Necrosis coagulativa
Bazo
Infarto en cuña, con necrosis de
coagulación
Necrosis coagulativa
Necrosis tubular aguda
Necrosis coagulativa
Necrosis tubular aguda
Necrosis isquémica de la
mucosa intestinal
Necrosis colicuativa o
licuefactiva
Infarto renal séptico
Necrosis licuefactivativa
Necrosis coagulativa
Necrosis coagulativa
Colitis seudomembranosa
Colitis seudomembranosa
La seudomembrana está claramente definida
Necrosis coagulativa
Descargar

Document