Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
0
Nº Comparaciones
1
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
0
Nº Comparaciones
2
1
2
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
0
Nº Comparaciones
3
1
2
3
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
0
Nº Comparaciones
4
1
2
3
4
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
1
Nº Comparaciones
5
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
2
Nº Comparaciones
6
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
3
Nº Comparaciones
7
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
4
Nº Comparaciones
8
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
9
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
10
1
2
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
11
1
2
3
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
12
1
2
3
4
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
13
1
2
3
4
5
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
14
1
2
3
4
5
6
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
15
1
2
3
4
5
6
7
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
5
Nº Comparaciones
16
1
2
3
4
5
6
7
8
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
6
Nº Comparaciones
17
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
7
Nº Comparaciones
18
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
8
Nº Comparaciones
19
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
8
Nº Comparaciones
20
1
2
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
9
Nº Comparaciones
21
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
10
Nº Comparaciones
22
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
10
Nº Comparaciones
23
1
2
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
11
Nº Comparaciones
24
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
12
Nº Comparaciones
25
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
12
Nº Comparaciones
26
1
2
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
13
Nº Comparaciones
27
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
14
Nº Comparaciones
28
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
15
Nº Comparaciones
29
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Algoritmo Fuerza Bruta
Longitud del texto
n = 24
Longitud del patrón
m=8
Nº Saltos
16
Nº Comparaciones
30
1
G C A T C G C A G A G A G T A T A C A G T A C G
G C A G A G A G
Descargar

Algoritmo Fuerza Bruta