SEMANA SANTA 2015
2 9 D E M A R ZO
D O M I NGO D E R A M OS
13:00…….…. BENDICIÓN DE RAMOS
10:00; 13:00 Y 19:30……EUCARISTÍAS
1 D E A B R IL
M I É RC OLE S S A N T O
2 0 : 0 0 … . . P E N I T E N C I A C O M U N I TA R I A
2 D E A B R IL
J U EV ES S A N T O
10:00…………………… LAUDES
18:00…….. CENA DEL SEÑOR
2 0 : 0 0 … … … … … H O R A S A N TA
3 D E A B R IL
V I ER N ES S A N T O
10:00……………………. LAUDES
12:00……………….. VIACRUCIS
13:00………….. CONFESIONES
1 8 : 0 0 … … PA S I Ó N D E L S E Ñ O R
4 D E A B R IL
S Á B AD O S A N T O
10:00…………………… LAUDES
2 3 : 0 0 … … … V I G I L I A PA S C U A L
5 D E A B R IL D . R E S UR RE CC IÓN
10:00……………. EUCARISTÍA
13:00……………. EUCARISTÍA
19:30………..……EUCARISTÍA
Descargar

SEMANA SANTA 13 DE ABRIL: DOMINGO DE RAMOS