Leonardo da Vinci
 1452—1519 (itáliai festő, költő, mérnök, anatómus,
értett a fiziológiához, a botanikához, a mechanikához)

legfőbb művei:
Sziklás Madonna, Utolsó vacsora, Mona Lisa
Összeállította: VHI, 200_. március 9-én
Mona Lisa


a mű feltételezhetően a XVI. század első éveiben született
az egyik változat szerint Leonardo önarcképét alakította
át női alakká, mások szerint a gazdag firenzei polgár,
Francesco del Giocondo bízta meg a művészt felesége,
Mona Lisa vagy „Madonna Lisa” megfestésével


a festmény kompozíciója csonkakúpszerű
„mosolygó” asszony és a táj, a háttér fényeinek erős
átmenete egy napnyugtai tájra emlékeztet, Leonardo
teremtéselméletét tükrözve (geológiai értelemben a föld
a tengerből merült fel, és beltengerek maradtak benne)
az előtérben a terhes asszony azt várja, hogy (méhe
vizeiből előbukkanva) csecsemője szülessék


77 x 53 cm, Párizs, Louvre
(Gioconda mosolya)







az arckifejezés szándékosan nem egyértelmű: félúton van
a teljes, kifejezéstelen fásultság és az érzéki mosoly
között, egyfajta belső fényből fakad
M. L. szeme a befogadó szemébe néz, akárhonnan nézzük
is a festményt; ez a tökéletesre chiaroscuro (clair-obscur)
azaz világos-sötét árnyékolásnak köszönhető
M. L. öltözéke XVI. századi polgári; minden része fekete
ezzel ellentétben a háttér színei: világosak
hiányoznak az ékszerek*, ez a nő áldott állapotát sugallja
a szem fölött nincs szemöldök
az alak kidolgozottsága a reneszánsztól megszokottan
pontos: még az ujjak árnyéka és a szemgödör árnyrajza is
* Tudtad-e? A protokoll szerint legfeljebb hét ékszer viselhető (s a fülbevaló eleve kettőnek számít).
Igaz(i) vagy hamis(ított) Mona Lisa?









Leonardo da Vinci a 16. században élt.
Francia festő volt.
A Mona Lisa L. da Vinci öregkori műve.
A Mona Lisa L. da Vinci alakmása.
Mona Lisa hétféle ékszert visel.
Mona Lisa különlegessége: nincs szempillája.
Mona Lisa minden irányból a befogadóra néz.
A festmény háttere: őszi síkság.
A kép magassága 77 dm.
Leonardo da Vinci vs. Mona Lisa
Alkossatok minél több minipárbeszédet a minta szerint!
Az aláhúzott szövegrészt helyettesítsétek rokon értelmű változattal!
A: Szerintem Mona Lisa fiatal.
B: Nincs igazad, eléggé öreges. Viszont úgy látom, Leonardo da Vinci
szemei rendkívül gondterheltek.
Mona Lisa-változatok
Készíts egy-egy mondatos reklámszöveget
a mellékelt termékekhez!
Mona Lisa-emblémák
Milyen cég, vállalkozás jelképe lehet a nyolc Mona Lisa-változat?
Alkossatok olyan cégneveket, amelyekben szerepel a Mona Lisa is!
Mona Lisa-változatok
Készíts képaláírást a Mona Lisa Múzeum számára!
(Állati) Mona Lisa
www.mycraftshowroom.com/monatransfers.htm
Ez
a te kutyás képed
helye.
Válassz
a
honlapról, vagy
készítsd el
a saját kutyád
fényképével!
Újrahasznosítás
Iskolatársatok – Mona Lisa-arccal.
Az önportrét az új iskolapolgárokat köszöntő
kiadványunkon, az órarenden is megjelentettük.
A mellékleten az órarend két oldala.
Újrahasznosítás: otthon is
Készítsetek ti is montázsos önarcképet, valamely képzőművészeti alkotás felhasználásával.
Bármely technikával, akár számítógépes képszerkesztővel is dolgozhattok.
Ne feledkezzetek meg a szerzőről, azaz saját nevetekről és az alkotásotok címéről se.
De tüntessétek föl az eredeti mű szerzőjét, címét is!
A csatolmányotokat 200_. márcus 22-ig várom az ímélcímemre.
Az elküldött alkotásokat R. Laciék fölteszik az osztályunk honlapjának képgalériájába.
Egy hétig, vagyis március 30-ig szavaztattok az osztálybeli kiállításra kerülő képekre
(önmagatokra is klikkelhettek ).
Dolgozzatok a saját csoportotokban a megszokott menetrend szerint: informatikaórán
nyomtassátok ki, rajzórán pedig kasírozzátok a szavazással legsikeresebbnek ítélt képeket.
Az iskola honlapján a prezentációk között ezt a válogatást teszi hozzáférhetővé a rendszergazda. Az osztálykiállítást – ne feledjétek – most Petráék rendezik.
Élményszerző, ötletes (sőt: 5l&S) alkotást kívánok!
A Dan Brown-regény
Hogyan kell írni
a magyar
helyesírás szerint
Dan Brown
regényének
címét, ha nem
csupa nagybetűt
választunk?
Írd le a címet
kiskapitális
betűkkel is!
Da Vinci: kód vagy blöff?
Ajánlat: http://davincikod.lap.hu/
Dolgozzatok két csoportban
1. Készítsétek el
1.1. a blöff és
1.2. a kód
szócikket az ÉKSz. szerint!
2 Hasonlítsátok össze a saját
munkátokat a szótárbeli
szócikkel!
A könyvismertető szövegében
* Carl E. Olson és Sandra Miesel könyve
1. melyik idegen szó írása téves
Tulajdonképpen A Da Vinci-kód című könyv szerzője,
Dan Brown akár a legnagyobb dicséretnek is veheti az
olyan kiadványok megjelenését, mint ez a kötet*, hiszen
az, hogy valami ekkora visszhangot vált ki pro és kontra
egyaránt, az mindenképpen azt bizonyítja, hogy igencsak
figyelemreméltó. A szerzőpáros ezúttal a nagy port kavart
misztikus krimi ellen érvel, rámutatva a műben szerintük
tömegével fellelhető teológiai, történelmi és
művészettörténeti tévedésekre, rámutatva arra, hogy az
élvezetes, lebilincselő külső veszélyes és hamis
információk hordozója, amely nemkívánatos árnyékot vet
Jézus valódi személyiségére és a katolikus egyház
méltóságára. A fekete-fehér reprodukciókkal illusztrált
mű végén bibliográfia, illetve név- és tárgymutató
található. http://www.retsag.hu/konyvtar/konyv115.htm [200_. március 8.]
2. melyik mondatban van témaismétlő az névmás?
Hibás(-e)
http://www.danbrown.com/novels/davinci_code/wallpaper/da_vinci_code_wallpaper.jpg
Memóriajáték: nézd meg alaposan a képet!
Összpontosíts…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melyik múzeumba szól a belépőjegy?
Hány euróba kerül a jegy?
Kit ábrázol a belépőn lévő kép?
Mi van a montázs bal alsó sarkában?
Merre mutat a toll hegye?
Milyen lapon van a kézírás?
Milyen színű a papír lapszéle?
Milyen írásjel van az első bejegyzés után?
Mi a (regénybeli Fibonacci-)számok utolsó eleme?
Regény – filmen
Da Vinci-kód
2006, Columbia Pictures
Rendező: Ron Howard
Szereplők
Tom Hanks Paul Bettany
Ian McKellen Alfred Molina
Jean Reno
Audrey Tautou
Utolsó…
Készítsetek élőképet a Dan Brown-regényben is szereplő Leonardo da Vinci-alkotás alapján!
Descargar

Veszelszkiné Huszárik Ildikó 2.