CERRO
La
La Habana
Habana Vieja
Vieja
Centro
Centro Habana
Habana
Plaza
Plaza de
de la
la Revolución
Revolución
Diez de Octubre
Playa
Playa
Marianao
Marianao
Collado
Morales
Estrella
Sitios
Peñal
7 CONSEJOS POPULARES
ver
Desague
Factor
s
Pereira
Matade
n Gr
l F.
Rafae feg
Ra
io
egor
Pe
dr
San Jos
Ja
S.
Estev
ia
Mar
(M
me
Go
lipe
Cor
ta
iz
xim
o
Cad
ira
ue
Zeq
a
Leonor
Cat
alin
Ro
sa
Diana
er
ro
lip
an
Agua
Dulce
Par
ad
er
o
Cal
z.de
Tu
n Fe
rera
lC
ion
San
ta
La
pc
Sa
ncha
lgue
Vis
ce
jandr
o
la Co
ras
ta
Her
Her
De
co
dad
Trini
mos
a
iano
Ale
o
Fa
Con
Fran
cis
ez
Cruz
go
Aran
era
jero
orr o
Santoven
Conse
y Ah
Saravia
Union
re
del Pad
Patria
estar
an
Ay
de
Ca
lz.
os
Coc
l
ve
Cla
Pa
blo
pe
co
n
gu
Cerra
da
Princi
llo
Carba
om
in
uia
cis
D
ed
ro
go
Mung
uin
in
Borre
quez
Velaz
aq
m
bill
P
ndina
eira
Zequ
an
n Fr
Lo
an
Casti
llo
Ferna
Rom
ay
Cadiz
Jo
S
P
sa
Sa
Sa
Ro
San
rilla
a
s
ez
ta
nt
Vigia
po
ev
Est
Alc
an
va
dit
or
Pila
z
Cam
Nue
Au
Sa
Ma
rr il
ca
rro
Fe
o
ad
Om oa
z
me
Ma
Pa
so
E.N
unez
Gr al.
dr
rsid
uin
Pe
ve
ia
rber
rez
Uni
aq
nchit
o Go
d
Ba
Pe
ida
o
M
cint
en
Am
n Jo
dr o
Sa
Pe
95 CIRCUNSCRIPCIONES
ez
B
irre
ro
e
oso
A
Ab
reu
s
Martin
Quinta
P.Vidal
Sa
San
Gra
l.A
gu
nglar)
Pje B
Arroyo (Ave.Ma
Zaldo
Pje A
e
Flores
t
da
oa
s
Aranguren
Villu
en
onte
)
Co
Om
ina
la
San
Ram
on
P.
Cipres
Benjumeda
N.Sa
rd
R
nja
ea
l
Vega
a de
er
lagu
Ba
Ave.
dor
n Sa
lva
Armonia
San Quintin
Bellavista
Cereza
Esperanza
Recreo
ton
Via Blanca
PALATINO
Parque
Recreo
ard
o
Za
e
Salvador
Resgu
Washing
Blan
ca
eg
s
Prekins
Prensa
de
Colon
Pizarro
Via
Dur
gel
n Ju
lio
Meireles
sa
Daolz
Velar
rlo
San Anselmo
s
n Ca
Florencia
Suzarte
m
pre
Ce
pero
al
(Moreno)
E
istob
Oeste
An
Sa
Macedonia
Cin
tr a'
Pan
iagu
da
Infanta
Churruca
Sa
Magnolia
Buenos Aires
Atocha
n Cr
Chaple
Primelle
Colon
sa
se
Toma
Sto
Sa
Canongo
Pezuela
BUENOS AIRES
Jo
ines
Seraf
Sa
obal
San Crist
Tere
Santa
ines
Seraf
Cal zad
San
ispo
n
San Gabriel
Real
ob
Sa
Telmn
o
Monasterio
Santa Teresa
Arz
Peno
Zanja
Marquez
aP
an
Ferrer
Hab
Manila
Zaragoza
Ayun
tami nto
Elias
ar
k
San
Sanchez
TAMARINDO
Buenos
Aires
Santa
Ana
Carmen
Sta Lutgarda
Agua
Palmar
Suzarte
Albear
Agua
Chaple
Calzada de Palatino
4ta
2da
3ra
1ra
Primelles
Mordazo
5ta
6ta
Fomento
Ave Sta
Catalin
a
ujes
Lazada
POBLACION TOTAL
3
3ra
ar
lm
SANTA CATALINA
A
a
4
ed
lam
a
te
e Es
Av
Ave de la
Ceiba
132 667 hab
Calzada de Vento
ed
m
Ala
5
Pa
7
Ave Sur
o
Juan Emili
a
2
Alam
ed
Alameda
3
3
1
1
2
Ave de los Ocujes
Ave Norte
s
2
endare
Ave Rancho Boyeros
Alm
de los
Oc
Laza
Entrada
CASINO DEPORTIVO
Union
2
Colon
Ave
5
7
3
9
Ramb
Ave
Ram
Aranguren
Canal
Zambrana
Reforma
orm
a
13
Ref
10
B
12
12
16
14
Ave Cam
C
A
B
a
an
Pastora
13
F
-A
E
A
12
-A
9
14
-B
8
14
14
EXTENSION TERRITORIAL 10,33 Km2
11
C
12
Vento
Blanquita
Am
erica
4
bia
orm
a
Av
a
Yar
Ref
sta
e de
Palmar
de Aco
ia
Central
Marti
MARTI
11
Acacia
Victoria
aguey
l
DENSIDAD POBLACIONAL 13,6 Hab/
Hab/ Km2
POLICLÍNICO UNIVERSITARIO
“ANTONIO MACEO”
CONSEJOS POPULARES
PALATINO
ARMADA
0390
0399
Consejo
Palatino
0371
65
0391
0392
0370
67
0369
0393
63
0368
0367
0366
0397
64
0396
66
0400
0373
0401
0404
0402
0407
0406
0405
0395
0394
68
0403
0416
0417
0418
0419
0414
0415
0410
0412
0413
0423
0420
0411
0422
5096
0421
0424
0429
0427
0428
5097
0426
0425
0430
70
0440
74
0442
0433
73
0434
0435
CIUDAD DEPORTIVA
0436
0458
0457
0507
0456
0455
0454
0439
72
0447
0453
0448
0452
0450
0449
0460
71
0474
0508
0459
0462
0463
0476
0505
0464
0478
0502
0467
0466
0465
0461
0475
0509
0479
76
0506
0477
0471
0510
0480
05110
0481
0484
0469
0482
0486
0485
0483
0468
0487
0488
76
0489
0497
0501
0500
0499
0498
0496
0495
0494
0492
0493
0490
0522
049 1
0520
0516
0470
0514
0501
Población: 14466
Viviendas: 9720
CMF:22
Circunscripciones: 11
0515
79
78
0517
77
0519
0521
0512
0513
0518
80
0525
0524
0523
0526
0536
0535
0533
0531
0529
0534
0537
0528
0532
0530
0541
81
0543
0545
0544
0546
0547
0548
0527
0537
0542
0538
0539
0550
0552
0540
0536
0555
0554
0553
0551
0445
0446
0431
0472
0443
0441
0437
0438
0503
0504
0365
0398
0549
0451
0444
0408
0490
CONSEJO
ARMADA
0522
049 1
0520
0516
0470
0514
0501
78
79
77
0519
0521
0517
0515
0512
0513
0518
80
0524
0525
0523
0526
0536
0535
0533
0531
0529
Población: 17218
Viviendas: 5060
CMF: 25
Circunscripciones: 15
0534
0537
0528
0532
0530
81
0541
0543
0546
0545
0544
0548
0547
0527
0537
0542
0538
0539
0550
0552
0540
0536
0561
0559
85
0554
0555
0556
0560
0549
0551
0553
82
0556
0562
0563
84
0558
0557
0564
83
0579
0568
0567
0582
0581
0580
0578
0570
0577
0566
0571
0565
0572
0573
0569
0583
0613
0574
0576
0585
0587
0602
0588
86
0601
0612
0600
0589
0603
0599
0590
0595
0591
0592
0611
0614
0596
0623
0615
0606
0597
0605
0617
0632
0584
0586
0616
0598
0604
0608
0607
93
0593
0594
POBLACIÓN TOTAL: 14466 habitantes
Extensión territorial: 8 km²
CMF: 50 (15)
GBT: 3
MÉDICOS: 30
SERVICIOS QUE PRESTA: 11
SERVICIO DE
REGULACIÓN MENSTRUAL
SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIO DE ULTRASONIDO
SERVICIO DE RADIOLOGÍA
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
SERVICIO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA
SERVICIO DE URGENCIA
Descargar

Diapositiva 1