ORIENTACIÓ PER LA
RECERCA DE FEINA
Curs: 2n de BATXILLERAT
IES JOAN RAMON BENAPRÈS
Curs: 2012-13
SI VULL TREBALLAR PENSARÉ EN …
 Quin horari puc treballar:
 Només a l’estiu
 Els caps de setmana
 Totes les tardes
 De què m’agradaria treballar?
 Com puc trobar aquesta feina?.
DE QUÈ M’AGRADARIA TREBALLAR?
És important que em coneixi bé: què puc fer i què no puc fer,
capacitat intel·lectual, característiques personals.
Per això cal tenir en compte quines són les meves:
a) Aptituds
b) Habilitats
c) Personalitat
d) Els valors professionals
e) Els interessos professionals
L’AUTOCONEIXEMENT
1
QUINES SÓN LES
MEVES APTITUDS I
HABILITATS?:
•Què faig bé
•Què se’m dóna bé
•…
2
PERSONALITAT:
6
Els consells de
família, mestres,
tutors, amics,…
•Com sóc?
•Caràcter
•Com em comporto
QUÈ HAIG DE
TENIR EN
COMPTE A
L‘HORA
D’ESCOLLIR
UNA FEINA?
5
El mercat laboral
4
QUINS SÓN ELS
MEUS INTERESSOS
PROFESSIONALS?:
•Quines activitats
m’agraden fer
•Què faig en el meu
temps lliure
3
QUINS SÓN ELS
MEUS VALORS /
QUÈ ÉS
IMPORTANT PER A
MI?:
•El prestigi
•Guanyar molts diners
•Poder manar
•Ajudar als altres
COM PUC SABER SI ENCAIXO AMB UNA OCUPACIÓ?
Puc buscar ofertes similars i veure quins requisits posa l’empresa:
 tasques habituals a realitzar
 nivell d’estudis necessari
 experiència necessària
 trets personals
 eines que s’utilitzen
Tots aquests requisits
encaixen amb el meu
currículum i les meves
expectatives laborals?.
OFICINA COMARCAL DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOC (Servei
d’Ocupació de Catalunya)
Adreça oficina comarcal:
Rambla Arnau, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.:
93 814 71 93
FEINA ACTIVA: PORTAL DE FEINA DEL
SOC
a
través
de
la
web:
http://www.oficinadetreball.cat
A SITGES:
Centre d’Iniciatives Econòmiques NIVELL 10
Gabriel Pallarès, 12
08870 SITGES
Tel.: 93 894 40 61 / 93 894 49 58
Disposem d’una web on es publiquen, entre d’altres informacions, totes les ofertes de treball:
www.nivell10.cat
Serveis que s’ofereixen:
Servei d’intermediació Laboral
Servei d’orientació laboral
Borsa de Treball
Cursos de formació
Club de feina
Club de l’emprenedor
INSCRIU-TE A LES OFERTES A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB:
www.nivell10.cat
Entra a la web
www.nivell10.cat
i clica al damunt de
l’apartat:
BORSA DE TREBALL
INSCRIU-TE A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat
Se t’obrirà una
pàgina on hi
podràs consultar
totes les ofertes
que tenim
actualment
vigents al Nivell
10.
Com pots
comprovar, cada
oferta té un
número de
referència.
Si t’interessa
alguna oferta,
clica al damunt
del número de
referència de
l’oferta en
qüestió.
Ref : 166639
INSCRIU-TE A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat
Se t’obrirà una
pàgina on podràs
consultar una
descripció detallada
de l’oferta.
Al final de la
descripció hi
trobaràs una opció
que hi diu:
APUNTAR-SE.
Clica damunt si
continues
interessat/da en
inscriure’t a l’oferta.
INSCRIU-TE A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB: www.nivell10.cat
Se t’obrirà una
pàgina on et
demanen que
identifiquis:
-El tipus de document
d’identitat que tens
(NIF/NIE o
PASSAPORT).
-El número (no et deixis
la/les lletra/es).
-La data de naixement
(has de seguir el format
que et marquen).
Finalment clica al
damunt d’APUNTARSE.
I
JA T’HAS INSCRIT A
L’OFERTA!!!
XARXA XALOC
A més, som centre col·laborador de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. La borsa de treball
que utilitzem és la de la Xarxa Xaloc; per això, una vegada estiguis introduït/da a la base de dades del
centre cal que facis recerca en la web www.diba.cat/slo on tindras accès a ofertes de tota la província
de Barcelona.
ALTRES CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE LA COMARCA DEL GARRAF
CAN PUIG
Major, s/n.
08810 SANT PERE DE RIBES
Tel.: 93 896 32 44
93 896 32 77
Web: www.santperederibes.org
SEFED (Simulació d’Empreses amb finalitats
Educatives)
Major, s/n
08810 SANT PERE DE RIBES
Tel.: 93 896 32 44
93 896 32 77
Web: www.santperederibes.org
Especialitat: Administració
IMET
Unió, 81
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 814 04 40
814 09 60
Web: www.imet.cat
CEPROM
Marquès del Duero, 15
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 93 815 87 17
Web: http://conc.ccoo.cat/ceprom/
ALTRES CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE LA COMARCA DEL GARRAF
UPC VILANOVA I LA GELTRÚ
Avda. Víctor Balaguer, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 896 77 01
Fax 93 896 77 00
Web: http://www.epsevg.upc.edu/
ADP. (Acadèmia d’Ensenyament Professional)
Plaça de la Pèixeteria, 7.
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 93 893 12 54
Web: http://www.adp-academia.com/
MECABIT
Recreo, 4, 1er. pis.
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 811 52 26
Web: www.mecabit.com
ADEG
Àncora,3
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 902 106 700
Fax: 93 810 67 01
Web: www.adeg.cat
IDFO
Rbla. Sant Josep,5
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 93 814 14 40
Web: www.idfo.com
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL
Són empreses privades que posen a disposició d’una altra empresa treballador/res de manera temporal.
L’ETT és qui contracta al treballador i l’envia a treballar a l’empresa que li ha demanat el servei.
Serà l’empresa qui pagarà a l’ETT la gestió per a la contractació, en cap cas li cobraran a la persona treballadora.
La persona treballadora està donada d’alta a la Seguretat Social. Actualment es regeixen per un conveni de treball. Per
tant, no és cert que aquestes empreses es quedin una part del sou.
El període de contracte pot oscil·lar des d’un dia fins a mesos. Tot i semblar una situació molt inestable hem de valorar els
aspectes més positius.
És útil per aquelles persones que no tenen cap mena d’experiència laboral o fa molt temps que van sortir del mercat de
treball i ara es volen incorporar.
Les ETTs ens ofereixen la possibilitat d’entrar en una empresa i quan aquesta necessiti contractar algú, potser, si
l’experiència ha sigut bona, ens tindran en compte.
Les persones interessades en formar part del fitxer de candidats/tes d’aquestes empreses podeu presentar-vos a les seves
oficines portant un currículum o bé introduint les vostres dades en la seva web.
En aquest llistat us oferim una sèrie d’empreses de treball temporal vigents en aquest moment.
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (llistat comarca Garraf i Penedès)
ADECCO, ETT.
Rbla. Llibertat, 103-105
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 93 810 09 90 Fax: 93 810 09 91
www.adecco.es
SERVIHOSTEL SERVEIS D’HOSTELERIA ETT
Rbla. Salvador Samà, 39 1r pis despatx 11
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 93 814 31 97
Fax: 93 893 34 61
www.servihostelett.com
info@servihostelett.com
Especialitat: Cambrers, cuiners, fregaplats, barmans,...)
EUROFIRMS VILANOVA I LA GELTRU
Rbla. Exposició, 83
VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel.: 93 814 77 84
www.eurofirms.es
ADECCO, ETT
C/ Cal Bolet, 4,
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel: 93 819 99 10
Especialitat: ocupacions relacionades amb indústria,
automoció, administratius amb idiomes,...
www.adecco.es
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (llistat comarca Garraf i Penedès)
MANPOWER
C/ Santa Clara, 8-10
Vilafranca del Penedès
Tel: 93 892 41 62
1- Inscriure’s a la web: www.manpower.es (és pot anotar
a quina oficina es vol estar ubicat)
2- En 48 h posar-se en contacte amb l’oficina
corresponent (en persona o per teléfon) per revisar dades
Especialitats: industrial (mossos magatzem, ...),
administratiu amb idiomes, personal per caves,...
PERSONAL 7
C/ Amalia Soler, 157
Vilafranca del Penedès
Tel: 93 817 00 32
http://www.grupoconstant.com/personal7ett.php
Agrupació de diferents entitats que ofereixen serveis a
empreses: Externalització serveis: magatzems, hotels,
neteges hospitals, centres especials de treball, personal
pel camp, …
TREBALL CATALUNYA EMPRESA DE TREBALL
TEMPORAL S L
Rbla. Nostra Senyora, 17
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel: 93 817 25 88
http://www.tcett.es/cat/index.php
UNIQUE INTERIM ETT, SAU
Credit, 3 – Bajos
El Vendrell (Tarragona)
Tel: 977 15 46 65
www.unique.es
OFERTES DE LA PREMSA
Consultar periòdicament les ofertes de la premsa.
El procediment per presentar-se és fer el que digui l’anunci: telefonar, presentar-se
directament, enviar el CV (sempre amb carta de presentació indicant referència de l’anunci).
Premsa:
L´Eco de Sitges
El Diari de Vilanova
Altres publicacions gratuïtes
La Vanguardia (preferible la del diumenge)
Ofertes d’Administracions Públiques: Es poden consultar a la web:
www.diba.cat/cido informació d’ofertes d’oposicions, borses de treball,... de moltes
administracions públiques de Catalunya
www.map.es: Publicació setmanal del Ministeri d’Administracions Públiques
AUTOCANDIDATURA PRÒPIA
Les empreses valoren molt positivament a aquelles persones que es presenten voluntàriament, ja que demostra interès,
iniciativa i ganes de treballar, ...
Fer un llistat d’empreses en les que creus que podries treballar. Pots utilitzar el directori d’empreses de l’Adeg:
http://www.adeg.cat/empreses/index.htm.
Cal buscar informació de l’empresa a la que et presentes.
Has de pensar què els hi pots oferir, per què el teu perfil és adient a la seva empresa.
Has de redactar el CV pensant en quines funcions i tasques de les que has fet són adients pel lloc de feina i empresa que
et presentes.
Et pots presentar de diverses maneres:
Enviar un currículum acompanyat d’una carta de presentació adreçat a la persona responsable de Recursos Humans
i telefonar al cap d’una setmana per saber si l’han rebut i volen tenir una entrevista amb tu.
Sol·licitar entrevista amb la persona responsable de Recursos Humans i donar en mà la carta i el currículum.
BORSES DE TREBALL A TRAVÉS D’INTERNET
És convenient donar-se d’alta en diverses borses de treball. En aquelles que
s’adaptin al teu perfil. Les ALERTES faciliten la recerca.
Cal ser molt acurat/da en el currículum que incorpores a la web. Això facilitarà
quan t’inscrius en una oferta l’empresa seleccionadora vegi que el CV s’adapta a les
seves expectatives.
ADRECES DE BORSES DE TREBALL A TRAVÉS D’INTERNET
www.indeed.es
És un buscador d’ofertes
www.infojobs.net
Borsa de treball amb ofertes d’àmbit estatal
www.infoempleo.es
Borsa de treball amb ofertes d’àmbit estatal
www.uepenedes.com
Web de la Unió empresarial del Penedès
www.adeg.cat
Web de l’Associació d’Empresaris del Garraf i Penedès
www.infofeina.com
Borsa de treball amb ofertes de Catalunya
www.barcelonahotels.jobs
Web del gremi d’hotels de Barcelona amb borsa de treball d’hostaleria
www.turiempleo.com
Borsa de treball de turisme
www.turijobs.com
Borsa de treball de turisme
ADRECES DE BORSES DE TREBALL A TRAVÉS D’INTERNET
http://espaijovecubelles.blogspot.com/2009/01/bo
rsa-de-treball_13.html
Borsa de treball de l’Espai jove de Cubelles amb ofertes de la zona Penedès-Garraf
http://www.oficinajove.cat/ca/les-nostresoficines/garraf/treball/
Ofertes de feina de l’Oficina Jove de la comarca Penedès Garraf
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
Web de Porta 22 de l’Ajuntament de Barcelona (Molt interessant)
http://www.portalento.es/Paginas/default.aspx
Web per persones amb certificat de discapacitat
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
Per treballar per Europa
http://www.pagepersonnel.com/
Altres adreces interessants
http://www.workea.org/
http://es.jobrapido.com/
ALTRES CANALS DE RECERCA DE FEINA
Cartells a les botigues que sol·liciten personal.
Coneguts, Amistats, Familiars...
Empreses de serveis (neteja, vigilància, hostesses i altres).
Oferir-se a empreses o entitats a través d’internet en les seves webs, apartat Treballa amb nosaltres, Com:
http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm (Borsa de treball de l’Institut Català de la
Salut).
https://www.mercadona.es/trabajo/jsp/pemindex.jsp (supermercat Mercadona)
http://www.caprabo.com/web/cat/conoce_trabaja.html (supermercat Caprabo)
http://www.autopistas.com/site/trabajaConNosotros.php (autopista Pau Casals).
etc
Informació sobre la recerca de feina i recull d’ofertes de les entitats de la comarca del Garraf a:
www.garrafconnecta.cat
QUÈ HAIG PREPARAR PER BUSCAR FEINA?
 Un Currículum
 Una carta de presentació
 L’ entrevista de treball
QUÈ ÉS EL CURRÍCULUM
 El currículum exposa les característiques personals,
acadèmiques i laborals del candidat, importants per la feina:
 La seva claredat, redacció, presentació, .... reflecteixen aptituds
de qui ho ha fet.
 Adjuntar una fotografia actual tipus carnet.
EL CURRÍCULUM
 No incloure hobbies o aficions que no tenen res a veure amb la
feina que ens oferim (m’agrada passejar, nadar, llegir, viatjar, ...)
 No incloure característiques personals com: extrovertit/da,
amable, bona presència.
 Cal fer i adaptar el currículum a cada oferta.
 El 75 % de CV són descartats.
COM FER UN BON CURRÍCULUM
 Presentació correcta: sense taques, de fàcil lectura, ... MAI ESCRIT A MÀ.
 No afegir anotacions a mà. Tornar a fer el currículum.
 Expressions senzilles i llenguatge clar
 Precisió en la descripció de les activitats.
 Mida paper: DIN A4 (21 x 29’7 mm.).
 Color paper: blanc, sense quadrícula.
 Espai: a doble espai o a 1’5. Una línia en blanc per separar cada paràgraf del
currículum.
 Marges espaiosos.
 No escriure totes les paraules en majúscules o negreta. Només fer-ho en
algunes paraules per tal de facilitar una lectura ràpida.
CONSELLS PER REDACTAR EL CURRÍCULUM
 Estudis: alguna nota important, assignatura relacionada amb la feina,…
 Experiència Laboral: amb contracte, sense contracte, voluntariats,
pràctiques, cangurs, ajuda als pares en alguna tasca, col.laboració negoci
familiar,...
 Altres (coneixements d’idiomes, d’informàtica, llicència de ciclomotor
:
LA CARTA DE PRESENTACIÓ
Cal que adjuntis al currículum una CARTA DE PRESENTACIÓ
en els següents casos:
 Quan et presentis a una oferta publicada a la premsa,
 Quan t’ofereixes directament a l’empresa per iniciativa pròpia
 Es necessari: llegir bé l’anunci, pensar quines tasques haurà de
fer el futur treballador i quines característiques tens que
encaixin.
L’ENTREVISTA DE TREBALL
OBJECTIU DE LA PERSONA TREBALLADORA:
OBJECTIU DE L’EMPRESA:
TROBAR LA CANDIDATURA MÉS ADEQUADA
AL LLOC DE TREBALL VACANT.
PER UNA BONA ENTREVISTA:
 Busca informació sobre l’empresa.
 Preveu possibles
prepara respostes.
preguntes
i
 Pensa quines preguntes podem
fer nosaltres sobre la feina en concret.
 Sigues puntual.
ACONSEGUIR LA FEINA.
L’ENTREVISTA DE TREBALL
 Presenta’t sol (no vagis acompanyat de pares, amistats,...).
 Dóna imatge de persona autònoma i adulta.
 Llenguatge no verbal: la mirada, la manera de seure, les mans
 És molt important la nostra imatge. Hem d’adequar l’aspecte
personal al lloc sol·licitat.
 Hem de ser flexibles amb: horari, tasques, salari.
QUÈ VALORA L’EMPRESARI EN ELS JOVES?
La capacitat d’aprenentatge dels/les persones treballadores
més joves
La motivació, les ganes de treballar
La capacitat d’adaptar-se als canvis
La flexibilitat
L’optimisme
La capacitat d’asumir responsabilitats
La capacitat de comunicació
La capacitat pel treball en equip
La confiança en un/a mateix/a
DRETS I DEURES DE LES PERSONES
TREBALLADORES
DRETS
DEURES
• Cobrar un sou per la feina • Complir
pactada.
laboral.
• Poder gaudir dels períodes de • Realitzar
descans.
• Estar donat d’alta a la SS
segons les prestacions pactades
en el contracte.
amb
la
jornada
correctament la
tasca per la qual he
estat
contractat.
DRETS I DEURES DELS EMPRESARIS
DRETS
DEURES
• Exigir
a
la
persona • Establir un contracte laboral,
treballadora que compleixi amb donant d’alta a a la persona
la seva feina.
treballadora a la Seguretat
Social (cotitzacions).
• Donar per acabat el contracte
si a la persona treballadora no • Pagar un sou a canvi de la
supera el període de prova.
feina de la persona treballadora
pactada.
SORTIDES LABORALS A SITGES I COMARCA

HOSTELERIA I TURISME.

COMERÇ.

SERVEIS A LES PERSONES.

SERVEIS A LES EMPRESES.

INDÚSTRIA.
HOSTALERIA i TURISME
 Ajudants/es de cuina (rentaplats).
 Cambrers/es de restaurant i cafeteria.
 Cambrers/es de pisos.
 Recepcionistes amb titulació.
COMERÇ
 Dependents/es
 Mosso/es magatzem i reposició
 Caixers/es
SERVEIS A LES EMPRESES
 Auxiliars administratius/ves (amb titulació o experiència).
 Recepcionistes d’oficina.
 Netejadors/es
 Peons forestals, peons neteja.
SERVEIS A LES PERSONES
 Aux. Geriàtric/a, treballadors/es familiars.
 Monitors/es d’esplai (amb titulació).
INDÚSTRIA
 Fora de Sitges: als Polígons de Ribes i Vilanova.
DES DEL CIES NIVELL 10 US PODEM ORIENTAR A:
1- Marcar un objectiu professional adequat al teu perfil i a la teva demanda
2- Elaborar un pla d’acció real, adaptat sempre al mercat laboral.
Depenent de cadascú l’orientació que s’ofereix és sobre:
 Ajudar a definir l’objectiu professional
 Formació
 Recursos per a la recerca de feina
Per això l’orientació és individualitzada.
Universitat
Formació Ocupacional
PAU
Programes de Garantia Social
Repetir 4t d’ESO
Batxillerat
ESO NO APROVADA
ESO APROVADA
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Preparació de la prova d’accés als CFGM
Prova d’accés al CFGM
Prova d’accés al CFGS
Cicles Formatius de Grau Superior
Centre d’Iniciatives Econòmiques de Sitges
Pots trobar-nos al
Carrer Gabriel Pallarès, 12
08870 Sitges
Tel: 93 894 40 61
nivell10@sitges.cat
www.nivell10.cat
Descargar

TU TRIES EL TEU FUTUR