Español
Name _______________ (e.g.
P
aul)
Nombre
Palabra
(name of the person you’re
talking to)
(the Spanish word they give
you)
The Open University
Español
Name ___ndrea
_______ (e.g. P aul)
A
Nombre
Palabra
(name of the person you’re
talking to)
(the Spanish word they give
you)
Mary
Adios
Clive
Amigo
Nathan
Agua
The Open University
Menú
• Primer plato
–
–
–
1
2
3
• Segundo plato
–
–
–
1
2
3
• Postre
–
–
–
1
2
3
• Bebidas
–
–
–
1
2
3
Menú
• Primer plato
–
–
–
1 calamares
2 sopa de ajo
3 piscina
• Segundo plato
–
–
–
1 pollo asado
2 bocadillo de araña
3 pescado a la plancha
• Postre
–
–
–
1 hígado
2 helado
3 melocotón en almíbar
• Bebidas
–
–
–
1 un ron
2 una gaseosa
3 un baño
En el restaurante
• “¿Qué toma de primero?”
• “Para mí… .”
• “¿Qué toma de segundo?”
• “Para mí… .”
• “¿Qué toma de postre?”
• “Para mí … .”
• “¿Qué toma para beber?”
• “Para mí … .”
Descargar

Slide 1