INVESTIGAR ES TRABAJAR
Producción Científica del PIF
• El
48.9% dels articles científics espanyols en revistes internacionals
d’impacte estan signats en primer lloc per personal en FORMACIÓ.
PIF-Pre
25%
Articles com
1er Autor
PIP
51%
PIF-Post
24%
Font: Estudio de la Producción Científica del Personal Investigador en Formación y
Perfeccionamiento en España (Comisión de Documentación FJI/Precarios), Octubre
2001
http://www.precarios.org/docs.php3
Estatuto Personal Investigador en
Formación
BOE núm. 29 viernes 3 de Febrero de 2006
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
vacío absoluto
Tras el DEA se
cotiza a la SS por el
SMI sin paro
La inscripción es
voluntaria
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
vacío absoluto
Promesa
electoral
Pág 186 programa electoral PSOE: “Apoyo a los
jóvenes investigadores con la incorporación inmediata
de los becarios
predoctorales de primer y segundo año al Régimen
General de la Seguridad Social, así como la
transformación inmediata de
las becas de tercer y cuarto año y las post doctorales al
régimen de contratación laboral. (...)”.
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
vacío absoluto
Promesa
electoral
Convocatoria
manifestación
FJI
ZP
+ de un año de Gobierno
sin hacer nada al respecto
AÑO DE GOBIERNO
CON TALANTE,
PERO SEGUIMOS
COMO ANTES
LA FJI/PRECARIOS
SE MOVILIZARÁ
SI EL GOBIERNO
DISCRIMINA A
LOS
INVESTIGADORES
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
vacío absoluto
Promesa
electoral
ZP
Convocatoria
manifestación
FJI
reunión
+ de un año de Gobierno
sin hacer nada al respecto
Convocatoria
Promesa
Pacto in
manifestación
electoral
•Contratos
extremis por
Estatuto del
FJI
postdoc
desconvocar
Becario: 2x0
ZP
reunión
•2+2
+ 2xSS
•Obligatorio para
todas las
entidades
concesionarias
+ dede
un año de Gobierno DESCONVOCADA
vacío absoluto
ayudas asin
la hacer nada al respecto
LA
investigación
MANIFESTACIÓN
TRAS ACUERDO
IN EXTREMIS
ENTRE
GOBIERNO Y
FJI/PRECARIOS
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
vacío absoluto
Promesa
electoral
ZP
Convocatoria
Pacto in
manifestación
extremis por
FJI
desconvocar
reunión
intensísimas
+ de un año de Gobierno negociaciones
sin hacer nada al respecto ¿no habíamos
pactado ya los
mínimos?
Hasta que no lo vea en el
BOE…
El
último
borrador
cumple
el pacto
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
vacío absoluto
Promesa
electoral
ZP
Convocatoria
Pacto in
manifestación
extremis por
FJI
desconvocar
reunión
CM
27/01
CE SE
intensísimas
+ de un año de Gobierno negociaciones
sin hacer nada al respecto ¿no habíamos
pactado ya los
mínimos?
Las cosas de palacio…
…van despacio
El
último
borrador
cumple
el pacto
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
Promesa
electoral
ZP
Convocatoria
Pacto in
manifestación
extremis por
FJI
desconvocar
EPIF
que no
cumple
reunión
intensísimas
+ de un año de Gobierno negociaciones
vacío absoluto
sin hacer nada al respecto ¿no habíamos
pactado ya los
mínimos?
VALORACIÓN DEL ESTATUTO DEL
PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN
Carencias, contradicciones e incumplimiento de lo
pactado
El
último
borrador
cumple
el pacto
Estatuto del
Becario: 2x0
+ 2xSS
Promesa
electoral
ZP
Convocatoria
Pacto in
manifestación
extremis por
FJI
desconvocar
EPIF
que no
cumple
reunión
intensísimas
+ de un año de Gobierno negociaciones
vacío absoluto
sin hacer nada al respecto ¿no habíamos
pactado ya los
mínimos?
Sólo obligatorio
•Contratos
para ayudas
postdoc y
asociadas a
postDEA
programas de
•SS 1er y 2º año
postgrado
+ regulación
El
último
borrador
cumple
el pacto
2+2
2 anys de beca
2 anys de contracte
HISTÒRIA DEL 2+2
CASTELLA LA
MANXA
GENERALITAT
VALENCIANA
CATALUNYA
ARAGÓ
ANDALUSIA I
EXTREMADURA
CATALUNYA
2002
2003
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA
UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA
2004
2005
E
P
I
F
2006
2 ANYS DE BECA AMB BASES DE COTITZACIÓ REDUÏDES
Bases mínimes de cotització per al 2005
2007
2006
1400,00
Euros / mes
1200,00
1000,00
836,10
693,60
800,00
603,00
598,50
600,00
400,00
200,00
0,00
Enginyers i
Licenciats
Enginyers
Caps
Tècnics, Pèrits i d'Administratius i
Ajudants Titulats
de Taller
Grups de Cotització
Altres
2 ANYS DE BECA
SENSE PROTECCIÓ
PER ATUR
NOMÉS 2 ANYS DE CONTRACTE EN PRÀCTIQUES
Obtenció del títol
universitari
Obtenció del
DEA
BECA
4 anys després del
títol universitari
CONTRACTE
NO TOTES LES BEQUES
PREDOCTORALS ESTAN
OBLIGADES A COMPLIR L’EPIF.
EPIF
BEQUES NO VINCULADES A
PROGRAMES DE DOCTORAT,
COM LES BEQUES ASSOCIADES A
PROJECTES
EL MINISTERI NO HA COMPLIT EL SEU ACORD AMB LA FJI
- No tot el personal investigador en formació estarà cobert per
la Seguretat Social.
- No totes les convocatòries de beques d’investigació estaran
regulades per l’EPIF.
“Tots els
investigadors
deuen ser
reconeguts com a
professionals i
tractats en
conseqüència des
del principi de les
seues carreres, és a
dir, a nivell de
postgrau”.
Carta Europea del Investigador
carrera investigadora
contratad@s
2+2
EB
EPIF
4
3 +
+ 0
1
becari@s
investigador@s sin remuneración regulada
Cóm puc informar-me i participar?
Visitant la nostra pàgina web:
http://www.jovesinvestigadors.org
http://www.precarios.org
http://www.eurodoc.net
Suscribint-me a un llistat de correu electrònic
jovesinvestigadors@LISTSERV.UV.ES asunto: subscribe jovesinvestigadors
precarios-estatal-subscribe@yahoogroups.com
precarios-info-subscribe@yahoogroups.com
Descargar

Presentación de PowerPoint