GAI-ZERRENDA
 Haur Hezkuntzako Currikuluma eta lan
proiektuak
 Proiektuaren faseak eta gure praktika
 Mapa Kontzeptuala eta
Proiektu baten diseinua
03/10/2015
B01
1
PROIEKTUAREN FASEAK ETA
GURE PRAKTIKA
• Proiektu eta ohizko programazioen arteko
desberdintasunak.
• Kontutan izan behar ditugun aldeak
• Proiektuaren faseak
• Proiektu baten azterketa
03/10/2015
B01
2
1- PROIEKTU ETA OHIZKO
PROGRAMAZIOEN ARTEKO
DESBERDINTASUNAK
GAIA
BEHIN BEHINEKO
PROGRAMAZIOA
IRAKASLEAREN
PAPERA
PROIEKTUA
/
UNITATEAK
AKATSAK
PROZEDURA
03/10/2015
B01
4
2- KONTUTAN IZAN BEHAR
DITUGU ALDEAK:
• Umeen interesak
• Umea bere ikasketa prozesuaren
protagonista da
• Proiektuen lanak ikasi behar ditugun
edukiak hobeto barneratzeko eta
dakigunarekin erlazionatzeko
laguntzen digu.
…
03/10/2015
B01
5
…
• Umeak edukia aurkitu, antolatu,
aukeratu eta eraiki egin behar du.
• Familien inplikazioa eta laguntza
beharrezkoa da
• Sozio-kognitibo gatazkaren bidez
ikasten da.
• Autonomia maila handitzen doa.
03/10/2015
B01
6
3- PROIEKTUAREN FASEAK
•
•
•
•
•
GAIA AUKERATZEA
PLANIFIKAZIOA
GARAPENA
EMAITZA
EBALUAZIOA
03/10/2015
B01
7
3-1 GAIA AUKERATZEA
 Gaia
 Motibazioa
03/10/2015
B01
8
GAIA NOLA AUKERATU?
• Gure behaketaren bidez
• Asambladan, korroan…
• Edozein momentutan
• Laguntzaileak gara
03/10/2015
B01
9
MOTIBAZIOA
Alderdi garrantzitsuenak:
 Interesgarria
 Berria
 Ikasteko gai
03/10/2015
B01
10
3.2- PLANIFIKAZIOA
 ZER DAKIGU? ZER JAKIN NAHI DUGU?
 HELBURUAK
 EDUKIAK
 EKINTZAK
 TALDEKATZEA
 DENBORA, LEKUAREN ANTOLAKETA
 EBALUAZIOA
03/10/2015
B01
11
ZER DAKIGU?
ZER JAKIN NAHI DUGU?
• Gaiari buruzko aurretiko ideiak
 Irakaslearen lana
 Non
 Tresnak
• Zer jakin nahi duten
• Nola ikasiko dugun
03/10/2015
B01
12
03/10/2015
B01
13
Planifikatu behar da:
• Helburuak
• Edukiak
• Ekintzak
• Familien inplikazioa
• …
03/10/2015
B01
14
FAMILIEN INPLIKAZIOA:
•
•
•
•
Informazioa ekartzen
“Adituaren” bisita
“Liburu ibiltaria”
Irteerak
03/10/2015
B01
15
INFORMAZIOA
BILATZEA
 Guztion partehartzea:
familiak, beste irakasleak, umeak.
 Eskutitza
 Kortxoan
 Giza baliabideak (senideak,lagunak…)
 Umeak aurkezten du.
03/10/2015
B01
16
3.3- GARAPENA
• Taldekatzea
• Lekua (liburutegia, korroan, txokoa…)
• Denbora
03/10/2015
B01
17
3.4- EMAITZA
• Proiektuaren amaiera da
• Funtzionaltasuna
• Beste gaia bilatu…
03/10/2015
B01
18
3.4 EBALUAZIOA
03/10/2015
B01
19
3.5 EBALUAZIOA
 IRAKASLEAREN LANA
 IKASLEAREN LANA:
- AUTOEBALUAZIOA
- ADIERAZLEAK
 PROIEKTOA
03/10/2015
B01
20

-
IRAKASLEAREN LANA:
Ikasleen partehartzeari lagundu diot
Helburuen egokitasuna
Edukien garrantzia
Jardueraren aukeratzeko irizpideak
Familien partehartzea
Denbora, espazio taldekatze eta
baliabideak
…
03/10/2015
B01
21
IKASLEAREN LANA:
- AUTOEBALUAZIOA
- ADIERAZLEAK (ereduak)
03/10/2015
B01
22
 PROIEKTOA:
- Nola garatu den
- Txostena
03/10/2015
B01
23
EREDU BATEN AZTERKETA
03/10/2015
B01
24
Descargar

Document