‫بررس ی آرای ارتباطی‬
‫دکتر مجيد تهرانيان‬
‫حميد ضيايي پرور‬
‫‪‬به نام خداوند جان و خرد‬
‫‪‬كزين انديشه بر نگذرد‬
‫بيوگرافي مجيد تهرانيان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجيد تهرانيان در سال ‪ )March 22, 1937 (1316‬در‬
‫مشهد به دنيا آمد‪ .‬پس از تحصيالت دبيرستان به آمريکا رفت و‬
‫به تحصيل در رشته اقتصاد سياس ی پرداخت‪ .‬او مدرک دکترای‬
‫خود را در اين رشته از دانشگاه هاروارد گرفت و به مدت هفت‬
‫سال به تدريس در دانشگاه های آمريکا پرداخت‪.‬‬
‫مجيد تهرانيان در آمريکا از فعاالن سازمان دانشجويان ايرانی‬
‫در آمريکا و کنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی بود و به‬
‫سمت رئيس سازمان دانشجويان و دبير کنفدراسيون انتخاب شد‪.‬‬

ADDRESS


11 Tivoli Court, Newport Coast, CA 92657.
Phone-Fax.: 949-715-1720; Cell phone: 808-222-2171
Email: majid@hawaii.edu; Webpage:
http://www2.hawaii.edu/~majid
Ph.D., Harvard University, 1969, Political Economy &

EDUCATION
Government

MA, Harvard University, 1961, Middle Eastern Studies
BA, Dartmouth College, 1959, Government
PERSONAL
Male; Born March 22, 1937 in Iran; US Citizen since 1987.
Married to Katharine Kia Tehranian, Former Professor,
American Studies, Univ. of Hawaii
Four Children: Terrence (b. 1961), Yalda (b. 1964), John (b.
1973), and Maryam (b. 1974)
Hobbies: swimming, tennis, hiking, chess, and poetry





PROFESSIONAL EXPERIENCE





1996-present
Director, Toda Institute for Global Peace
and Policy Research, Tokyo, Honolulu, Newport Coast
2005-present
Adjunct Professor of International
Relations, Soka University of America, Aliso Viejo, CA
1996-present
Editor-in-chief, Peace & Policy, and Toda
Institute Book Series on Peace and Policy
1981-2005 Professor, School of Communications, University
of Hawaii at Manoa
1994-present
Research Affiliate, Program on
Information Resources Policy, Harvard University







Fall 2000
Visiting Professor, Soka University, Tokyo
Summer 1999
Visiting Professor, Annenberg School for
Communication, University of Southern California
Fall 1997
Visiting Professor, University of Lima, Peru
Summer 1996
Visiting Professor, Imam Sadeq
University, Tehran, Iran
1994-96
Research Affiliate, Center for International Affairs,
Harvard University
1994-96
Adjunct Professor of International Politics,
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts Univ.
1994-96
Exchange Professor, Division of Mass
Communication, Emerson College







1994-95
Senior Fellow, Center for the Study of World
Religions, Harvard University
1990-92
Director, Spark M. Matsunaga Institute for Peace,
UHM
1986-88
Chair, Department of Communication, UHM
1982-83, 84-86
Research Fellow, Social Science
Research Institute, UHM
1989 & 1990 Visiting Professor, Department of Government,
Summer School, Harvard University
Fall 1988
Visiting Scholar at Canadian, U.S. and Soviet
universities: Simon Fraser, Calgary, McGill,
Quebec, Concordia, Washington at Seattle,
Michigan State, SUNY Buffalo, Harvard, Moscow





1981-82, 88-89
Fellow, Communication Institute, East West
Center
1980-81
Visiting Scholar, Center for International Affairs,
Massachusetts Institute of Technology
Research Affiliate, Center for Middle Eastern Studies,
Harvard University
1979-80
Program Specialist, Communication Planning &
Studies, UNESCO, Paris
1978-79
Visiting Fellow, St. Antony’s College, Oxford University
–
–

Professor and Founding Director, Iran Communications & Development
Institute;
Editor-in-Chief, Communication & Development Review
Summer 1977 Visiting Scholar, Institute for Communication Research,
Stanford University





1974-75 Director, Prospective Planning Project,
National Iranian Radio & Television
1972-74 Senior Analyst & Director of Research,
Industrial Management Institute
1971-72 Director of Social Planning, Plan
Organization of Iran
1969-71 Associate Professor of Political Science,
New College, University of South Florida
1964-69 Assistant Professor of Economics, Lesley
College
LANGUAGES

LANGUAGES English
& Persian (fluent);
Arabic & French (fair);
Japanese (elementary)
‫‪‬‬
‫او در سال ‪ 1350‬به ايران بازگشت و ضمن ترک فعاليت های‬
‫سياسی خود به تدريس در دانشگاه و فعاليت های علمی‬
‫پرداخت‪ .‬او ابتدا با سازمان برنامه‪ ،‬سپس با سازمان مديريت‬
‫صنعتی و در نهايت با پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ايران‬
‫همکاری کرد که نتايج آن کتاب ها‪ ،‬مجله ها و جزوه های‬
‫پژوهشی گوناگون است که اهدای اين پژوهش ها را حتی در‬
‫دوران اخير از سوی مسئوالن سازمان صدا وسيما به افراد‬
‫مختلف باعث افتخار خود می داند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تهرانيان در سال ‪ 1357‬طی يک فرصت مطالعاتی به دانشگاه آکسفورد‬
‫رفت و بعد از آن به دعوت يونسکو و پس از تصويب دولت مهدی‬
‫بازرگان رهسپار پاريس شد‪.‬‬
‫تهرانيان سپس اقامت در آمريکا را برگزيد و در دانشگاه هاوايی به‬
‫تدريس پرداخت‪ .‬او همچنين مديريت پژوهشکده صلح "تودا" را که از‬
‫سوی بودائيان ژاپنی حمايت می شود بر عهده گرفت که يکی از طرح‬
‫های اين پژوهشکده‪ ،‬ايجاد شرايط مناسب برای امنيت و صلح خاورميانه‬
‫است و از سوی پژوهشکده های صلح دانمارک‪ ،‬نروژ و استراليا حمايت‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در نشست هاى جهانى ‪ ،‬او را با نام كوچك مى خوانند وقتى مى خواهند‬
‫صدايش كنند ‪.‬آنطور كه دكتر مهدى محسنيان راد مى گويد‪ .‬ارتباطات‬
‫نخوانده اما نقل قول استادان داخلى است ‪ .‬مثال هاى كالس توسعه‬
‫ارتباطات دكتر هادى خانيكى به تهرانيان و كتابهاى ترجمه شده و نشده او‬
‫مى رسد ‪ .‬عالقه بوده شايد كه از رشته اقتصاد سياسى به ارتباطات كشيده‬
‫شده‪ .‬يا ضرورت زمان ‪ .‬اينگونه توضيح اش مى دهد ‪ « :‬وقتى بعد از‬
‫پايان تحصيالت به ايران برگشتم و در سازمان برنامه مشغول به كار شدم‬
‫‪ ،‬چيزهاى مهم ترى را فهميدم‪ .‬اينكه نقش رسانه ها ‪ ،‬كتاب ‪ ،‬مجله ‪ ،‬فيلم‬
‫و ‪ ...‬چه اندازه در توسعه اجتماعى مؤثر است‪ .‬اين بود كه مطالعاتم روى‬
‫موضوع ارتباطات توسعه متمركز شد» ‪ .‬واين مطالعات ادامه يافت تا‬
‫نتيجه تحقيق مهمى كه سالهاى قبل از انقالب منتشر شد و به مذاق خيلى ها‬
‫مثل «ساواك» خوش نيامد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ريشه مطالعه از سازمان مديريت صنعتى شروع شد و طرح مطالعاتى كه‬
‫محورش ‪ ،‬شناخت نقش و مسائل راديو و تلويزيون در توسعه ملى ايران‬
‫است‪ .‬دو كنفرانس بين المللى هم نتيجه ادامه اين فعاليت بود كه يكى از‬
‫آنها به نام «كنفرانس شيراز» معروف شد ‪ .‬محققان دعوت شده به آن‬
‫همايش ‪ ،‬ديدگاه هايى را مطرح كردند كه نسبت به نظريات رايج آن دوره‬
‫‪ ،‬از زمان خود جلو تر بود به همين خاطر كتاب همايش شيراز منبع‬
‫مهمى براى دانشجويان و محققان ارتباطات توسعه در ايران شد‪ .‬نسخه‬
‫انگليسى كتاب را هم جاهاى ديگر توزيع كردند اما مهم ترين دستاورد‬
‫مطالعات آن سالهاى پروفسور تهرانيان براى خيلى ها باوركردنى نبود‪.‬‬
‫نتايجى كه خبر از وقوع اتفاقى غير منتظره در ايران مى داد بدون آنكه‬
‫آن سالها حرفى از انقالب در مجامع علنى مطرح شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وقوع اتفاقى بزرگ ‪ ،‬رويدادى بود كه در همايش شيراز پيش‬
‫بينى و مطرح شد ‪ .‬پروفسور تهرانيان ‪ ،‬در آن سالها ‪ ،‬اينطور‬
‫مطرح كرد كه جريان و تفكرهاى مذهبى بيش از هر جريان‬
‫ديگرى در ايران اوج گرفته و اين توسعه ‪ ،‬در نهايت به اتفاقى‬
‫منجر خواهد شد كه اوايل دهه پنجاه براى خيلى از نزديكان‬
‫حكومتى اين تحقيق چندان خوشايند نبود‪ .‬توجه به ارتباطات ‪،‬‬
‫افزايش تيراژ مجالت ‪ ،‬نشريات و كتاب هاى مذهبى ‪ ،‬مصاحبه‬
‫هاى مختلف با دانشجويان و سياستگذاران فرهنگى ‪ ،‬او رابه‬
‫اين نتيجه مسلم رساند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پيگيرى و فعاليت روى دستاوردهاى همايش شيراز به تأسيس پژوهشكده‬
‫علوم ارتباطى و توسعه رسيد كه هرچند مستقل اما به راديو و تلويزيون‬
‫نزديك بود‪ .‬اين نزديكى به دولت ‪ ،‬پس از انقالب به چشم بسيارى ‪ ،‬نكته‬
‫اى خوشايند نيامد هرچند دولتمردان پيش از انقالب هم با نتايج تحقيقات بى‬
‫طرف و علمى گروه مطالعاتى تهرانيان چندان مهربان نبودند‪ .‬اما فاصله‬
‫‪ ۲۸‬ساله تهرانيان از اينجا ‪ ،‬هنوز از ياد بسيارى نبرده كه نخستين بار ‪،‬‬
‫او مباحث توسعه اى ارتباطات را در برنامه پنج ساله توسعه اواخر دهه‬
‫پنجاه گنجاند‪ .‬عمر اين برنامه به اجرا نكشيد اما وقتى در چهارمين برنامه‬
‫توسعه پس از انقالب ‪ ،‬ارتباطات ‪ ،‬اطالعات و دانايى محور شد ‪ ،‬آنانى‬
‫هم كه نام تهرانيان را از ياد برده بودند ‪ ،‬پس از سه دهه ‪ ،‬در خاطر‪،‬‬
‫تأثير مطالعات اش را مرور كردند‬
‫‪‬‬
‫عالقه اش به صلح از همان كودكى شكل گرفت تا بعد از ديدار با‬
‫«گاندى»‪ .‬با گاندى كه آشنا شد ‪ ،‬عزم اش را جمع كرد براى ايجاد يك‬
‫پژوهشكده صلح در دانشگاه هاوايى‪ .‬دوستانى كه در ژاپن داشت سراغش‬
‫آمدند تا اداره مؤسسه تودا را به او بسپارند ‪ « :‬گفتند شما اينجا را اداره‬
‫كنيد چون نه بودايى هستيد نه ژاپنى‪ .‬عضو انجمن ما هم كه نيستيد‪ ».‬كمى‬
‫زبان ژاپنى مى داند و كمى هم عربى‪ .‬ديدارش در ژاپن با« ايكيدا» صلح‬
‫طلب به شعرعرفانى و صوفيانه ايران مى رسد ‪ .‬به موالنا و حافظ‪ .‬ايكيدا‬
‫شاعران ايران را مى شناسد و اين مجيد تهرانيان را سر ذوق مى آورد كه‬
‫شعرى بگويد براى او‬
‫‪‬‬
‫« سال ها قبل سياست را بوسيدم گذاشتم كنار‪ .‬حتى چند پست‬
‫سياسى هم به من پيشنهاد شد قبل از انقالب‪ .‬اما رد كردم‪ .‬كار‬
‫من تحقيق و تدريس است نه سياست‪ ».‬نخواسته بود كه سياسى‬
‫بماند وگرنه سال ‪ ، ۱۳۵۳‬نام او در رأس يكى از نهادهاى‬
‫حكومتى ثبت مى شد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سياسى نيست اما نقطه نظرات سياسى او درباره دمكراسى ‪ ،‬توسعه سياسى و جهانى‬
‫شدن ‪ ،‬البه الى كتاب هايش نوشته شده ‪ .‬مى گويد ‪« ،‬دمكراسى فرودگاه نيست كه در آن‬
‫پايين بياييم و به مقصد برسيم‪ .‬دمكراسى يك فرآيند است كه ايده آلى ندارد‪ .‬هر لحظه كه‬
‫دولت ها فكر كنند به آن دست يافته اند ‪ ،‬بيشتر از آن دور مى شوند‪ ».‬به اعتقادش ‪،‬‬
‫«حكومت هاى تك محورى با قدرت از باال به پايين ‪ ،‬شكاف فقرا و اغنيا را افزايش مى‬
‫دهند‪ ».‬جوان تر كه بود اينطور فكر نمى كرد‪.‬‬
‫دلش مى خواست قدرتى باشد براى تعديل فقر و توزيع عادالنه ثروت‪ .‬اما بزرگ تر كه‬
‫شد ‪ ،‬ديد ‪ ،‬هر حكومتى كه خواسته به اين هدف برسد ‪ ،‬با دخالت در بازار ‪ ،‬تعادل‬
‫ثروت را بيشتر به هم زده است‪ .‬براى همين در كشورهايى كه دولت قدرت بيشتر دارد ‪،‬‬
‫فقر اقتصادى هم آشكار تر است‪ .‬نظرات توسعه او ‪ ،‬هنوز البه الى حرف هاى استادان ‪،‬‬
‫در ايران تكرار مى شود‪ .‬دكتر خانيكى توجه خاصى دارد به آنچه تهرانيان در كتاب‬
‫هايش گفته است‪ .‬به اعتقاد او ‪ ،‬نگاه بين رشته اى و تسلط او در حوزه اجرا و تئورى ‪،‬‬
‫باعث شده نظريات ارائه شده او جامع و قابل تأمل باشد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مطالعات دكتر تهرانيان در يك عرصه محدود نمى ماند ‪.‬‬
‫آزادانه از يك متن علمى تا يك قطعه ادبى يا رهيافت جدى‬
‫نظرى استفاده مى كند ‪ .‬اين توانايى فهم ارتباطى اوست كه از‬
‫خود دانش تخصصى مفيد تر است‬
‫مهم ترين ويژگى او ازنظر خانيكى ‪ ،‬واقع گرايى اش در‬
‫بررسى موانع توسعه ايران است و تاكيدى كه تهرانيان بر نقش‬
‫ارتباطات در توسعه دارد‬
‫خالصه زندگي نامه دكتر تهرانيان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پروفسور مجيد تهرانيان‬
‫متولد ‪ ۱۳۱5‬مشهد‬
‫دانش آموخته دانشگاه هاروارد در رشته مطالعات خاورميانه ‪ ،‬مقطع كارشناسى ارشد‬
‫فارغ التحصيل مقطع دكتراى اقتصاد سياسى از دانشگاه هاروارد‬
‫استاد فعلى رئيس واحد ارتباطات بين الملل دانشگاه هاوايى آمريكا‬
‫پايه گذار پژوهشكده علوم ارتباطات و توسعه وابسته به راديو و تلويزيون ايران‬
‫رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات صلح جهانى «تودا »‬
‫سردبير نشريه «صلح و تدبير» تودا‬
‫كارشناس برنامه ريز ارتباطات يونسكو در پاريس ‪۱۳۶۰ ،‬‬
‫دريافت كننده جايزه علمى دانشگاه هاروارد ‪۱۳۷۴ ،‬‬
‫استاد مهمان دانشگاه امام صادق (ع) ‪۱۳۷۶ ،‬‬
‫استاد دانشگاه مهمان دانشگاه هاى كانادا ‪ ،‬انگلستان ‪ ،‬روسيه و آمريكا‬
‫مؤلف بيش از ‪ 25‬كتاب و ‪ 2۰۰‬مقاله علمى‬
‫برنده جايزه نشان عالى لياقت و دكتراى افتخارى دانشگاه «سوكا» ژاپن‬
‫عضو كلوپ رم و آكادمي جهاني هنرو علوم‬
‫وب سايت شخصي ‪http://www2.hawaii.edu/~majid/ :‬‬
‫ايميل ‪majid@hawaii.edu :‬‬
‫آخرين سفر تهرانيان به ايران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دکتر تهرانيان دردی ماه ‪ 1379‬برای شرکت در همايش نقش اطالع رسانی در توسعه‬
‫سياسی به دعوت وزارت ارشاد به تهران آمد و پس از بازگشت طی نامه ای سرگشاده به‬
‫هموطنان ضمن تاکيد بر مشاهدات بيم دهنده و اميدوارکننده خود‪ ،‬از‬
‫افزايش جمعيت و کاهش منابع‬
‫و درنتيجه کاهش درامد سرانه به ميزان ‪ %30‬نسبت به دودهه گذشته‪،‬‬
‫محدوديت برای بانوان‪،‬‬
‫اقليت های مذهبی‪،‬‬
‫مخالفان سياسی‪،‬‬
‫فرهنگ استعمارزده لجن پراکنی توسط برخی رسانه ها و رهبران سياسی‬
‫به عنوان مشاهدات بيم دهنده نام برد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫و کوتاه کردن دست خارجيان در انقالب اسالمی‪،‬‬
‫افزايش مشارکت آگاه سياسی در دوم خرداد‬
‫و افزايش سطح آگاهی عمومی توسط انقالب آموزشی دودهه‬
‫اخير‬
‫را نيز از جمله مشاهدات اميدوارکننده خود ذکر کرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫او همچنين موارد زير را به عنوان پيشنهاد خود برای‬
‫راهنمای عمل آينده ايران ارائه نمود‪:‬‬
‫تاکيد بربيعت به عنوان اولين شرط حکومت اسالمی برای‬
‫پذيرش مسئوليت متقابل اجتماعی( با الهام از حرکت حضرت‬
‫محمد پس از ورود به مکه) که به زعم دکتر تهرانيان اگر‬
‫دولت جابر باشد قابل فسخ است‪.‬‬
‫انتقاد از شعارهای زنده باد و مرده باد و تاکيد بر گفت و گو و‬
‫تفاوت آن با مجادله به عنوان يک اصل ضروری در نظر‬
‫گرفته شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ايران در دوران کنونی گذار نيازمند صلح و همکاری است و‬
‫برای پيشرفت به انتقال تکنولوژی و ايجاد سازمان های منطقه‬
‫ای برای توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی محتاج می‬
‫باشد‪.‬‬
‫ايران برای مقابله با قدرت های برتر جهانی چاره ای جز دفاع‬
‫دسته جمعی و همکاری های منطقه ای ندارد و بايد تمام نيروی‬
‫خود را برای ايجاد يک اقتصاد چندوجهی و غيروابسته به نفت‬
‫به کار گيرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دکتر تهرانيان ضمن آنکه معتقد است ايران برای تحقق بهتراين امور بايد‬
‫به سرمايه گذاری در نيروی انسانی خود اعم از زن ومرد بپردازد‪ ،‬در برابر‬
‫سه گزينه‬
‫انزوا از طريق ايجاد حصار آهنين‪،‬‬
‫ترويج لجام گسيخته کاالپرستی سرمايه داری‬
‫و گشايش پنجره ها به سوی فرهنگ های گوناگون در عين جدانشدن از‬
‫ريشه های فرهنگی‪،‬‬
‫گزينه سوم را انتخاب می کند و نقش دولت را نه دخالتی که حمايتی می داند و‬
‫مثال آن را توسعه صنعت فيلم سازی درايران و جهان معرفی می نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫روزنامه کيهان در تاريخ های ‪ 24‬دی ‪ 79‬و ‪ 4‬بهمن همان سال ضمن‬
‫انتقاد از کارت دعوتی که توسط وزارت ارشاد برای مجيد تهرانيان‬
‫فرستاده شد او را معاون رضا قطبی رئيس راديو و تلوزيون شاه معرفی‬
‫کرد و از طراحان استراتژی براندازی خاموش و عضو ضد انقالب‬
‫سازمان آمريکايی سيرا‪ ،‬ناميد‪.‬‬
‫به ادعای کيهان‪ ،‬تهرانيان در سال ‪ 73‬نيز به ايران آمده و پس از‬
‫بازگشت به آمريکا‪ ،‬تحوالت ايران را ستوده و از سروش به عنوان پيش‬
‫آهنگ تحوالت ياد کرده است که در ميان مسئوالن هم طرفدارانی دارد‪.‬‬
‫کيهان ادامه داد که به نظر تهرانيان‪ ،‬گفته های سروش در سالهای آينده‬
‫مسئله حکومت اسالمی را به طرز جدی تری مورد توجه قرار خواهد‬
‫داد‪.‬‬
‫توليدات فكري تهرانيان‬


His teaching has focused on problems of
international relations, including courses on peace
studies, the Middle East, world politics, and
international communication
His research has covered topics such as rethinking
civilization, global communication and world politics,
information technologies and democratic prospects,
communication policy, and Middle East politics

He is the recipient of several awards,
including an honorary doctorate from Soka
University (Tokyo), United State Institute of
Peace Grant, Fujio Matsuda Fellowship,
International Communication Distinguished
Service, and University of Hawaii Meritorious
Teaching Certificate

He has served on the editorial boards of
several publications, including Iranian
Studies, Asian Journal of Communication,
Journal of International Communication, and
International Encyclopedia of
Communications
His books include
the following:




The Middle East: Its Governments and Politics, in collaboration
with Abid Al-Marayati , et al. Belmont: Duxbury Press, 1972.
Towards a Systematic Theory of National Development.
Tehran: Industrial Management Institute, 1974.
Communications Policy for National Development: A
Comparative Perspective, co-editor with F. Hakimzadeh & M.
Vidale. London: Routledge, Kegan & Paul, 1977.
Socio-Economic and Communications Indicators in
Development Planning: A Case study of Iran. Paris: UNESCO,
1981.





Technologies of Power: Information Machines and Democratic
Prospects. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1990.
Letters from Jerusalem, editor. Honolulu: Spark M. Matsunaga
Institute for Peace,
University of Hawaii, 1990.
Restructuring for Ethnic Peace: A Public Debate at the University of
Hawaii, editor.
Honolulu: Spark M. Matsunaga Institute for
Peace, 1991.
Restructuring for World Peace: On the Threshold of the 21st Century,
co-editor with Katharine Tehranian. Cresskill, NJ: Hampton Press,
1992.
Global Communication and World Politics: Domination, Development,
and Discourse.
Boulder: Lynne Rienner, 1999
Worlds Apart: Human Security and Global Governance, edited. London: I. B. Taurus
Publishers, 1999

Asian Peace: Security and Governance in the Asia Pacific Region, edited.

London: I. B. Taurus Publishers, 1999.

Reimagining the Future: Toward Democratic Governance, with Joseph Camilleri and
Kamal Malhotra. Bundoora, Australia: Department of Politics, La Trobe University, 2000.

Bridging a Gulf: Peacebuilding in West Asia, edited. London: I. B. Tauris, 2003

Global Civilization: A Buddhist-Islamic Dialogue, with Daisaku Ikeda
Japanese Edition, Tokyo: Ushio Shuppansha, 2000
English Edition, London: British Academic Press, 2003.
French Edition: Buddhism et Islam: Le choix du dialogue. Paris: edition du Rocher,
2004
Persian Edition, Tehran: Shahab Press, 2005.
Italian Edition, Milan: Sperling & Kuper Editori, 2004
Thai Edition: Bangkok: Mentor Books 2005

Dialogue of Civilizations: A New Peace Agenda for
the New Millennium,
Co-edited with David W. Chappell.
Japanese Edition, Tokyo: Ushio Shuppansha, 2004.
Persian Edition, Tehran: Gam e No Press, forthcoming
Eurasia: A New Peace Agenda, co-edited with Michael
Intriligator & Alexander Nikitin,
Amsterdam: Elsevier, 2005.
 Rethinking Civilization: Communication and Terror in
the Global Village, London: Routlege, forthcoming.

PUBLICATIONS

Over 25 books & monographs, over 120 articles in
books, yearbooks, and journal, over 100 op-ed
articles and book reviews. Work translated into
Chinese, French, Spanish, German, Polish,
Norwegian, Swedish, Slovenian, Finnish, Japanese,
Korean, Indonesian, Arabic, Armenian, Italian, Thai,
and Persian. For references, see Appendix I.
‫نحله فكري تهرانيان‬
‫‪ ‬مجيد تهرانيان از ديدگاه ارتباطی در نحله‬
‫متفکران ارتباطی توسعه گرا قرار می گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬توجه او به نقش محيط زيست و صلح جهانی‪،‬‬
‫انتقادی که از جنگ می کند و همچنين حمايت او‬
‫از مدل های جايگزين برای سازمان ملل متحد‬
‫بيانگر نقش توسعه گرای اين متفکر ايرانی است‪.‬‬
‫‪ ‬پاره ای از ديدگاه های مجيد تهرانيان در مباحثی‬
‫چون امنيت جهانی و امپرياليسم ارتباطی‪ ،‬نقش‬
‫جايگزين سازمان ملل‪ ،‬جنگ و تروريسم در‬
‫ادامه مطرح می شود‪.‬‬
‫‪ ‬در انتها نيز خالصه مقاله ای از دکتر تهرانيان‬
‫در تصوير سازی چهارگانه آينده ايران ارائه می‬
‫گردد‪.‬‬
‫امنيت جهانی و امپرياليسم اطالعاتی‬
‫‪‬‬
‫به تعبير مجيد تهرانيان غلبه بر ظهور آپارتايد جهانی مهمترين چالش‬
‫قرن بيست و يکم است؛ او اعتقاد دارد که شکاف رو به رشد در‬
‫ثروت و درامد ملت ها به عنوان نشانه ای از يک سيستم‬
‫آپارتايد جهانی که باعث رشد فزاينده عدم امنيت جهانی می‬
‫شود يک چالش مهم در جهان امروزتلقی می شود (‬
‫‪ ) Globalism, Localism $ Islamism – 1998‬که در‬
‫اين بين کاال سازی و تب واره گی هويت( فتيشيسم) چهره های‬
‫دوگانه اين آپارتايد جهانی هستند که موجب عدم ايمنی بين‬
‫المللی و چند فرهنگی را فراهم می آورند‪.‬‬
‫ويژگی های اين امپرياليسم اطالعاتی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تهرانيان در بيان ويژگی های اين امپرياليسم اطالعاتی می گويد‪:‬‬
‫امپرياليسم اطالعاتی‪ ،‬چندفرهنگی گر ِايی را به طور همزمان توليد می کند و‬
‫تحليل می برد‪.‬‬
‫امپرياليسم اطالعاتی بوسيله کاال سازی فرهنگ‪ ،‬هويت فرهنگی را تحت‬
‫تسلط در می آورد‪.‬‬
‫توانايی امپرياليسم اطالعاتی در تمرکززدايی اجتماعی و اقتصادی برای توليد‬
‫ثروت‪ ،‬موجب ايجاد زمينه های مقاومت سياسی می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫او همچنين در بيان بازتوليد دو نوع متفاوت از جمعيت توسط‬
‫اين امپرياليسم اطالعاتی می گويد‪:‬‬
‫در راس هرم ساختار اجتماعی‪ ،‬شرکت های فرامليتی قرار‬
‫دارند که در يک کشور به تنهايی متمرکز نيستند‪.‬‬
‫و در پايين اين ساختار اجتماعی‪ ،‬چندين ميليون آواره وجود‬
‫دارند که به داليلی از جمله قحطی‪ ،‬جنگ‪ ،‬تعصب مذهبی و‬
‫پاک سازی نژادی‪ ،‬از خانه هايشان رانده شده اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫به تعبير تهرانيان‪ ،‬اين مهاجران جديد‪ ،‬هويت فرهنگی و شالوده‬
‫زندگی خودشان را مورد بازسازی قرار می دهند تا در محيط‬
‫جديد خودشان شکل بگيرند‪ .‬از اين رو به اعتقاد تهرانيان غلبه‬
‫بر ظهور آپارتايد جهانی مهمترين چالش قرن بيست و يکم‬
‫است‪.‬‬
‫سازمان ملل‬
‫‪‬‬
‫مجيد تهرانيان اعتقاد دارد که سازمان ملل در شرايط کنونی نمايندگی ملت ها را‬
‫برعهده ندارد بلکه به نمايندگی از سوی دولت ها انجام وظيفه می کند؛ به‬
‫تعبيراو برای اينکه سازمان ملل به جای نمايندگی دولت ها‪ ،‬نمايندگی ملت‬
‫ها را بررسی کند‪ ،‬بايد اصالحاتی در مکانيزم خود صورت دهد‪.‬‬
‫( ‪Universal Voices: Countering Jingoist Voices -‬‬
‫‪ )2002.Oct.24‬مثال پارلمان اروپايی نمونه ای است از يک مثال‬
‫موفق که جهان آينده بايد مطابق آن موجد سازمان های جهانی سياسی‪،‬‬
‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تهرانيان ادعا می کند که جهان در مقابل دو گزينه کامالً‬
‫متفاوت قرار دارد که‬
‫اولين آن پيشرفت به سوی فلسفه هابز و دولت مقتدر و مطلقه‬
‫برای خنثی کردن عالئق فردی است‬
‫و دومين گزينه هم ساختن جهان مبتنی بر قوانين بدست آمده از‬
‫گذشته می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫او مجمع ملل( ‪ ) The Leage of Nation‬بعد از پايان‬
‫جنگ جهانی اول را با سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی‬
‫دوم که هر دو با ضرورت عدم تکرار جنگ تشکيل شدند‬
‫مقايسه می کند و با طرح اين پرسش که آيا جنگ جهانی‬
‫ديگری برای ايجاد حاکميت جهانی دموکرات تر الزم است؟‬
‫ادامه می دهد نظرات مطرح در مورد پارلمان جهانی‬
‫(‪ )Global Parliament‬که در آن مراجعه به آرای مستقيم‬
‫مردم جهان در مقايسه به دولت ها مطرح می گردد بايد مورد‬
‫توجه قرار گيرند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در اينجا هم استناد دکتر تهرانيان به پيشنهاد پروفسور‬
‫‪ Richard Falk‬و ‪ Andy Straus‬است که مطابق آن جهان‬
‫برای ايجاد پارلمان جهانی نبايد درنگ کند و اين جنبش برای‬
‫کشورهای که اجازه آن را می دهند با سازماندهی انتخابات به‬
‫منظور ايجاد يک قدرت برابر برای مقابله با برتری جويی ملی‬
‫کشورها بايد ايجاد شود‪.‬‬
‫جنگ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجيد تهرانيان دليل جنگ را عدم توانايی در ارائه ساختار صلح‬
‫می داند که نشان دهنده شکست تصورات انسان برای پيداکردن‬
‫راههای صلح آميز و تالش برای بدست آوردن منابع سمبوليک‬
‫است‪The Seventh Oil War: Iraq has the (.‬‬
‫ ‪second largest Oil Reserves in the World‬‬‫‪) 2002.Sep.18‬‬
‫‪‬‬
‫او از جنگ اول و دوم خليج فارس انتقاد می کند و ضمن آنکه‬
‫سياست های يکجانبه دولت بوش را به خاطر عدم توجه به‬
‫خواسته های جهانی مورد انتقاد قرار می دهد از يک سو بوش‬
‫و صدام را قماربازانی می داند که به جای قمار روی زندگی‬
‫مردم بايد به قمار روی پول خود در قمارخانه های الس وگاس‬
‫بپردازند و از سوی ديگر هم‪ ،‬صدام حسين و بن الدن را به‬
‫سبب وحشت آفرينی که هرکدام می آفريدند‪ ،‬هيوالی فراکشتاين‬
‫( ‪ )Frankenstein Monster‬می نامد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫به تعبير دکتر تهرانيان‪ ،‬جنگ بوش عليه عراق در سال ‪ ،2002‬هفتمين جنگ نفت است‬
‫که آمريکا در آن قصد دارد با بدست آوردن منابع نفتی عراق که پس از عربستان دارای‬
‫دومين ذخاير نفت جهان است‪ ،‬از وابستگی کامل به نفت عربستان نجات پيدا کند و‬
‫همچنين حکومت انقالبی ايران را تحت فشار قرار دهد و از قدرت آن بکاهد‪.‬‬
‫ضمن آنکه دستيابی آمريکا به نفت عراق موجب وابستگی کمتر آمريکا به سوخت و به‬
‫طبع ديکتاتوری های خاورميانه خواهد شد و با تاکيد بر حقوق بشر‪ ،‬امنيت پايداری را‬
‫برای منابع سوختی خود ايجاد خواهد کرد‪.‬‬
‫در اين تحليل‪ ،‬جهان در تقابل دو انتخاب بوش و سازمان ملل برای نقش آفرينی قانونی‬
‫در قبال مسائلی چون حقوق بشر قلمداد و همچنين نقش عواملی مثل تضاد طبقاتی‪،‬‬
‫درگيری فلسطين و اسرائيل و تمايالت مذهبی به عنوان نقش های حمايت کننده در نظر‬
‫گرفته شده اند و همانطور که ذکر شد نقش حياتی به سياست نفتی داده شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫او همچنين از شش جنگ نفت قبل از جنگ سال ‪ 2002‬ياد می کند و آنها را‬
‫به شرح زير بيان می دارد‪:‬‬
‫اولين جنگ نفت در سال ‪ 1951‬و با ملی شدن نفت ايران آغاز شد که پس از‬
‫دو و نيم سال با شکست دولت دموکراتيک ايران توسط يک کودتای آنگلو‬
‫آمريکن‪ ،‬ديکتاتوری شاه آغاز گرديد؛ در اين دوره همچنين ملی شدن‬
‫کانال سوئز در مصر در سال ‪ 1956‬محقق شد که تهاجم انگليس‪ ،‬فرانسه‬
‫و اسرائيل به مصر با اخطار آمريکا و شوروی منجر به عقب نشينی آنها‬
‫گرديد‪.‬‬
‫دومين جنگ نفت در سال ‪ 1967‬با حمله پيشگيرانه مصر‪ ،‬سوريه و اردن به‬
‫اسرائيل آغاز شد که به شکست کشورهای عربی و از دست رفتن مقداری‬
‫از سرزمين هايشان منجر گرديد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سومين جنگ نفت با حمله انور سادات به اسرائيل در سال ‪ 1973‬آغاز شد که‬
‫اسرائيل با عقب راندن مصری ها تا نزديک قاهره هم رفت‪ .‬هر چند در‬
‫سال ‪ ،1979‬انور سادات با قبول قرارداد کمپ ديويد صلح با اسرائيل را‬
‫پذيرفت و صحرای سينا را پس گرفت‪.‬‬
‫چهارمين جنگ نفت با حمله عراق به ايران و با پشتيبانی غرب‪ ،‬شوروی و‬
‫کشورهای محافظه کار عرب در سال ‪ 1979‬آغاز شد که هشت سال‬
‫طول کشيد‪ .‬يک ميليون نفر مردند و ‪ 60‬ميليارد دالر توسط عربستان‬
‫سعودی و کويت به عراق داده شد و طی آن هنگاميکه جنگ نفت کش ها‬
‫در عراق آغاز گرديد و به نظر می رسيد عراق در آن شکست خواهد‬
‫خورد‪ ،‬آمريکا‪ ،‬ناوگان هفتم حود را به خليج فارس اعزام کرد و تاسيسات‬
‫نفتی ايران را در خارک بمباران نمود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫جنگ پنجم نفت نتيجه تغيير تعادل قدرت بين ايران و عراق و حمايت‬
‫غرب‪ ،‬عربستان و کويت از عراق بود‪ .‬صدام تصور کرد پايان‬
‫جنگ سرد در سال ‪ 1989‬موقعيت خوبی را برای بازپس‬
‫گری کويت فراهم کرده است که اين امر با واکنش جهانی‬
‫مواجه شد و شکست عراق و تحريم اقتصادی و سياسی اين‬
‫کشور نتيجه اين عمل بود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫جنگ ششم نفت در افغانستان اتقاق افتاد‪ .‬جرقه آن در سال‬
‫‪ 1979‬و با حمله ارتش شوروی زده شد‪ ،‬هر چند روس ها در‬
‫سال ‪ 1989‬از افغانستان خارج شدند‪ ،‬اما درگيری های‬
‫مجاهدين‪ ،‬کشور را در اختيار طالبان قرار داد که توسط سيستم‬
‫امنيتی پاکستان حمايت می شدند‪ .‬تا سال ‪ ،1995‬تقريبا ً ‪%90‬‬
‫افغانستان در اختيار طالبان قرار گرفت که با شبکه تروريستی‬
‫القاعده ارتباط تنگاتنگ داشت‪ .‬با حمله تروريست ها به امريکا‬
‫در ‪ 11‬سپتامبر ‪ ،2001‬آمريکا به افغانستان حمله کرد و‬
‫طالبان و شبکه القاعده را شکست داد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫همانطور که ذکر شد دکتر تهرانيان با بيان جنگ سال ‪ 2002‬به‬
‫عنوان هفتمين جنگ نفت می گويد که‪" :‬مسلمان ها اين را يک‬
‫جنگ استعماری می ديدند‪ ،‬همانطور که حمايت آمريکا از‬
‫اسرائيل و رژيم های ديکتاتوری منطقه از قبل تا امروز مثل‬
‫رژيم شاه و عربستان را نمی توانستند درک کنند‪".‬‬
‫تروريسم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجيد تهرانيان‪ ،‬تروريسم جهانی را جنگ جنوب عليه شمال و فقر عليه غنا می نامد‬
‫(‪ ) Vision 2002: Historical Forces at Work - 2002.Jan.14‬و با انتقاد‬
‫از جنگ های اسرائيل و اعراب در سال های ‪ 1973 ،1967 ،1956 ،1946‬و‬
‫‪ ،1982‬آنگلوامريکن ها را باعت پيروزی ديکتاتوری شاه در سال ‪ 1953‬معرفی می‬
‫کند و جنگ عراق عليه ايران را تالش دولت های محافظه کار برای جلوگيری از انفجار‬
‫انقالب ايران می داند‪.‬‬
‫او سئوال مطرح در اين سالها را اين نکته می داند که به چه دليل در دو قرن گذشته‬
‫جنگ های خونين ميان مسلمان ها‪ ،‬يهوديان و مسيحيان درگرفته است؟ دکتر تهرانيان‬
‫همچنين به حوادث ‪ 11‬سپتامبر اشاره می کند و می گويد که پيگيری صلح بوسيله‬
‫ابزارهای پس از ‪ 11‬سپتامبر نيازمند موارد زير است ( ‪The Fairly Obvious:‬‬
‫‪:) U.S May win the War but lose the Pease - 2003.Apr.07‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اول‪ :‬وجود يک اتحاديه بين المللی استاندارد برای جلوگيری از‬
‫گروگان گيرفته شدن توسط بعضی کشورها با نام سازمان ملل‬
‫اما برای منافع شخصی همانند آنچه در جنگ کره و عراق‬
‫روی داد‪.‬‬
‫دوم‪ :‬پذيرش دادگاه جنايی بين المللی توسط تمام کشورها برای‬
‫جلوگيری از استبداد و تروريسم‬
‫سوم‪ :‬بازآفرينی نقش سازمان ملل نه بعنوان سازمان دولت ها‬
‫بلکه بعنوان سازمان ملت ها همانند مدل انحاديه اروپايی‬
‫آينده نگری ايران در چهار صحنه سازی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجيد تهرانيان در سال ‪ 1999‬با ارائه مقاله " ايران به کدام سو می‬
‫رود؟" صحنه سازی آينده ايران را در ‪ 4‬قالب ارائه می دهد‪ .‬به تعبير او‬
‫آينده ايران در چهار صحنه زير متصور است‪:‬‬
‫صحنه پيروزی آزادی خواهان‪ -‬فرض های اين تصور پيروزی خاتمی در‬
‫انتخابات رياست جمهوری و شوراهاست‪ .‬همچنين به تعبير تهرانيان‪،‬‬
‫خاتمی سخنگوی جنبش وسيعی است که از انقالب مشروطه تا ملی کردن‬
‫نفت و انقالب اسالمی تا کنون ناکام مانده است‪ ،‬اما امروز با بيداری‬
‫جمعيت ‪50‬درصدی جوانان و حضور زنان ناراضی از محدوديت های‬
‫رژيم جلوگيری از اين نهضت امکان پذير نيست‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صحنه پيروزی محافظه کاران‪ -‬فرض های اين تصور بر مبنای‬
‫واقعيت های سياسی واضح بيان شده است‪ .‬هيات حاکمه کنونی با‬
‫تشکل ‪ 600‬هزارنفری روحانيون و کمک بازار و نهادهای مذهبی‪،‬‬
‫کشور را در اختيار دارد و از عوامل قدرتی چون سپاه‪ ،‬بسيج‪ ،‬دستگاه‬
‫قضايی‪ ،‬راديو و تلويزيون و دستگاه های امنيتی و ثروت بنيادها که‬
‫‪ %50‬ثروت توليدی کشور است برخوردار می باشد که حول واليت‬
‫فقيه قرار گرفته اند‪.‬‬
‫از ميان بردن اين قدرت از طريق انتخابات آزاد و مسالمت آميز‬
‫ممکن نيست‪ .‬از اين رو استفاده از ابزار قهرآميز و حضور سپاهيان‬
‫در صحنه محتمل خواهد بود و آنها حتی ممکن است نقش روحانيون‬
‫را نيز در حکومت محدود کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫صحنه کج دار مريز‪ -‬تاکيد محمد خاتمی و آيت ا‪ ..‬خامنه ای‬
‫رهبر مذهبی ايران به وفاداری به نظام و عدم عالقه به ضربه‬
‫ديدن نظام‪ ،‬فرض های اصلی اين صحنه سازی است‪ .‬هيات‬
‫حاکمه ايران نشان داده برخالف حکومت شاه اهل بحث و جدل‬
‫است‪ .‬از اين رو بحث های موجود ادامه خواهد داشت و‬
‫اختالفات موجود به صورت دو گام به پيش و يک گام به پس‬
‫ادامه پيدا می کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫صحنه سقوط رژيم‪ -‬فرض های اين صحنه سازی مبتنی بر‬
‫کالف سردرگم قانون اساسی‪ ،‬محدوديت های جمعيت جوان‬
‫کشور‪ ،‬تورم باال‪ ،‬افزايش جمعيت‪ ،‬انزوای بين المللی به دليل‬
‫سياست های غربی‪ ،‬کاهش مشروعيت حکومت به دليل سياست‬
‫های مذهبی و ضد حقوق بشر و بن بست در سياست خارجی‬
‫است که مجموعه اينها به سرنگونی رژيم منجر خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دکتر تهرانيان برای بررسی فرض های‬
‫فوق مدلی از يک طرح طيفی ‪ 100‬قسمتی‬
‫را با اخذ آرای انديشمندان پيشنهاد می دهد؛‬
‫هر چند امروز در بهار‪ ،1385‬صحنه‬
‫سازی دوم دکتر تهرانيان مبنی بر پيروزی‬
‫محافظه کاران متصور شده است و‬
‫همانطور هم که او پيش بينی کرده حتی اين‬
‫امر به کاهش نفوذ روحانيون منجر گشته‬
‫است؛ به طوريکه هاشمی رفسنجانی به‬
‫عنوان نمادی از روحانيت نظام به همراه‬
‫تمام حاميان روحانی و غير روحانی اش‬
‫شکست را پذيرا گرديد‪.‬‬
‫جمع بندي نهايي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫همانگونه که ذکر شد آرای ارتباطی مجيد تهرانيان مبتنی بر توسعه و در‬
‫انتقاد از جنگ و درگيری های جناحی و گروهی است‪.‬‬
‫او با جنگ آمريکا عليه صدام به دليل يکجانبه گرايی دولت بوش مخالفت‬
‫می کند و آن را تنها در راستای منافع آمريکا می داند که به نوعی صدام‬
‫و بن الدن بهانه آن شده اند‪.‬‬
‫تهرانيان برای حل مسائل پس از ‪ 11‬سپتامبر مدل پيشنهادی خود را‬
‫ارائه می دهد و ضمن تاکيد بر نقش قديمی سازمان ملل از اينکه اين‬
‫سازمان جهانی به ارگانی برای دولت های تبديل شده انتقاد می کند و‬
‫مدلی مبتنی بر نمايندگی ملت ها را پيشنهاد می نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استاد ايرانی دانشگاه هاوايی‪ ،‬مراحل انقالب را به شرح زير بيان می‬
‫دارد‪:‬‬
‫در اولين مرحله انقالب اجتماعی در کشورهايی مثل فرانسه‪ ،‬روسيه‪ ،‬کوبا‬
‫و ايران اتفاق می افتد‪.‬‬
‫در مرحله دوم محافظه کاران برای حمله به دولت انقالبی و مسخ محتوای‬
‫آن متحد می شوند‪.‬‬
‫در مرحله سوم رژيم انقالبی خودش را محصور در يک جنگ ميهنی‬
‫برای دفاع از خود و دفع متجاوز می بيند‪.‬‬
‫به نظر تهرانيان‪ ،‬ايران بايد‪ ،‬پنجره های خود را به سوی فرهنگ های‬
‫گوناگون بگشايد و در عين جدانشدن از ريشه های فرهنگی‪ ،‬نقش دولت‬
‫را در حمايت و نه دخالت تعريف نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شعر هم مى گويد‪ .‬تنهايى و دورى هايش از وطن مى نشيند روى كاغذ‪ .‬با‬
‫ارادت خاص به موالنا‪.‬‬
‫شاعرى كه هميشه مسافر بوده‪ .‬تلخى هاى دورى اش را تنها با شعر مى‬
‫نويسد‪ .‬ماركوپولو نبوده ‪ ،‬اما راه ابريشم او را رفته‪ .‬نقطه به نقطه ‪ .‬تا‬
‫امروز پس از ‪ 70‬سال زندگى ‪ ،‬با اطمينان بگويد كه مهم ترين چيز در‬
‫دنيا صلح است و گفت و گو‪:‬‬
‫« به تمدن هاى كنار جاده ابريشم نگاه كنيد‪ .‬به ارتباط آنها با هم به‬
‫اسالمى كه از اين جاده به شرق رفت »‬
‫و آخرين يافته من در اينترنت ‪ :‬كنفرانس عرفان و تصوف ‪ ،‬يكي از‬
‫سخنرانان ‪ :‬درويش مجيد تهرانيان !‬
:‫منابع‬
Hostage to History- 1997.Nov.4
Globalism, Localism, & Islamism - 1998.March
United People's Assembly: A much-needed addition to the United Nations 1998.May.12
Undoing NATO: Bypassing the UN in the name of humanitarian intervention 1999.May.20
Troubled Waters: Tripple track diplomacy in the Persian Gulf - 2000.Apr.12
Vision 2002: Historical Forces at Work - 2002.Jan.14
The Ideal Scenario: For Middle East Peace - 2002.Aug.13
The Seventh Oil War: Iraq has the second largest Oil Reserves in the World 2002.Sep.18
Universal Voices: Countering Jingoist Voices - 2002.Oct.24
The Fairly Obvious: U.S May win the War but lose the Pease - 2003.Apr.07
Jan2001..23.‫ نامه سرگشاده به هموطنان‬،‫راه سوم‬











‫‪‬پايان‬
Descargar

Document