Bosque de Orgiko-hariztian
Ikustaldi ornitologikoa
visita ornitológica
Hora-ordua:
9,30 h
Duración-iraupena:
2,5 h
Precio-prezioa:
12 €/pax.
Ornitologo:
Gorka Gorospe
Fotografía: Jose Maria LLavorí
Informazio gehiago-más información
Tfnoa: 948.30.53.00 - 620.955.454
www.bosque-orgi.com / garrapo@garrapo.com
Descargar

Bosque de Orgiko-hariztian Ikustaldi ornitologikoa visita