CONCURSOS
LOGOTIPOS
Finalistas
LOGOTIPOS
BIBLIOBARRO
DAVID
MAQUIEIRA BUCETA
ESTEFANÍA CORES CASTRELOS
AZUCENA
OUBIÑA VILLAVERDE
NOELIA FERREIRO NAVEIRO
GIOVANNA
CANCELA CALVO
MANUEL
SUÁREZ CANDA
ANDREA FRACISCO LOUREIRO
ANDREA
FRACISCO
LOUREIRO
JOSÉ MANUEL CHAVES MÉNDEZ
DAVID
ÁLVAREZ MIRA
PATRICIA
AYUDES GARCÍA
ANABEL LOUREIRO VIVEL
Accésit
DAVID
MAQUIEIRA
BUCETA
1º Premio
ENRIQUE
IGLESIAS GARCÍA
SILVIA
BUCETA MARTÍNEZ
LOGOTIPOS
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
ANDREA
FRANCISCO LOUREIRO
PATRICIA AYUDES GARCÍA
ROCÍO
VILAS PIÑEIRO
ESTEBAN JAMARDO ABOY
CORAL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ESTEBAN
JAMARDO ABOY
ANDREA FRANCISCO LOUREIRO
GIOVANNA CANCELA CALVO
R
O
D
R
Í
G
U
E
Z
VERÓNICA
T
O
R
R
E
S
Accésit
SABINO PINTOS MOLDES
1º Premio
ENRIQUE IGLESIAS GARCÍA
Descargar

Diapositiva 1