OS GRANDES MESTRES DA
PINTURA
PROTORRENACENTISTA:
• Van Eyck e a escola flamenga.
• Giotto e a pintura do trecento.
Jan Van Eyck. Adoración do Año Místico (aberto). 1432. Catedral de San
Bavón, Gante, Bélxica.
Jan Van Eyck.
Adoración do Año
Místico (detalle).
1432. Catedral de San
Bavón, Gante,
Bélxica.
Jan Van Eyck. Adoración do Año Místico (detalle). 1432. Catedral de
San Bavón, Gante, Bélxica.
Jan Van Eyck. Adoración
do Año Místico (pechado).
1432. Catedral de San
Bavón, Gante, Bélxica.
Jan Van Eyck. Virxe do Cóengo Van der Paele. 1435. Louvre, París.
Jan Van Eyck. Virxe do
Chanceler Rolin.
1435.Louvre, París.
Jan Van Eyck. Virxe do
Chanceler Rolin: detalle.
1435.Louvre, París.
Jan Van Eyck. Virxe do Chanceler Rolin: detalle. 1435.Louvre, París.
Jan Van Eyck. Matrimonio Arnolfini.
1434.
National Gallery, Londres.
Jan Van Eyck.
Matrimonio
Arnolfini:
detalle
1434.
National
Gallery,
Londres.
Jan Van Eyck. Matrimonio Arnolfini: detalle. 1434. National Gallery, Londres.
Jan Van Eyck. Matrimonio
Arnolfini: detalle
1434.National Gallery, Londres.
Jan Van Eyck. Matrimonio Arnolfini:
detalle
1434.
National Gallery, Londres.
“O home do
turbante
vermello” – Jan
Van Eyck. 1433
“Descendemento” – Roger van der Weyden. Ca. 1435
Giotto di Bondone.
San Francisco predicando
aos paxaros.
1295.
Igrexa de San Francisco.
Asís, Italia.
Giotto di
Bondone.
San
Francisco
partindo a
súa capa
cun pobre.
1295.
Igrexa de
San
Francisco.
Asís, Italia.
Capela
Scrovegni.
Giotto.
1304-1313
Giotto di Bondone.
Fuxida a Exipto.
1305.
Capela Scrovegni. Padua,
Italia.
Giotto di Bondone.
Encontro de Sta. Ana e San
Xaquín diante da porta
dourada.
1305.
Capela Scrovegni. Padua,
Italia.
Giotto di Bondone.
Lamentación
sobre Cristo
morto.
1305.
Capela Scrovegni.
Padua, Italia.
Giotto di Bondone.
San Xaquín cos pastores.
1305.
Capela Scrovegni. Padua,
Italia.
Descargar

Diapositiva 1