9 letras
9 letras
9 letras
9 letras
9 letras
9 letras
ESCRIBO_SIL_9
Lectoescritura a partir de la sílaba
LLAVE SILLA LLUVIA LLAMA PALILLO ANILLO
BILLETE BOTELLA
LLAVE
SILLA
LLA
LLAMA
PALILLO
LLO
ANILLO
BILLETE
LLE
LLUVIA
LLU
LLA
LLA
LA
A
TA
LLE
E
LE
LLI
LLE
LLI
LI
LLI
LLE
I
LLO
O
LO
LLO
LLU
LLU
O
U
LLO
LLU
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
LLA
LLA VE
SI
SI LLA
PA
PA LI
PA LI LLO
BI
BI LLE
BI LLE TE
A
A
NI
A
NI LLO
BO
BO TE
BO TE LLA
LLA
LLE
LLI
LLO
LLU
VA
MA
BA
TA
NA
PA
LA
VE
ME
BE
TE
NE
PE
LE
VI
MI
BI
TI
NI
PI
LI
VO
MO
BO
TO
NO
PO
LO
VU
MU
BU
TU
NU
PU
LU
A
E
I
O
U
LLA
LA
A
TA
LLA
VI
PE
VE
TE
LLA VE
...........
?
P
A
V
LL
N
E
I
LL........
?
P
A
V
LL
N
E
I
LLA......
?
P
A
V
LL
N
E
I
LLAV...
?
P
A
V
LL
N
E
I
LLAVE
SE
JI
SI
CHI
SI
LLA
LA
A
TA
SI LLA
............
?
S
A
O
LL
N
E
I
S.........
?
S
A
O
LL
N
E
I
SI.......
?
S
A
O
LL
N
E
I
SILL...
?
S
A
O
LL
N
E
I
SILLA
PA
LA
BA
TA
PA
LLI
LI
LLE
I
PA LI
O
LO
LLO
LLU
PA LI LLO
.................
?
P
I
O
LL
N
L
A
P..............
?
P
I
O
LL
N
L
A
PA...........
?
P
I
O
LL
N
L
A
PAL........
?
P
I
O
LL
N
L
A
PALI.......
?
P
I
O
LL
N
L
A
PALILL...
?
P
I
O
LL
N
L
A
PALILLO
BE
DI
PI
BI
BI
DE
LE
LLI
LLE
BI LLE
PE
TE
DE
BE
BI LLE TE
................
?
B
A
T
LL
P
E
I
B.............
?
B
A
T
LL
P
E
I
BI............
?
B
A
T
LL
P
E
I
BILL.........
?
B
A
T
LL
P
E
I
BILLE......
?
B
A
T
LL
P
E
I
BILLET...
?
B
A
T
LL
P
E
I
BILLETE
NA
A
LA
E
A
LI
NI
MI
NE
A
NO
LO
NI
LLO
LLU
A
NI LLO
..............
?
P
A
O
LL
N
E
I
A...........
?
P
A
O
LL
N
E
I
AN........
?
P
A
O
LL
N
E
I
ANI.......
?
P
A
O
LL
N
E
I
ANILL...
?
P
A
O
LL
N
E
I
ANILLO
DO
TO
PO
BO
BO
PE
TE
DE
BE
BO TE
ÑA
A
LA
LLA
BO TE LLA
.................
?
B
A
O
LL
T
E
I
B..............
?
B
A
O
LL
T
E
I
BO...........
?
B
A
O
LL
T
E
I
BOT........
?
B
A
O
LL
T
E
I
BOTE......
?
B
A
O
LL
T
E
I
BOTELL...
?
B
A
O
LL
T
E
I
BOTELLA
esc salir
Publicado en: http://9letras.wordpress.com/
Autor : Alberto Abarca alberabarca@gmail.com
Autor pictogramas: Sergio Palao
Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) Licencia: CC (BY-NC-SA)
Descargar

Diapositiva 1