LA FUNCIÓ DERIVADA
Gràfiques de funcions i les seves
funcions derivades
y = 3x
y’=3
y = -3x
y = -3
2
Y=x
y’=2x
2
Y=-x
y=-2x
Y=3/2
2
x -5x
(3/2
2
x –
5x)’
y=
3
x
2
y=3x
y=
3
-x
2
y=-3x
Y=x3+2x2-5x+7
(x3+2x2-5x+7)’
Y= x4+3x3-x+1
(x4+3x3-x+1)’
Y=x5-3x3
Y=x5-3x3
Descargar

Document