El Presente
o
amos
o
emos
o
imos
as
áis
es
éis
es
ís
a
an
e
en
e
en
El Pretérito
é
aste
ó
amos
asteis
aron
í
imos
iste
isteis
ió
ieron
El imperfecto
aba
ábamos
ía
íamos
abas
abais
ías
íais
ía
ían
aba
aban
El presente perfecto
know the verb “haber”
add “-ado” to -ar verbs
add “-ido” to -er/-ir verbs
he comprado, has comido...
He, Has, Ha Hemos, Habéis, Han
El futuro
é
emos
ás
éis
á
án
leave the endings ON!!!!!!!!
El Condicional
ía
íamos
ías
ía
ían
leave the endings ON!!!!!!!!
Descargar

Slide 1