Comenius Okul Ortaklıkları
1
Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç

Başvurularının teslim alınması,

Ön değerlendirme (eligilibility check)
2
Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Ön elemeyi geçen başvurular için:
Koordinatörü Türkiye olan projeler
için bağımsız dış uzmanlar tarafından
kalite değerlendirmesi (Quality
Assessment)
3
Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Kalite değerlendirme sürecinde
alınan puanlar
+
Bütçe imkanları
+
Reserve Fund (Ek Bütçe)
4
Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç

Kabul listesinde yer almayan kurumlar:
a.
Ön elemede (teknik değerlendirme) elenen,
b. Dış uzman değerlendirmesi sonucunda yeterli
puanı alamayan
c.
Yeterli ortak sayısını sağlayamayan
d. Bütçe yetersizliği nedeniyle desteklenememiş
projeler
5
Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç

Proje başvurularının kabul edilmeme
gerekçeleri, ilgili kurumların adreslerine yazılı
olarak gönderilir.

Okul Ortaklıkları için yedek liste vardır.
6

2009 Yılı Comenius Okul Ortaklıkları
Projeleri için Türkiye Ulusal Ajansı
Bütçesi:
•Bütçenin Kullanım Oranı: %100
• Toplam Başvurular içinde Kabul Edilme Oranı:
%37.75
7
2009 Yılı Toplam Başvuru Sayısı: 972
Çok Taraflı: 891
İki Taraflı: 81
8
Kabul Edilen Başvurularda Proje
Türüne Göre Oranları
İki Taraflı; 19
Çok Taraflı
İki Taraflı
Çok Taraflı;
344
9
Kabul Edilen Başvurularda KamuÖzel Okulların Oranları
Özel 11%
Kamu
Özel
Kamu 89%
10
Çok Taraflı Okul Ortaklıklarında
Kabul Edilen Okul Türleri
İlköğretim
Okulu
Anadolu Lisesi
Genel Lise
Mes. Tek. Eğt.
Mer.
Anad. Güz.
San.Lis
Sosyal Bilimler
Lisesi
Meslek Lisesi
Uyg. Ok. İ.E.M
Ç.Prog.Lis.
Fen Lisesi
Özel Eğitim ve
Anad. Öğrt. Lis.
Reh. Mer.
İ.H.L
Okul Öncesi
İlköğretim
Bölge Okulu
11
Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Başvurularına İlişkin Veriler
Toplam 891 başvuru içinden
Kabul Edilen
350
300
Bütçe
Yetersizliği
250
Öndeğerlendirm
eden Elenen
200
150
Ortaklık
Öndeğerlendirm
e Sürecinde
Elenen
Yetersiz
Puan(50 Altı)
100
50
0
Kabul Edilen
Öndeğerlendirmeden
Yetersiz Puan(50
Elenen
Altı)
Bütçe Yetersizliği
Ortaklık Öndeğerlendirme Sürecinde
Elenen
Yetersiz Ortak
Yedek
Yetersiz Ortak
Yedek
12
İki Taraflı Okul Ortaklıklarına İlişkin Veriler
Toplam 81 başvuru içinden
25
Kabul Edilen
20
Öndeğerlendirm
eden Elenen
15
Yetersiz Puan
10
Yetersiz Ortak
5
0
Kabul Edilen
Öndeğerlendirmeden
Elenen
Yetersiz Puan
Yetersiz Ortak
Yedek
Yedek
13
Çok Taraflı Proje Başvurusu Kabul Edilme Sayılarına
Göre 81 İl Arasından İlk Sırada
Yer Alan İller:
60
50
48
İSTANBUL
İZMİR
40
30
ANKARA
29
KOCAELİ
MANİSA
20
10
17
16
13
ADANA
11
11
10
10
9
9
İS
TA
NB
UL
İZ
M
AN İR
KA
R
A
KO
CA
EL
İ
M
AN
İS
A
AD
AN
A
KO
NY
A
AY
D
ES
IN
Kİ
ŞE
AK HİR
SA
R
KA
AN AY
H
RA
TA
M
LY
AN
A
M
AR
AŞ
0
9
KONYA
AYDIN
ESKİŞEHİR
AKSARAY
ANTALYA
KAHRAMANMARAŞ
14
İki Taraflı Proje Başvurusu Kabul Edilme
Sayılarına Göre 23 İl Arasından ilk Sırada Sırada
Yer Alan İller:
BURSA
İSTANBUL
İSTANBUL
ADANA
ANKARA
BURSA
ANKARA
ADANA
15
Projenin Uygulanması
Okulda projenin tanıtılması:
Proje irtibat kişisi ve okul idarecilerin
koordinesinde oluşturulan proje ekibi ile işbirliği
içinde, proje süreçlerinin okul genelinde
tanıtılması;
Farkındalığın,
katılımın
ve
işbirliğinin
sağlanması.
16
Projenin Uygulanması
Proje grubu ve iş bölümü:
Ortaklarla iletişim: e-posta, ortak internet
siteleri, hazırlık toplantıları
* faaliyetler
* hareketlilik
* bütçenin kullanımı
17
Projenin Uygulanması
•Okulda
•Görev
•İyi
ekiplerin oluşturulması
dağılımının yapılması
bir zaman yönetimi
ekibinde sık değişiklik
yapılmaması
•Proje
18
Projenin Uygulanması
UA ile iletişim:
Etkin ve hızlı iletişim ve irtibat süreçlerinin
daha sağlıklı takibi açısından, UA Comenius
ekibi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.
19
Hibe Sözleşmesi - Ekler
Ek 1. Başvuru Formu
Ek 2. Nihai Rapor Formu
Ek 3. Hibe Tutarının
Hesaplanmasına Dair Kurallar
Ek 4. İlerleme Raporu Formu
Ek 5. Ortak Kuruluşların Listesi
20
Proje Başucu Belgeleri
Başvuru Formu






Hibe Sözleşmesi
Ortaklıkla İlgili Bilgiler
Ortak Kuruluşların
Listesi
Aktiviteler ve Aktivite
Takvimi
Asgari Hareketlilik
Sayıları
Hibe Talebi
Deklarasyon (Beyan)
(Hak ve Sorumlulukları gösterir.)
•
•
•
•
•
Taraflar
Süre
Asgari Hareketlilik
Hibe
Hibenin Kullanılması
Teklif Çağrısı
(web sitesi ana
sayfa)
21
Ek 2- İlerleme Raporu:
İlk yıla ait faaliyetlerin değerlendirilmesi
Son yıl için planlananlara ilişkin bilgi
edinilmesi
22
İzleme


Projeniz devam ederken, projenin ilerleyişini
izlemek üzere:
Yerinde izleme ziyareti
Faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında yerinde
denetim
yapılabilir.
23
Ek 4- Nihai Rapor:

Proje sona erdiğinde; planlanan ve başvuru
formu ile hibe sözleşmesinde beyan edilen
hedeflerin
ne
ölçüde
ve
nasıl
gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği rapordur.
24
Ek 3- Hibe Tutarının Hesaplanmasına Dair
Kurallar
Nihai Rapor:
Faaliyetlerin, hareketliliklerin ve elde edilen
sonuçların gerçekleştirildiğine dair bilgi sunulması
ve kanıtlayıcı belge / ürün sunulması gerekmektedir.


Seyahat biletleri ve uçuş kartları
Katılım sertifikaları
25
Hareketlilik




Tanımı (yurt dışı)
Ortaklık kapsamında ortaklarca yapılan faaliyetlere katılım için yapılan yurt
dışı seyahati
Asgari hareketlilik
4, 8, 12 ve 24
(Başvuru formunda ve sözleşmede belirlenmiş minumum sayıdır.)
Bir hareketlilik = bir kişinin hareketliliği
Bir kişi birden fazla hareketlilik yapabilir

Kimler Katılabilir?
Okulun eğitim personeli ve öğrencileri ile bu kişilerden özel ihtiyaçları
olanların ebeveyn veya refakatçileri, onaylanmış ilgili ortak temsilcileri

Süre: İki taraflı ortaklıklar hariç (en az 10 gün), sınırlama yok (faaliyetin
gerektirdiği kadar)
26
Hibe Tutarında Kesinti

Başvuru formunda beyan edilen;
faaliyetlerin,
hareketlilik ve
sonuçların
gerçekleştirilmemesi halinde:
Hibenin tamamının iadesi istenebilir.
27
Hibe Tutarında Kesinti ve Kısmen İade
Geçerli ve ortaklıkla ilgili veya yeterli sayıda hareketlilik
yapılmaması halinde yapılacak hesaplama:
Örnek:
Hibe tutarı: 6.000 €
Asgari hareketlilik sayısı: 4
Her bir hareketliliğe tekabül eden hibe miktarı:
1500 € (6.000 € /4 )
Beyan edilen uygun hareketlilik sayısı: 3
Nihai hibe tutarı: 4500 € (6.000 € - 1x 1.500€)
28
UA-İletişim
Lütfen e-posta yoluyla iletişime geçiniz.
Güngör ALAM
gungor.alam@ua.gov.tr
Melda YILDIRIM ALGAN
melda.algan@ua.gov.tr
Onur AYDEMİR
onur.aydemir@ua.gov.tr
Zeynep KARABAY
elif.karabay@ua.gov.tr
29
TEŞEKKÜR EDERİZ...
30
Descargar

manavgat.meb.gov.tr