“MAITE”
Orfeón donostiarra
No uses el ratón,
por favor
Gabak zabaltzen ditun
Lejos de aquel instante
izarren bidetan,
Lejos de aquel lugar
zure irudi maitea
A un corazón amante
dator amesetan.
Siento resucitar.
Egunak galtzen ditu
Vuelvo su imagen bella
izar eta amesak;
En mi memoria a ver
ala ondatzen nau ni
Como un fulgor de estrellas
zu nerekin ezak.
Muerto al amanecer.
Maite! Eguzki eder,
Maite, yo no te olvido
eguardi beteko argia!
Y nunca, nunca te he de olvidar
neke-miñen artean
Aunque de tí me alejen
nere zorion-iturria.
Leguas y leguas de tierra y mar.
Noizbait illuntzen ba'da
Maite, si un día sabes
nigan zure irudi eztia,
Que muero ausente de tu querer
kontu egizu, maite,
Del sueño de la muerte
galdu dedala nik bizia.
Para adorarte despertaré.
Maite! Eguzki eder,
Maite, yo no te olvido
eguardi beteko argia!
Y nunca, nunca te he de olvidar
neke-miñen artean
Aunque de tí me alejen
nere zorion-iturria.
Leguas y leguas de tierra y mar.
Noizbait
illuntzen ba'da
Maite,
si un día sabes
nigan zure irudi eztia,
Que muero ausente de tu querer
kontu egizu,
maite,
Del sueño
de la muerte
Para adorarte despertaré.
galdu dedala nik bizia.
Maite!... maite!!... maite!!!
Gabak zabaltzen ditun
izarren bidetan,
zure irudi maitea
dator amesetan.
Lejos de aquel instante
Lejos de aquel lugar
A un corazón amante
Siento resucitar.
Egunak galtzen ditu
izar eta amesak;
ala ondatzen nau ni
zu nerekin ezak.
Vuelvo su imagen bella
En mi memoria a ver
Como un fulgor de estrellas
Muerto al amanecer.
Maite! Eguzki eder,
eguardi beteko argia!
neke-miñen artean
nere zorion-iturria.
Maite, yo no te olvido
Y nunca, nunca te he de olvidar
Aunque de ti me alejen
Leguas y leguas de tierra y mar.
Noizbait illuntzen ba'da
nigan zure irudi eztia,
kontu egizu, maite,
galdu dedala nik bizia.
Maite!... maite!!... maite!!!
Maite, si un día sabes
Que muero ausente de tu querer
Del sueño de la muerte
Para adorarte despertaré.
Maite!... maite!!... maite!!!
Descargar

MAITE”