Struktura bibliotek w Norwegii
oraz Biblioteka Wielojęzyczna
Oddbjørn Hansen
Librarian
Struktura bibliotek w Norwegii
Finansowane
przez
Ministerstwo
Kultury
• Biblioteka Narodowa
• Odpowiedzialna za rozwój bibliotek jako
aktywnych i znaczących instytucji w
społeczeństwie norweskim.
Finansowane
przez okręg
• Biblioteki okręgowe (19)
• Rozwój bibliotek w okręgu; doradztwo w sprawach
dotyczących bibliotek, rozwój kompetencji
bibliotekarzy w okręgu, inicjowanie i finansowanie
projektów.
Finansowane
przez gminę
• Biblioteki publiczne (ok. 780)
• Prowadzenie bibliotek w gminie. Wypożyczanie książek i
innych nośników informacji, organizacja imprez,
udostępnianie czytelni i bezpłatnego dostępu do
Internetu, prowadzenie kursów dla mieszkańców gminy i
wiele innych.
• Inicjowanie projektów lub uczestnictwo w projektach na
rzecz rozwoju bibliotek.
Wielokulturowa Norwegia 2013
•
700 000 imigrantów = 14% ludności
•
Od 2005 r. znaczny napływ imigrantów z krajów
członkowskich UE takich jak Litwa, Polska
i Rumunia.
•
28% ludności Oslo wywodzi się ze środowiska
imigrantów. Szacuje się, że w 2040 r. będzie ich
47%.
•
Imigranci są we wszystkich gminach w Norwegii.
Biblioteka Wielojęzyczna jako ośrodek specjalistycznej wiedzy
w zakresie wielojęzycznych usług bibliotecznych
• 13 pracowników z Norwegii, Polski, Argentyny, Pakistanu, Iraku i innych
krajów
• 25 współpracowników ze znajomością różnych języków
• Zbiory 130 000 książek, płyt CD i DVD w 47 językach
Co można u nas wypożyczyć?
•
Książki
•
Audiobooki
•
Filmy
•
Muzyka
•
Kursy językowe
•
Gry komputerowe
Języki w jakich najczęściej wypożyczano materiały
z Biblioteki Wielojęzycznej w 2012 r.
1. Urdu
2. Rosyjski
3. Arabski
4. Polski
5. Farsi
6. Somalijski
7. Hiszpański
8. Wietnamski
9. Turecki
10. Tajski
11. Litewski
12. Tamil
13. Tigrinia
14. Sorani
15. Chiński
Zamówienia zbiorcze z bibliotek
Podróżujące wystawy
•
•
•
•
•
Świat Astrid Lindgren
Znam się na piłce nożnej
Obyczaje weselne na świecie
Podróż po sztuce islamskiej
Rosja
Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
Descargar

Prezentacja programu PowerPoint