2010
Dygtige skoleledere
*Elev-performance
(educational achievements)
100
70
50
Ledelses-performance
50
(pæd., forandring, rammer)
85
100
25
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
18. NOVEMBER 2010
Generobring af lærerautoriteten
*› Lektor Blomme
› Patrimonial autoritet
› Lektor Korrekt
› Institutionel autoritet
› Lektor Smart
› Personlig (karismatisk) autoritet
› Lektor Dygtig
› Faglig autoritet
26
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Højt præsterende skoler
*
› En klar og tydelig ledelse på forvaltningsniveau
› En klar og tydelig ledelse på skoleniveau
› En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams
› Dygtige lærere: Fagdidaktik, klasserumsledelse, sociale relationer
› Læsning fra 3. klasse: Læsetest og forebyggende læseindsats
27
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
AARHUS UNIVERSITET
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
DPU, Metropol, UCC og VIA
*
28
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
LP-projektet - det største danske
skoleudviklingsprojekt
*
29
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
AARHUS UNIVERSITET
LP-projektet - det største danske
skoleudviklingsprojekt
*
Foråret 2007 Efteråret 2008
Maj 2009
18. NOVEMBER 2010
Oktober 2010
Skoler
0
273
382
497
Lærere/pæd.
0
11.575
17.873
26.389
Elever
0
95.671
143.270
196.057
30
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Baseret på
Efteruddannelse
evidens
i
praksiskontekst
LP-projektet - det største danske
skoleudviklingsprojekt
*
Foråret 2007 Efteråret 2008
Maj 2009 Oktober 2010
Skoler
0
273
382
Forskning
– 497
What works
–
Lærere/pæd.
0
11.575
17.873
26.389
profession
and why?
Elever
0
95.671
143.270
196.057
-praksis
31
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Do it – but do it our way
*› Vi er verdensmestre i demokrati og medborgerskab (sammen med Finland)
› Vi har (endnu) et stærkt vidensinstitutionsnetværk (skoler – biblioteker)
› Vi har tradition for bottom-up udvikling
32
DANMARKS PÆDAGOGISKE
UNIVERSITETSSKOLE
AARHUS UNIVERSITET
BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
LARS QVORTRUP
DEKAN
18. NOVEMBER 2010
Do it – but do it our way
*› Vi er verdensmestre i demokrati og medborgerskab (sammen med Finland)
› Vi har (endnu) et stærkt vidensinstitutionsnetværk (skoler – biblioteker)
› Vi har tradition for bottom-up udvikling
› MEN PLATFORMEN BRÆNDER
33
Descargar

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS]