‫הודעות‪-‬שיעור‪1‬‬
‫• שי שרעבי ‪ shshai@bgu.ac.il‬חדר ‪201‬‬
‫• אפשרות להעביר את הסדנה לימים א' או ב'‬
‫• מבוא‬
‫• ‪MAX‬‬
‫• סביבת ‪Labview‬‬
‫• יצירת תוכנית‬
‫• טיפים ועזרה במציאת פונקציות‬
‫מבוא לתכנות ב‪LabVIEW -‬‬
‫סביבות נוספות‬
• VEE Agilent's Visual Engineering Environment
• Sanscript from Northwoods Software
‫מטרת הסדנה להכשיר אתכם ל‪:‬‬
‫• שימוש ב ‪ MAX‬לאבחון חומרה‬
‫• שימוש בתוכנת ה‪ LabVIEW-‬לבניית אפליקציות‬
‫אין המטרה לכסות את‪:‬‬
‫• כל הפונקציות או המודולים הקיימים‬
‫• תאוריית תכנות‬
‫• תאוריית עיבוד אותות‬
:‫חומר עזר‬
‫• מצגות הקורס‬
http://www.bgu.ac.il/me/courses/labview/lvid.html
http://www.ni.com/labview/
http://www.ni.com/academic/learn_labview/
https://lumen.ni.com/nicif/us/academiclv6hr/content.xhtml
LabVIEW User Manual on ni.com
: ‫תהליך לכידת והצגת אותות‬
PXI, PCI, USB, and Ethernet
‫מהו ה‪?MAX-‬‬
‫תרגול בדיקת חומרה אמיתית ומסומלצת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פתח את ה ‪MAX‬‬
‫‪Start»Programs»National Instruments»Measurement & Automation‬‬
‫הרחב את ‪ Devices and Interfaces‬לצפיה בהתקני ‪ NI‬אמיתיים ומסומלצים‪.‬‬
‫לחץ על ‪self-test‬‬
‫בדוק את ‪Device Pinouts‬‬
‫פתח את ה …‪ Test Panels‬ובחוצץ ‪ Analog Input‬בחר במוד ‪Continuous‬‬
‫והרץ – לחץ על עצור לסיום‪.‬‬
‫בחוצץ ה ‪ Digital I/O‬שים לב להגדרת הכניסות שנה את אחת הכניסות –‬
‫הפעל והתנסה‬
‫סגור את ה ‪MAX‬‬
‫הפעלת תוכנת ה‪LabVIEW-‬‬
‫תכנות ב‪ LabVIEW -‬מייצר כלים וירטואלים )‪: (VI’s‬‬
‫צג משתמש ‪Front Panel -‬‬
‫• ‪Controls = Inputs‬‬
‫• ‪Indicators = Outputs‬‬
‫צג התוכנית ‪Block Diagram -‬‬
‫• תכנות גרפי ‪ -‬תכנות טקסטואלי‪.‬‬
‫• כל רכיבי התוכנית מקושרים‬
‫בחיווט ‪.‬‬
‫צג המשתמש ( ‪( Front Panel‬‬
‫צלמית‬
‫סרגל הכלים‬
‫לוח הפקדים‬
‫‪Controls Palette‬‬
‫פה נצור את כל המתגים‪ ,‬שעונים‪ ,‬מיני תפריטים וגרפים לתצוגה‪.‬‬
‫תרגול לוח הפקדים‪:‬‬
‫‪ -Control‬קלט‬
‫‪ -Indicator‬פלט‬
‫צור נובה והעבר את הסמן באזורים שונים סביבה –‬
‫זהה תכונות שונות של הסמן‪.‬‬
‫קלטים ופלטים – ‪controllers & indicators‬‬
‫‪ –Indicator‬חץ נכנס‬
‫מסגרת לא מודגשת‬
‫*הערה במשתנים מסוימים אין חץ‬
‫‪ –Controller‬חץ יוצא‬
‫מסגרת מודגשת‬
‫קלטים ופלטים – ‪controllers & indicators‬‬
‫ניתן להפוך קלט לפלט ולהפך‪:‬‬
‫"קליק" ימני על האיקון ‪change to indicator >--‬‬
‫צג התוכנית (‪)Block Diagram‬‬
‫פונקצית‬
‫חיבור‬
‫‪Nodes‬‬
‫לוח הפונקציות (והמבנים)‬
‫‪Functions Palette‬‬
‫טרמינל גרף‬
‫חיווט‬
‫טרמינל משתנה בולאני‬
‫טרמינל קבוע נומרי‬
‫פקודת השהיה‬
‫לולאת ‪While‬‬
Express VIs, VIs and Functions
.‫ אינטראקטיבי עם דף דיאלוג לקונפיגורציות‬VI :Express Vis •
.‫ סטנדרטי מודולרי‬VI:Standard Vis •
.‫ כלי הפעלה אלמנטרי‬:Functions •
Function
Express VI
Standard VI
‫לוח הכלים ‪Tools palette‬‬
‫משמש לעריכה‪.‬‬
‫הדגם סמן עכבר בעריכה ובמצב אוטומטי!‬
‫חיווי על מצב מעבר אוטומטי‬
‫גלילה‬
‫הפעלה‬
‫‪ Breakpoint‬הפסקת הרצה יזומה‬
‫מיקום‪ ,‬הגדלה‪,‬הקטנה‬
‫הצגת מצב‪/‬ערך‬
‫כיתוב‬
‫העתקת צבע‬
‫חיווט‬
‫צביעה‬
‫קיצור דרך להפעלת לוחות‬
‫סרגל הכלים‬
‫כפתור הרצה‬
‫כפתור הרצה חוזרת‬
‫הפסקת הרצה‬
‫כפתור ‪Pause/Continue‬‬
‫כפתור טקסט‬
‫הפעלה איטית‬
‫סידור צלמיות‬
‫מרחק בין צלמיות‬
‫בטל סידור‬
‫הגדל ‪ /‬הקטן צלמיות‬
‫צג המשתמש‬
‫ הדגמה‬:‫בניית תוכנית‬
‫צג התוכנית‬
Control
Terminals
Indicator
Terminals
‫עזרה ודוגמאות‬
‫לחיצה על ‪ Ctrl+H‬תפתח מסך עזרה המתעדכן על פי מיקום הסמן במסך‬
‫טכניקות לגילוי תקלות‪:‬‬
‫• מציאת התקלה‬
‫לחיצה על החץ השבור תגרום להופעת מסך פירוט התקלה‬
‫(תקלת קומפילציה)‬
‫• הפעלה בשלבים‬
‫לחיצה על המנורה תפעיל את התוכנית באיטיות תוך‬
‫הצגת מיקום וערך (תקלת אלגוריתם)‬
‫• הצגת מצב‪/‬ערך‬
‫לחיצה ימנית על חוט תגרום להופעת חלון המציג את‬
‫הערך העובר דרכו ומספור המקום‬
‫(ניתן להפעיל פונקציה זו גם מלוח הכלים )‬
‫תרגול‬
‫‪ TC‬ליניארי מוציא ערכים של ‪0-2.023mv‬‬
‫לטמפרטורות של ‪.0-40°C‬‬
‫בצע כיול יחידות‪.‬‬
‫פתרון‬
‫טיפוסים פשוטים‬
‫לרשימת סוגי הטיפוסים המלאה ראה ‪ Data type‬בחוברת עזר‬
‫‪LabVIEW User Manual on ni.com‬‬
‫משתנה מקומי‬
‫ניתן ליצר לקלט או לפלט משתנה מקומי‪:‬‬
‫"קליק" ימני על האיקון ‪local Variable >-- Create >--‬‬
‫‪Multitasking Principle‬‬
‫מה יקרה?‬
‫אפשר להדגים תשובה שונה אם מוחקים את הקובע ובונים‬
‫אותו מחדש‪.‬‬
‫כניסות ויציאות‬
‫כניסה נקראת ‪.sink‬‬
‫יציאה נקראת ‪.source‬‬
‫אין משמעות לחיבור יציאות אחת לשנייה‬
(Structures) ‫מבנים‬
‫• לולאת ‪While‬‬
‫– כולל טרמינל שסופר איטרציות‬
‫– "רץ" פעם אחת לפחות‬
‫– "ירוץ" עד לשינוי בתנאי‬
‫העצירה‬
‫• לולאת ‪For‬‬
‫– כולל טרמינל שסופר איטרציות‬
‫– "ירוץ" בהתאם למספר‬
‫הפעמים המוגדר בטרמינל‬
‫התנאי‬
Descargar

Sample Title Slide