SETMANA CONTRA LA
POBRESA
ACTIVITATS POSSIBLES: EL QUE
HE COMENÇAT A FER A LA MEUA
CLASSE DE SEGON DE PRIMÀRIA
PEL MATÍ ELS HE CONTAT LA HISTÒRIA DE: A
L’ANY 2000 ELS POLÍTICS DE 189 PAÏSOS ES
VAN REUNIR PERQUÈ AL MÓN PASSAVEN
COSES MOLT TRISTES. ELLS VAN VORE QUE
PODIEN FER 8 COSES (els objectius del Mil.leni)
LA FOTO ES PER A ENVIAR-LA A UN ALTRA
ESCOLA DE JAEN,EL POBLE D’UN ALUMNE
I ELS CONTAREM EL QUE ESTAVEM FENT.
ELS POLÍTICS VAN PROMETRE QUE
ACONSEGUIRIEN EIXES 8 COSES.
Per la vesprada hem començat a conèixer un
poc més eixes 8 promeses , hem pintat al
senyor món i com que està trist si cada dia
coneguem i recordem un d’eixos objectius es
posarà content
Cada dia posarem una foto que té un
dels objectius i cada dia pintarem una
dent del somriure del món
Avuí hem posat la foto del primer
objectiu, les he imprés del power
point que va fer la plataforma
zero.
Tot és prou simbólic però a poc a poc es
van aconseguint cosetes( vaig a proposar
escriure una carta al president del
govern…JA US CONTARé, els adults
repleguem signatures…)
Durant tota la setmana anirem
invertint 15-20 minutets en contar un
objectiu i pintar el somriure del món
Cada equip ha
penjat el seu
dibuix en un lloc
visible de la classe.
PER DARRERE HAN
ESCRIT EL PRIMER
OBJECTIU DEL
MIL.LENI
L’ÚLTIM DIA ANIREM A LES ALTRES
CLASSES A CONTAR EL QUE HEM
ESTAT FENT, JA HAUREM
COMPLETAT EL SOMRIURE
AVUÍ HEM PINTAT UNA DENT PERQUÈ
HEM PARLAT DEL PRIMER
OBJECTIU…DEMÀ JA VOREM,
SEGURAMENT PARLAREM DE DOS FINS
COMPLETAR LES 8 DENTS
SI VOLEU LES FOTOCOPIES
DEMANEU- ME-LES I LES
ESCANEGE I US LES ENVIE.
UNA ABRAÇADA. SONIA.
US POSE LES DIAPOS DEL POWER
ON HE TRET LES TARJETES QUE
M’HE FET DELS OBJECTIUS,S’HAN
D’IMPRIMIR DOS EN UN FULL,EL
POWER ET DONA EIXA OPCIÓ
1. ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE
Reducir a la mitad, para 2015,
la proporción de personas que
viven en la pobreza extrema
2. LOGRAR LA EDUCACIÓN
PRIMARIA UNIVERSAL
Matricular a todos los niñ@s en la
escuela primaria para 2015
3. PROMOVER LA IGUALDAD DE
GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE
LA MUJER
Eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer en
todos los niveles de la
enseñanza antes del fin de
2015.
4. REDUCIR LA MORTALIDAD
INFANTIL
Reducir la tasa de mortalidad
infantil en dos terceras partes
para 2015
5. MEJORAR LA SALUD
MATERNA
Reducir la tasa de mortalidad
materna en tres cuartas partes
para 2015
6. COMBATIR EL SIDA, EL
PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES
Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la
incidencia del Sida, el paludismo
y otras enfermedades graves.
7. GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas
que carezcan de acceso
sostenible a agua potable
8. FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
Voces más fuertes que hablen en favor de los
pobres, estabilidad y crecimiento económico
que beneficie a los pobres, servicios sociales
básicos para todos, mercados abiertos para
el comercio y la tecnología y recursos para el
desarrollo suficientes y bien utilizados.
Compra
en el
COMERCIO JUSTO
LA MANIFESTACIÓ ÉS AQUEST DISSABTE A LES 6.00
H EN EL PALTERRE,US ESPEREM A TOTES I TOTS.
Descargar

SETMANA CONTRA LA POBRESA