INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
AVALIACIÓN
CONCLUSIÓN
A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Autora: Ana Romero Masiá
aromeromasia@yahoo.es
Nivel: 1º de Bacharelato
INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
INTRODUCIÓN
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
é o maior dos conflitos bélicos sufridos
pola humanidade. Ocasionou uns 60
millóns de mortos, incontables danos
materiais,
deportación
prisioneiros…
Os
contendentes
puxeron
masiva
de
exércitos
en
prácticas
novas tácticas e experimentaron con
novas armas de destrución.
AVALIACIÓN
CONCLUSIÓN
INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
AVALIACIÓN
CONCLUSIÓN
TAREFA
Trátase de realizar un traballo,
redactado en galego e presentado
en formato Power Point, que
responda ás seguintes cuestións:
-Orixes e causas da guerra
-Desenvolvemento do conflito: síntese
das fases
-Personaxes máis destacados
-A organización da paz
-Consecuencias tras o remate da
guerra
INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
AVALIACIÓN
CONCLUSIÓN
PROCESO
O traballo é individual, de modo que cada alumno/alumna deberá sintetizar a
información facilitada na páxina de Recursos para elaborar a súa investigación.
A data de entrega finaliza o día anterior ao exame.
Se alguén deseña expoñer o seu traballo na aula, debe comunicalo á profesora con
antelación para organizar a sesión de clase.
INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
AVALIACIÓN
CONCLUSIÓN
RECURSOS
Como recursos básicos para elaborar o traballo podedes consultar os
seguintes enderezos:








http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://www.monografias.com/trabajos40/guerras-mundiales/guerrasmundiales.shtml
http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm
http://www.biografiasyvidas.com
http://www.artehistoria.jcyl.es/batallas/contextos/4281.htm
http://www.wsg-hist.uni-linz.ac.at/auschwitz/htmlesp/Endloesung.html
http://sgm.zonadictos.net/
http://es.metapedia.org/wiki/Discursos_Memorables_de_Hitler
INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
AVALIACIÓN
AVALIACIÓN
Na avaliación do traballo terase en conta:
-Os contidos (30%)
-A capacidade de síntese e a claridade expositiva (20%)
-Os recursos empregados (20%)
-A calidade e adecuación do material ilustrativo (20%)
-Apresentación (10%)
CONCLUSIÓN
INTRODUCIÓN
TAREFA
PROCESO
RECURSOS
CONCLUSIÓN
Resulta
conveniente facer
unha reflexión final
sobre a
significación da
Segunda Guerra
Mundial, as súas
causas e, dun xeito
especial, as súas
consecuencias.
AVALIACIÓN
CONCLUSIÓN
Descargar

Diapositiva 1