SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014
Nº 079
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, de título executivo en procedemento de constrinximento, ao
abeiro do artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
CONCEPTO:
Varios
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Triobutaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dias laborables, de luns a venres, de
9:00 a 14:00 horas.
PRAZO:
Quince dias naturais contados dende o siguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o dia seguinte ao vencemento do prazo sinalado.
CONCELLO: 012 - CERVANTES
CONCEPTO:000076- BASURA DOMICILIARIA
NOME
ALBERGUE CLUB ANCARES
ALBERGUE CLUB ANCARES
ALBERGUE CLUB ANCARES
ALONSO LOMBARDIA MANUEL
AMIGO ALBA ANTONIO
CAMPING OS ANCARES
CAMPING OS ANCARES
COOPERATIVA O CORTIN
DIAZ FERNANDEZ EMILIO
FERNANDEZ ALBA GUMERSINDA
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO INES
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ SANTIN MANUEL
GARCIA ALBA MATIAS
GARCIA GONZALEZ Mª TERESA
GERBOLES FERNANDEZ JOSE
GOMEZ ALONSO IGNACIO
GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL
GOMEZ LOPEZ NIEVES
GONZALEZ ARIAS ANGEL
GONZALEZ GOMEZ FERMIN
GONZALEZ GOMEZ MANUEL
GONZALEZ GONZALEZ PURIFICACION
GONZALEZ LOPEZ ANGEL
LADRA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
LOIZAGA LATORRE GONZALO
LOPEZ ARIAS MANUELA
LOPEZ MENDEZ LIDIA
MENDEZ LOPEZ PEDRO
PEREZ GUTIERREZ EDUARDO
SANTIN BELON MERCEDES
NIF
G27128057
G27128057
G27128057
34206758P
34200863R
B27177005
B27177005
F27042654
33746023D
34209225Z
34207240F
33774900K
33774900K
34209246N
FIV265535
76550908P
76567353P
33330383W
34207688H
37446605Y
34207024K
33743466M
76550852K
34206700L
36417551H
76556240G
14695499V
76607544H
76570741S
09972901D
33783291V
34205899T
RECIBO EXERCICIO
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
1
2011
PERIODO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
2
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
SASO GARCIA MANUEL
TRABADO LOPEZ PASCUAL
33851178P
37316458Q
B.O.P de Lugo
1
1
2011
2011
00
00
CONCELLO: 022 - GUITIRIZ
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
ABAD SANTOS ANGEL
ADRIAN MARTINEZ ANTONIO
ALVAREZ ALVAREZ FELICITAS
BELLO BERGANTIÑOS JUVENTINO
BELLO RIO CAMILO
BERGANTIÑOS SANCHEZ ANGEL
BLANCO LOPEZ FILOMENA
BLANCO LOPEZ JOSE
CAAMAÑO FANDIÑO ABEL
CABO BUSTO MARIA AMELIA
CANTERO MORANDEIRA AIGOR A.
CASTRO FERREIRO DOLORES
CEBRO CARREIRA BARBARA
CEBRO CARREIRA BARBARA
CONSTRUCCIONES PROCOELE SL
CORRAL PARDIÑAS DOMINGO
CRESPO BLANCO MARIA
CUESTA LOPEZ ROCIO
DE LA IGLESIA BOUZON JUAN FRANCISCO
DE ROSENDE LOPEZ JOSE AMADOR
DEIBE LOPEZ MANUEL
DIAZ GOMEZ JOSE ANTONIO
DIAZ ROSENDE NATIVIDAD
DIAZ SEIJAS M. JOSEFA
DIRECCION XERAL DE MOBILIDADE
EDWARD SMITH JOHN
ENEL UNION FENOSA RENOVABLES
FERNANDEZ PRADO CARMEN
FERNANDEZ PRADO CARMEN
FERREIRO LOBEIRAS CLARA
FERROSNET S.L
GARCIA ESQUIUS ANA MARIA
GARCIA IGLESIAS EUGENIO
GARCIA NAVARRO JOSE ENRIQUE
GONZALEZ JOVE JUAN ANTONIO
GRAÑA VIGO CONCEPCION
INACULBA
INALCUBA
LAGE ROZAS FLORENTINA
LOBEIRAS GIL MONICA
LOFI C.B.
LOPEZ LOPEZ RAUL
LOPEZ VARELA GENEROSA
LORENZO CODESAL JOSE LUIS
LOSADA FERNANDEZ ALBINO
MIRAGAYA CAMPO MIGUEL
MONTES RAMIL JESUS
MORANDEIRA PEREZ MARCIAL
MOSQUERA VAZQUEZ AMERICA
PAZ CAAMAÑO JESUS
PAZ CALVO MARCOS
PAZ DIAZ PASCUAL
PENA GONZALEZ VICENTE JOSE
PENA LOSADA JESUS
PENA RIVAS MARIA DE LA PAZ
PEREIRA LOPEZ ARMANDO
PESTANA TORNEIRO LAURA
PRIETO DIAZ FERNANDO
PRIETO FREIRE AZUCENA
PRIETO GARCIA VICENTE
PUJALES CRUZ ANTONIO MANUEL
RIO FORXA S.L
NIF
47375711N
40944695A
33748628S
33327793B
33835935Z
33747873L
33621884R
17974471V
76561893E
32288553A
33539102L
33621210V
33262097A
33262097A
B54106224
33813523G
33617154D
33346984C
32751539E
33619920S
33747762T
33852095M
33621086P
33621372H
S1511001M
202597620
A81041147
33618931S
33618931S
33621142H
B27313030
37691369
33747821J
33524322M
76534039K
DE0002580
B15756554
B15756554
33845733Z
33546153D
E27368810
76553495L
33785681S
76577123A
33621107Y
33621892D
33619126A
33747870Q
33738487V
33617414
76578273A
33848303P
76574047D
33618077N
33748175E
DE0002671
33555764Y
33312668C
76553588
33682046H
32806021V
B27360510
RECIBO
EXERCICIO
900116374 2012
900116468 2012
900116376 2012
900116377 2012
900116378 2012
900116380 2012
900116524 2012
900116499 2012
900116470 2012
900116472 2012
900116383 2012
900116385 2012
900116386 2012
900116387 2012
900116528 2012
900116389 2012
900116390 2012
900116391 2012
900116392 2012
900116393 2012
900116475 2012
900116395 2012
900116396 2012
900116476 2012
900116397 2012
900116502 2012
900116398 2012
900116531 2012
900116401 2012
900116403 2012
900116532 2012
900116534 2012
900116407 2012
900116408 2012
900116411 2012
900116481 2012
900116415 2012
900116416 2012
900116418 2012
900116446 2012
900116448 2012
900116450 2012
900116453 2012
900116484 2012
900116455 2012
900116485 2012
900116509 2012
900116460 2012
900116539 2012
900116513 2012
900116461 2012
900116486 2012
900116464 2012
900116465 2012
900116487 2012
900116466 2012
900116488 2012
900116419 2012
900116420 2012
900116421 2012
900116422 2012
900116516 2012
PERIODO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RIVERA GONZALEZ FE
RIVERA GONZALEZ FE
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA JESUS
RODRIGUEZ MARTINEZ GLORIA
RODRIGUEZ NOVO PEDRO
ROSENDE FREIRE MARIA
ROSENDE FREIRE MARIA
SANTALLA ROCA M. JOSEFA
SANTALLA ROCA MARIA JOSEFA
SANTALLA SEOANE C.B
STOCK UNO GRUPO DE SERVICIOS
TEIJIDO RIVERA ANTONIO
TIZON MENDEZ MARIA CARMEN
TIZON MENDEZ MARIA CARMEN
TORRES GIL JOSE
VALLE PRADO TERESA
VARELA TEIJEIRO PIO
VAZQUEZ BAAMONDE ANTONIO
VAZQUEZ RODRIGUEZ ROMAN LUIS
VAZQUEZ TABOADA MARIA OLGA
VERAS FERNANDEZ TERESA
32110170
32110170P
32644150C
33618109E
33616869T
33622532M
33622532
33589092F
33589092F
E27401306
B84735745
33809708F
33323897
33323897W
32347352Z
76552521B
DE0002670
32748668A
10530528
14607556A
33304921R
B.O.P de Lugo
900116426
900116545
900116429
900116430
900116431
900116432
900116518
900116433
900116492
900116434
900116436
900116438
900116495
900116548
900116439
900116440
900116441
900116442
900116443
900116523
900116444
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONCELLO: 039 - OUTEIRO DE REI
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
ABELLEIRA VARELA JOSE
AMOR VAZQUEZ PAZ
ANDREWS CONSUELO
ARBOIRO INVERSIONES S.L.
ARMESTO SANTIN JOSE ANTONIO
BARCIELA SANMARTIÑO MONICA
BLANCO SOILAN ELIAS
BODELON SOSA CINTA DANIELA
BORGHINI PEREZ RAUL PABLO
CANDAL REDONDO CLARA
CARREIRA GARCIA MARIA LUISA
CASANOVA TIZON ARCADIO
CASTAÑO PRADO FIDEL
CASTIÑEIRA MAIRA JOSE LUIS
CEIDE GONZALEZ MERCEDES
COMERCIAL LUCENSE DE MAQUINARIA S.L
CONSTRUCCIONES CLELIA S.L.
COSTAS MANZANARES CARLOS MANUEL
CUPEIRO FERNANDEZ CARLOS
DAPENA CEIDE XAIME
DARRIBA CASANOVA JOSE
DARRIBA VAZQUEZ MERCEDES
DE LUQUE BENITO JOSE LUIS
DOVAL CHOUSA EDGAR
EMBARCACIONES PCG S.L.
ERG PETROLEOS S.A.
FERNANDEZ CARRASCO EUGENIO
FERNANDEZ CASTRO JESUS
FERNANDEZ COBAS JOSEFA
FERNANDEZ COBAS JOSEFA
FERNANDEZ LOPEZ MANUELA
FERNANDEZ PARGA ANTONIO
FERNANDEZ PARGA ANTONIO
FERRE SANCHEZ CRISTINA
FIDALGO LOPEZ JESUS ANGEL
FLORES BURGO OSCAR
FOLGUEIRA RODRIGUEZ MANUEL
FORNEAS ABELLEIRA GONZALO
GARCIA BARREIRO JOSE
GARCIA LOPEZ ANGEL
GARCIA PENA JOSE
GARCIA ROZAS JUAN
GARCIBEL S.L.
NIF
33855754F
33853033
X1190545L
B27319086
33845611F
33337375W
33344456E
33555190F
34281233D
33599152Q
33320516W
33575516R
76619145G
33839905M
33594269D
B27220383
B27211762
33316617J
33815795E
33825987W
33820682X
33744393N
00555801Y
47359326A
B27205095
A82401381
36078868X
33755756J
33833125X
33833125X
33858507T
33595159W
33595159W
46741883H
32772922S
33338183M
33312682B
33861388Y
34260973N
33317314C
33690696C
33607378P
B27284579
RECIBO
EXERCICIO PERIODO
900115817 2011
0
900116171 2011
0
900115774 2011
0
900115938 2011
0
900115778 2011
0
900115914 2011
0
900116050 2011
0
900116160 2011
0
900115807 2011
0
900116114 2011
0
900116213 2011
0
900115888 2011
0
900115806 2011
0
900115877 2011
0
900115780 2011
0
900115799 2011
0
900115907 2011
0
900115846 2011
0
900116028 2011
0
900115781 2011
0
900116043 2011
0
900116210 2011
0
900115854 2011
0
900115948 2011
0
900115903 2011
0
900115886 2011
0
900115976 2011
0
900116086 2011
0
900115829 2011
0
900115748 2011
0
900115769 2011
0
900115794 2011
0
900115795 2011
0
900115805 2011
0
900115849 2011
0
900116100 2011
0
900115823 2011
0
900116076 2011
0
900115989 2011
0
900116102 2011
0
900116065 2011
0
900115773 2011
0
900115979 2011
0
4
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
GESTION LUGO MARIÑA
GOMEZ BASANTA CELIA
GOMEZ MAIRA JOSE MANUEL
GONZALEZ GONZALEZ NEMESIO
GONZALEZ RABADE FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ SANGIAO JESUS
GRANDA BARREIRO MANUEL
GRAÑA PEREZ MANUEL
HORMIGONES LUCENSE S.A
IAN RAYMOND BEARDMORE
IGLESIAS CACHARRON SEGUNDO
IGLESIAS DIAZ MARIA BELEN
IGLESIAS DIAZ MARIA JESUS
IGLESIAS VAZQUEZ JOSE OVIDIO
INDUSTRIAS METALURGICAS S.L
LENCE REDONDO TERESA
LOMBAO ROM-N M.PAZ
LOPEZ DOEL ANA MARIA
LOPEZ FARIÑAS MARIA
LOPEZ LOPEZ JAIME REPRE. URB. A PALLOZA
LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
LOPEZ NEIRA DIEGO EUGENIO
LOPEZ PEREIRA MONICA
LOPEZ ROIS ANA M.
LOPEZ SAAVEDRA JOSE
LOPEZ VAZQUEZ JOSE
LOPEZ VIGO ARMANDO
LORENZO VILLAMARIN MANUEL JESUS
MARTIN VARELA GEMMA
MARTINEZ COBAS MILAGROS
MENDEZ LOMBAO ANGEL
MENDEZ LOMBAO JOSE
MENDEZ MARTINEZ AURORA
MENDEZ PILLADO M. TERESA
METALURGICAS FERREIROS SANTIN
MOLINA SOMOZA PABLO
MOURIZ NOVO ANTONIO
NIÑO GONZALEZ LISBETH HILDA
NOVO ALONSO CARMEN
NOVO CALDAS FRANCISCO JAVIER
NOVO RODRIGUEZ ANGEL
NUÑEZ MAQUES AMABLE
NUÑEZ RODRIGUEZ TOM-S ANTONIO
NUÑEZ ROIBAS ANA M.
PEREZ QUIJADA MANOLO
PETEIRA VARELA JESUS
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROGALI 2002 SL
PROMOCIONES OUTEIRO 2002 S.L.
PROMOCIONES OUTEIRO 2002 S.L.
PROMOCIONES OUTEIRO 2002 S.L.
QUIROGA QUINTELA MANUEL
RECICLAJES VILALBESA S.L.
RIFON VARELA MERCEDES
RIO PORTO JAIME Y BARCIA SOTO ENRIQUE
RODRIGUEZ DOMINGUEZ M. LOURDES
RODRIGUEZ GAYOSO M. DEL CARMEN JOS
RODRIGUEZ MACIÑEIRAS M. ERMITAS
RODRIGUEZ VIGO GABINO
RODRIGUEZ VILA JOSE
ROIBAS DIAZ JOSE LUIS
ROMAN COBAS MIGUEL
ROMAY DIAZ ANDRES
B83907782
33787949Y
33308157V
33606019Y
76572791H
76573355F
76534998Z
76552901T
A27016427
X4817881W
33579615Y
76576881Z
33307347N
33198976V
B27019397
33837662Q
33835926M
33311886C
33808826E
B27256379
34237688A
33313570W
34263714Q
33332854N
33608199R
36534907M
33784587W
09387577N
33818763T
76571155S
33860716R
33850245H
33820894S
33735971P
B27215771
33322793W
33607780L
33551123B
76534750L
76623812W
33788372S
33608223W
33817854B
33846314C
33605883
33821227A
B38724837
B38724837
B38724837
B38724837
B38724837
B38724837
B38724837
B38724837
B27279884
B27279884
B27279884
33341360P
B27275007
33855525P
33770440T
76701965R
33581626Q
33788154G
33753517M
33834954E
33853407Y
33312563F
33743782E
B.O.P de Lugo
900116150
900115756
900116204
900115819
900115894
900115857
900115763
900116035
900115813
900116172
900115779
900115851
900116209
900115836
900116173
900115788
900115749
900116026
900115972
900115815
900116107
900116147
900115835
900115771
900116118
900115792
900115768
900115929
900116111
900116109
900116027
900116020
900115777
900116064
900115811
900115997
900116058
900115900
900115786
900115833
900116137
900115820
900115753
900115790
900116110
900116104
900115953
900115956
900116195
900115973
900115959
900116056
900115965
900116053
900115843
900115935
900115841
900116106
900115839
900115874
900115767
900116121
900115804
900115822
900115826
900116125
900116016
900115871
900115755
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
SAIZ RUIZ BITZIBER
SANCHEZ GOMEZ CRISTINA
SANGIL BELTR-N EULOGIO
SANMARTIN MENENDEZ JOSE
SANZ AYLLON ANGEL
SARDA GARCIA JACOBO H
SOUTO NEIRA MARIA TERESA
VARELA VIZCAINO JOSE MIGUEL
VAZQUEZ CORREDOIRA MANUEL JOSE
VAZQUEZ FIRVIDA JOSE MANUEL
VAZQUEZ FIRVIDA JOSE MANUEL
VILANOVA CASANOVA NORBERTO
16060178Z
44409096Y
34195372F
33540374A
33598721E
33349974C
33316649E
33324349V
33843103Y
33314539M
33314539M
33314236R
B.O.P de Lugo
900116216
900116038
900115750
900115850
900115821
900116013
900116007
900115791
900116023
900115897
900115981
900116046
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONCELLO: 067 - VIVEIRO
CONCEPTO:000090- MULTAS
NOME
ABARRATEGI METOLA ROBERTO
ABELLEIRA PICOS MIGUEL
AGRELO IGLESIAS MARIA DEL CARMEN
AGUEIRA CRIBEIRO MARIA ADELINA
ATADELL VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
AURAS DOBROTA
AVOR NICISEI BASILE
BALCAZAR SERRANO FRANCISCO MOISES
BALTAR VIZOSO GUILLERMO
BASTOS TRIGO IVAN
CAAMANO MARIA NIEVES
CABRERA TORRES HECTOR A
CARDENAL DULCE ARTURO
CHAO RODRIGUEZ JOSE
CHEN CHENGJIN S.L.
CORA FRAGA NEMESIO
CORA FRAGA NEMESIO
CORTINAS ROMERO SANTIAGO
COSTA SALGADO VICTORIANO
CRIADO PARDO JOSE
CRIADO PARDO JOSE
CUEVAS PEREZ ELVIS ANTONIO
DIAZ MEJUTO MARIA DEL PILAR
DOMINGUEZ PELAEZ MARIA BELEN
DORADO DIAZ JOSE ANTONIO
DORADO DIAZ JOSE ANTONIO
DORADO DIAZ JOSE ANTONIO
DORADO DIAZ JOSE ANTONIO
DYD COMUNICACION CONTENIDOS Y RR PP
ESTRUCTURA CUBAFE S.L
FERNANDEZ POL JESUS ANGEL
GARCIA CAO MARINA
GARCIA REBOREDO JAVIER
GAVILAN CALVO M. ENCARNACION
GAVILAN CALVO M. ENCARNACION
GAVILAN CALVO M. ENCARNACION
GOMEZ ALBO MIGUEL ANGEL
GOMEZ FERNANDEZ JULIO
GOMEZ LOPEZ JESUS
GOMEZ LOPEZ JUAN ANTONIO
HIJOS DE RIVERA S.L.
IRIDIO SL
JBARAT MOUHCINE FATIMA
JUAREZ CALLEJA ANGEL
LAGE TALADRID MARIA JESUS
LAVANDEIRA REGUEIRO JOSE LICERIO
LOPEZ BARBAZAN JESUS ANGEL
LUCIANO PADILLA LUIS DANIEL
MARTIN TORCUATO TRINIDAD
MARTIN VARELA MARIA JOSE GEMMA
MARTINEZ ALVARINO JOSE
MARTINEZ GARCIA ALBINO
NIF
15376101
76414209K
09764387J
33796220C
33861463N
X7771105A
Y0334017W
X6809902Q
33841216M
33543528Y
32781704B
X8905183C
50844060F
33995876J
B99032716
33994738W
33994738W
33835486W
33302461W
33759595B
33759595B
X9026783L
33992416A
33993147K
33811928L
33811928L
33811928L
33811928L
B84692912
B84824010
34954754K
33834397V
47362036E
44447726L
44447726L
44447726L
33997634T
33997957R
33305902Q
33331813Y
A15002637
B79578571
35591682X
77593502N
76563565S
32679251T
33993468C
X7841765F
51635130S
33818763T
32414997Q
76413027N
RECIBO EXERCICIO PERIODO
900104791
2012
0
900104792 2012
0
900104793 2012
0
900104794 2012
0
900104797 2012
0
900104798 2012
0
900104799 2012
0
900104800 2012
0
900104804 2012
0
900104809 2012
0
900104816 2012
0
900104818 2012
0
900104825 2012
0
900104827 2012
0
900104828 2012
0
900104830 2012
0
900104829 2012
0
900104831 2012
0
900104832 2012
0
900104834 2012
0
900104833 2012
0
900104643 2012
0
900104646 2012
0
900104649 2012
0
900104653 2012
0
900104650 2012
0
900104652 2012
0
900104651 2012
0
900104654 2012
0
900104656 2012
0
900104660 2012
0
900104665 2012
0
900104668 2012
0
900104669 2012
0
900104671 2012
0
900104670 2012
0
900104680 2012
0
900104681 2012
0
900104684 2012
0
900104685 2012
0
900104694 2012
0
900104695 2012
0
900104696 2012
0
900104698 2012
0
900104700 2012
0
900104701 2012
0
900104702 2012
0
900104711 2012
0
900104718 2012
0
900104719 2012
0
900104720 2012
0
900104721 2012
0
6
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
MARTINEZ GARCIA ALBINO
MULTIESPORTS GALICIA S.L.
MUNTADA SARDANS ENRIQUE
NAVARRO FERNANDEZ MONSERRAT
NECHIFOR SORIN
NUNEZ LAGO FRANCISCO JUSTO
OTERO DASILVA GUMERSINDO
OTERO DASILVA GUMERSINDO
PENA GARCIA RAMON
PENA PINEIRO SHEREZADE
PINEIRO YANEZ MARIA JOSEFA
RAMOS DA SILVA CAIO CARLOS ALBERTO
RAMOS Y BURGO JOSE RAMON
REGO SIERRA MARIA ISABEL
RIO LOSADA JESUS ANGEL
RODRIGUEZ CAPELO FRANCISCO
RODRIGUEZ CASTANA KATHERINE SYLVANA
RODRIGUEZ CORDOBES RAFAEL
RODRIGUEZ RIVERA ARMANDO
RODRIGUEZ ROSADO RUBEN ANDRE
RODRIGUEZ SAN JUAN BRUNO
RODRIGUEZ SEDANE JOSE MANUEL
SAAVEDRA DOCE ROSA MARIA
SALAZAR BORJA MARIA CONCEPCION
SODAGARD S.L.
TRIGO CAVALLI RICARDO
VAZQUEZ VIISOLINA
VILARINO BELLO ROBERTO
VILLAR FERNANDEZ PABLO
VINUESA LAMELA DANIEL
XESTION CELULAR GALEGA
76413027N
B27266113
39286137K
33997022D
Y0251901L
33841949W
33992991A
33992991A
76569416R
34881095P
76408165A
X7170057Z
33349375L
76563317C
33311161P
33781682H
72903302H
02174688S
38059593K
34880996R
33995778F
76564393S
32642675V
32811593T
B36502854
35623908J
33786212V
32674714V
34881103Q
05297747L
B27287408
B.O.P de Lugo
900104722
900104731
900104732
900104733
900104735
900104737
900104741
900104740
900104745
900104748
900104753
900104756
900104757
900104758
900104759
900104761
900104762
900104763
900104767
900104768
900104769
900104770
900104771
900104772
900104776
900104781
900104784
900104785
900104786
900104788
900104790
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
En Lugo,26 de marzo de 2014.- O tesoureiro,
R. 1204
Anuncio
Citación para notificación, por comparecencia, de título executivo en procedemento de constrinximento,
ao abeiro do artigo 112 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
CONCEPTO:
Varios
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería-Servizo de Xestión Tributaria e Recadación
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Triobutaria e Recadación, rúa Tui, nº 5 baixo, Lugo, en dias laborables, de luns a
venres, de 9:00 a 14:00 horas.
PRAZO:
Quince dias naturais contados dende o siguinte a esta publicación
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERASADO OU DO SEU REPRESENTANTE:
Para todos os efectos legais, o acto entenderase notificado dende o dia seguinte ao vencemento do prazo
sinalado.
CONCELLO: 007 - BEGONTE
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
ANGELOZZI SOUTO ANNA MARIA
BASANTA PEREZ JOSE AMANDO
BLANCO GOMEZ JOSE
BLAS PEREZ JOSEFINA
BRAÑA VEIGA PEDRO
CAMPO MIRAGAYA DAVID
CASTRO ARIAS MANUEL
CASTRO VAZQUEZ MANUEL
CURRAS MARTINEZ MANUEL
EDROSA REGUEIRO JOSE MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELA
NIF
AN0989170
76521766F
10030067C
35297358V
33302206T
33612990
33574618
33614982E
33738861T
72388094X
33612886L
RECIBO
900111622
900111350
900111351
900111356
900111358
900111359
900111382
900111385
900111399
900111402
900111410
EXERCICIO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
7
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ ORLANDO
FRAGA IGLESIAS JULIA
GONZALEZ MORENO ERNESTO
GONZALEZ REINA HECTOR
GRANDIO VARELA ANTONIO
HIERROS Y DERIVADOS ANTELO S.L.
LAGE CAMPO EVANGELINA
LOPEZ CAMPOS CLAUDIO
LOSADA RABADE JOSE MANUEL
MARTUL PEREZ GUADALUPE
MASEDA PRADO MOISES
NEUMATICOS SAN ANTON S.L
NUÑEZ DIAZ FRANCISCO
OTERO MIRAGAYA DOSITEO
PASTRANA HERRERAS ALFONSO
PRADO BARBEITO MANUEL
PREFABRICADOS J.CASAS S.L.
PROMOCIONES MOLOPE SLU
RAPOSO REGUEIRO ESTANISLAO
RODRIGUEZ PIÑEIRO RICARDO JOSE
RUA PARDO DOLORES
SAMPEDRO LOPEZ ANTONIO
SANCHEZ RUIZ ANTONIO
SEIJAS VEIGA JAIME
SERRAPEDRA S.L.
VAZQUEZ CRUZ JAIME
VEIGA DIAZ DANIEL
VERAS FERNANDEZ JOSEFA
VILA . ANGEL
33744113P
33771050
33590836A
47403937V
32771398D
32366405T
B15424120
33614120B
33615172M
33797947
33818797
33314981X
B27203819
33614301P
33850108L
33765717
33614444J
B27223007
B27301340
33730643Q
32423084F
33614796C
33825945Y
05072240G
33302239X
B27249465
33340070Y
1596911
76535344S
32277832T
B.O.P de Lugo
900111414
900111592
900111422
900111428
900111430
900111633
900111434
900111438
900111636
900111549
900111640
900111441
900111445
900111448
900111452
900111457
900111560
900111470
900111474
900111480
900111563
900111482
900111486
900111569
900111492
900111495
900111510
900111580
900111513
900111515
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RECIBO
900102321
900102322
900102324
900102325
900102329
900102330
900102331
900102335
900102336
900102334
900102337
900102338
900102339
900102341
900102343
900102344
900102352
900102357
900102359
900102360
900102363
900102364
900102365
900102368
900102370
900102372
900102375
900102383
900102385
900102391
900102392
900102400
900102402
900102403
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CONCELLO: 020 - FRIOL
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
ALIA OLLER JORGE
ARMAS VAZQUEZ MARIA DOLORES
ASCARIZ LOPEZ MANUELA
AYUDE LOPEZ ANGEL
CABADO CORREDOIRA JESUS
CABADO VARELA TOMAS
CAMOIRA COBAS ANTONIO
CARRACEDO GARCIA ANA MACRINA
CARRACEDO GARCIA ANA MACRINA
CARRACEDO GARCIA ANA MACRINA
CARRACEDO GARCIA ANA MACRINA
CARREIRA ARIAS JOSE
CARREIRA COBAS ANGEL
CASTRO CHENTE MANUEL
CELA COBAS ADELINA
CLINICAS DENTALES DEL NOROESTE
DOMINGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
FARIÑAS ROCA LEONARDO BENEDICT
FERNANDEZ LORENZO DOMINGO
FERREIRO FERNANDEZ AMADORA
FRANCO VARELA JOSE
GARCIA CAMOIRA JOSE
GARCIA COBAS JOSEFA
GARCIA SEOANE VERONICA
GONCALVES CUNHA (DA) FERNANDO
GORGOSO RODRIGUEZ LEONOR
HERNANDEZ GALLARDO CARIDAD
LAMAS MORANDEIRA JULIO
LAMELA NEIRA JOSE MARIA
LOPEZ CABADO FE
LOPEZ CASTIÑEIRA MANUEL
LORENZO EIROA ISABEL
LOURES RODRIGUEZ MARIA JOSEFA
MARIÑO BLANCO ROGELIO
NIF
25396069K
33853368J
76532135A
76531809E
33626467F
33752091M
76534378S
33660605J
33660605J
33660605J
33660605J
33627092B
33623234V
33625386F
76561743X
B27138809
33589468S
33625213H
33627161B
33789003W
33623189H
33626492D
33625829J
76581184Q
92516755Z
33591400S
33626772J
33826293D
33730865P
33627015A
33816626W
32380684L
33815598D
76568235Q
8
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
MARTINEZ CORREDOIRA ALFREDO
MARTINEZ VIÑA JOSE ANTONIO
MENDAÑA SAAVEDRA MARIA DEL CAR
MONTERO PACIN CARMEN
MORANDEIRA COUSO ADORACION
MORANDEIRA SIMON PILAR
NUÑEZ IGLESIAS MANUEL
NUÑEZ MARIÑO ELENA
NUÑEZ VARELA JOSMARIA
PAPANDUXO S.L.
PENA GRANDE ROSARIO
RACAMONDE FRAGA MARIA PILAR
RAMIL CABADO VALENTIN
ROCA LAGE MANUEL
ROCA RECEMIL CARLOS DANIEL
ROCA RECEMIL CARLOS DANIEL
ROCA RECEMIL CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ AMIGO GERMAN
RODRIGUEZ REBOLO JOSE
SALGUEIRO DEVESA EVANGELINA
SAMPAIO MAGALHAES MANUEL ANTON
SANGIAO FRANCO TRINIDAD
SANTOS FRAGA JOSE
SANTOS LAMAS PERFECTA
SIXTO GARCIA BENITO
TABOELLE FOLGUEIRA DAVID
TOURON BARREIRO MARIA JOSE
VARELA CRUZADO JOSE
VAZQUEZ EIRIZ MANUEL
VIGO RODRIGUEZ MANUEL
33627437B
33825332Z
33699026R
33787072A
33853406M
33657540F
33746501G
33822514W
76531861M
B27315043
33623922S
33307974H
32317302W
33788817T
33345578V
33345578V
33345578V
76597291T
33657663S
33627469C
X0240576L
33624328F
33626389K
33625600Z
33625836C
33346048G
33310028W
33855502P
33663782Q
32808406X
B.O.P de Lugo
900102404
900102405
900102406
900102408
900102409
900102411
900102413
900102414
900102415
900102416
900102419
900102429
900102430
900102435
900102436
900102438
900102437
900102439
900102443
900102446
900102447
900102449
900102450
900102451
900102457
900102459
900102460
900102463
900102468
900102470
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CONCELLO: 026 - LANCARA
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
AMEIJEIRAS FELIPEZ MARIA
BARBEITO FERNANDEZ EDUARDO
BELLAS LOPEZ SARA
BELON VAZQUEZ LUISA
BREA BARREIRO DONVINA
CASTRO DIAZ ALVARO
CASTRO LOPEZ HORACIO
CASTRO LOPEZ RAMIRO
CHAOS POMBO ANTONIO
CHOUSA RIVAS MARCOS
COMUNIDAD DE VECINOS BENIGNO QUIROGA 22
CORDERO MOURIN VICTORINO
DIAZ GOMEZ JOSE RAMON
FERNANDEZ ALVAREZ MERCEDES
GONZALEZ PILLADO ELEUTERIO
LATAS LOPEZ LORENA
LOPEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
LOPEZ ARMADA JOSE LUIS
LOPEZ DIAZ JULIO
LOPEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
LOPEZ LOPEZ FERNANDO
LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ SARA
MASIDE POMBO MANUEL
MATEUS HOSTELERO S.L.
MIGUEZ GARCIA MANUEL
MUÑOZ NOGUERAS JAIME
RIVERA FERNANDEZ ANTONIO
SOBRADO FARELO TEOFILO
SOBRADO VILA CARREIRA JOSE
TRINDADE PINHEIRO CARLOS ALBERTO
VAZQUEZ SOUTO MARIA CARMEN
VILLADONIGA LOPEZ JOSE
NIF
33781495S
33790047K
33774434S
33730641Z
34189639R
32341164J
76538057Z
34227019Y
76609288Z
33351965X
H27322015
34203358N
76622147Q
33836163N
33714361H
33545723Q
33324663D
76570202M
34154284C
33324663D
33309232B
76604303C
33808933Z
76558017X
33843593J
B27402833
34190216A
53076764D
76599782F
76576878B
76570180Y
33550075K
33348627F
34190501N
RECIBO
900109668
900109674
900109676
900109677
900109678
900109682
900109683
900109684
900109687
900109688
900109689
900109690
900109691
900109694
900109708
900109711
900109713
900109715
900109716
900109717
900109718
900109719
900109721
900109726
900109731
900109732
900109734
900109737
900109745
900109749
900109750
900109755
900109763
900109765
EXERCICIO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
9
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
B.O.P de Lugo
CONCELLO: 036 - BARALLA
CONCEPTO:000095- TASA DE AGUA , BASURAS Y ALCANTARILLADO
NOME
ALVAREZ VIZCAINO JOSE MANUEL
AMADO HERBELLA JOSE MARIA
ARRIBA QUIROGA ARMANDO
CALDERON FERNANDEZ MANUEL
DORADO DORADO MANUEL
DORADO LOPEZ ANTONIO
FERNANDEZ ARMADA JOSE
FERNANDEZ CALOTO LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ M CRUZ
FERNANDEZ FERNANDEZ M CRUZ
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JOSE
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JOSE
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JOSE
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL
GARCIA AMADO MANUEL
GARCIA DACAL JESUS
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
GRANDAS DIAZ JOSE
IRIMIA GONZALEZ MANUEL
JORGE HECTOR LONGHINI
JORGE HECTOR LONGHINI
JOSE FERNANDEZ MALLO
JOSE FERNANDEZ MALLO
LAMELA FOUZ ANGEL FRANCISCO
LOMBARDIA NOGUEIRA MERCEDES
LOPEZ OVALLE OSCAR
RUBINOS . ANGEL
SANCHEZ GOMEZ CARMEN
SANCHEZ GOMEZ CARMEN
SANCHEZ VAZQUEZ MARIA PILAR
VALIÑO VALIÑO REMEDIOS
VILARES QUIROGA MARIA
VILARES QUIROGA MARIA
NIF
33537314W
33825949X
76595107R
34198860E
34198035W
34199946G
76595718Z
33681974S
33581914M
33581914M
50301603M
50301603M
50301603M
50679619Q
34200057T
34199236F
33317248T
34199455L
33756973B
X3078404S
X3078404S
76549653
76549653
33317906Z
34199642E
53325357H
76595350Z
00142752Z
00142752Z
14703440T
34198732D
33772874
33772874
RECIBO
900110927
900110918
900110914
900110835
900110895
900110905
900110911
900111046
900111019
900110869
900110966
900110931
900110999
900110910
900110881
900110920
900110912
900110834
900110908
900110877
900111011
900111043
900110899
900110986
900110980
900110987
900110892
900111023
900110926
900110903
900110933
900110886
900111031
EXERCICIO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
CONCELLO: 068 - BURELA
CONCEPTO:000001- IMPUESTO DE BIENES INMUBLES DE NATURALEZA URBANA
NOME
EXACAVACIONES VILAS BLANCO S.L.
GRUPO KORBALAN 21 S.L
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
NIF
B15734692
B98219744
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
RECIBO
900098181
900098250
900098216
900098219
900098205
900098228
900098225
900098217
900098184
900098210
900098211
900098212
900098208
900098220
900098215
900098221
900098227
900098209
900098204
900098193
900098187
900098182
900098224
900098195
900098218
900098197
EXERCICIO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
10
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
MAEXPA GRUPO INMOBILIARIO S.L.
RIOMAO MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
B15804396
78793868P
B.O.P de Lugo
900098185
900098226
900098192
900098206
900098190
900098213
900098200
900098196
900098207
900098198
900098188
900098183
900098189
900098191
900098223
900098214
900098186
900098229
900098203
900098201
900098202
900098194
900098199
900098222
900098180
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
En Lugo,25 de marzo de 2014. O tesoureiro,
R. 1205
Anuncio
Citación para notificación por comparecencia (artigo 112 da Lei 58/2003, do l7 de decembro, Xeral
Tributaria), en procedemento de:
CONCEPTO:
COMUNICACIÓN / NOTIFICACIONS RESOLUCIÓNS / IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)
ÓRGANO RESPONSABLE DA TRAMITACIÓN:
Tesourería – Servizo de Xestión Tributaria e Recadación (Negociado de IBI e IAE).
LUGAR E HORA ONDE SE DEBE COMPARECER:
Servizo de Xestión Tributaria e Recadación. Rúa Tui, nº 5 en Lugo, en días laborais, de luns a venres, de 9:00
a 14:00 horas.
PRAZO:
15 días naturais contados desde o seguinte a esta publicación.
EFECTOS DA FALTA DE COMPARECENCIA DO INTERESADO OU DO SEU REPRESENTANTE: A todos os efectos
legais entenderase notificado o acto desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado.
NIF / CIF
NOME / RAZÓN SOCIAL
CONCELLO
Nº EXP.
10062754R
ANTONIO GARCIA ROMERO
OUTEIRO DE REI
NIBI/2153 /13
Lugo 28 de marzo de 2014.-O Tesoureiro,
R. 1249
11
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
B.O.P de Lugo
CONCELLOS
LUGO
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la providencia de constrinximento no procedemento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 a 18:00 h , venres
de 08:30 a 14:30 h Teléfono 982-255281 e-mail: recadacion.executiva@canaltributos.com.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Providencia de constrinximento.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 24 de marzo do 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
PUMARIÑO MARTINEZ MANUELA
NIF/CIF
33851704-M
CONCEPTO
IBI
EXERCICIO
REF_EXTERNA
2011
5328142
R. 1211
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGO DE BENS INMOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de bens inmobles no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18:00 h, venres
de 08:30 h a 14:30 h. Teléfono 982-255281 e-mail: recadacion.executiva@canaltributos.com
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargo de bens inmobles.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, medIante tarxetas.
Lugo, a 24 de marzo de 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
DNI/CIF
EXPEDIENTE
PORTO ARIAS CESAR JOSE
VALERO ARQUES MARIA DOLORES (Cónyuge)
33333047-K
25408601-H
2009EXP47000178
2009EXP47000178
R. 1212
12
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
B.O.P de Lugo
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE REQUIRIMENTO DE BENS PARA O EMBARGO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo requerimento de bens para o embargo no procedimento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Ronda da Muralla nº 7-8, baixo. Horario: de luns a xoves de 08:30 h a 18 h., venres de
08:30 h a 14:30 h Teléfono 982-255281 e-mail: recadacion.executiva@canaltributos.com.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Requerimento de bens para o embargo.
Sen perxuicio de canto antecede, ponse en coñecemento que o pago dos débitos poderase efectuar en
calquera sucursal da rede de oficinas de Novagalicia Banco, ou mediante pagamento ON-LINE na
WEB:http://www.lugo.es/. Tamen na oficina de recadación executiva sita na Ronda de Muralla nº 7-8, baixo, de
Lugo, mediante tarxetas.
Lugo, a 24 de marzo do 2014.- A TESOUREIRA, Mª del Rosario Vázquez Fernández
NOMBRE
NIF
CONSTRUCCIONES ALVAREZ OLANO S.L
B-27270032
EXPEDIENTE
2009EXP47002828
R. 1213
MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
Citación por comparecencia (art. 112 LXT). Edicto de notificación de providencia de constrinximento.
Faise público que mediante o presente edicto notificalles a providencia de constrinximento xunto co título
executivo, aos suxeitos pasivos que figuran como debedores á Facenda Local no Servicio de xestión, recadación
e inspección do Concello de Monforte de Lemos e que se relacionan no anexo polos débitos que se indican, ao
non terse podido practicar a notificación persoal, por ser descoñecidos ou non ser encontrados no domicilio
declarado e/ou coñecido, ou rexeitaren a notificación.
De conformidade co estipulado no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria,
requírense os debedores relacionados co fin de que comparezan, por sí ou por medio de representante, e se
presenten na oficina de recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na Rúa Campo de San Antonio 1 Bx,
no expediente executivo que se segue respecto deles.
Transcorridos quince días naturales dende o día seguinte á publicación deste edicto no correspondente
Boletín Oficial, sen se presentar a persoa interesada, darase por notificado para todos os efectos.
Ás seguintes persoas e polos conceptos que se relacionan:
Monforte de Lemos a, 17 de marzo de 2014.-
A TESOUREIRA, Mª Teresa Diz Alonso
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120807356
120807953
120806860
120809529
120809201
120808691
120807242
120808998
120808997
120809388
120807291
FI00006726
FI00006726
35463698K
11629694C
D21115P1
FI00006975
FI00006975
34112750R
34112750R
34111754V
32621477W
ABELLA MANUEL HROS
ABELLA MANUEL HROS
ABRALDES RODRIGUEZ JOSE MARIA
ACUÑA GONZALEZ ANTONIO
AGUIAR GUITIAN MATILDE
AIRA GONZALEZ DOMINGO
AIRA GONZALEZ DOMINGO
AIRA MONDELO MARIA
AIRA MONDELO MARIA
AIRA VILAS MARIA DOLORES
ALCEDO LEMA AVELINA
13
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
B.O.P de Lugo
RECIBO
NIF/CIF
NOME E APELIDOS
120807889
120807113
120808550
120806940
120809310
120809361
120809246
120809380
120807691
120809027
120809366
120807462
120809544
120808085
120809277
120809457
120804566
120808106
120807431
120809103
120809646
120807612
120808442
120809134
120809605
140000046
120809567
120808258
120807503
120809002
120809057
120808220
120807487
120809275
120809451
120808221
120807489
120807106
120808535
120809186
120808217
120806968
120809031
120808995
120808307
120808974
120807531
120809191
120807335
120808058
120809317
120809245
120806828
130001096
120804762
32621477W
34268026G
34268026G
09706085Q
D2SE25P
DCRI20P
D2SE22P
34258664A
34211388S
I23134T1
DCRI38P
34246253N
34246253N
34252965P
D24124*
34121534E
10918380G
76622005N
76622005N
D11421T2
44076367H
FI00007534
FI00007534
34208873F
34113280W
34248070N
X0118014R
34116062R
34116062R
34116062R
34216151V
34241369G
34241369G
D24115T1
X3539050V
E27269810
E27269810
34239193J
34239193J
D14315T1
34267255S
34267255S
34117084B
34234675A
34207811A
34207811A
34207811A
D14333T1
34254240H
34254240H
DAC306F2
D2SE19P
J27275932
G27382589
FI00002865
ALCEDO LEMA AVELINA
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
ALCEDO LEMA CARLOS JOSE
ALONSO DE PAZ ALFREDO
ALONSO GOMEZ TERESA
ALONSO RODRIGUEZ FERNANDO (HEREDEROS DE)
ALVARADO GARCIA JULIA (Y OTROS)
ALVAREDO RODRIGUEZ JOSE
ALVAREZ BARREDO ELENA
ALVAREZ CANCIO ARGIMIRO
ALVAREZ EDUARDO (HEREDEROS DE)
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
ALVAREZ GONZALEZ CECILIA
ALVAREZ GUNTIÑAS CESAR
ALVAREZ PEREZ MANUEL
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
ALVAREZ REPRESAS MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO
ALVAREZ RODRIGUEZ CESAR PEJERTO
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO
ALVAREZ RODRIGUEZ FERNANDO
ALVAREZ SANZ JOSE
ALVAREZ SANZA ALBERTO
ALVAREZ SOTO PLACIDO
ALVES DA SILVA CARLOS
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
AMEIJIDE FERNANDEZ GERMAN
AMEIJIDE GONZALEZ GERMAN
AMEIJIDE GONZALEZ MARIA JOSEFA
AMEIJIDE GONZALEZ MARIA JOSEFA
AMOR GARCIA ANTONIO
ANTONIA TENNESSEE ROMILIO
APV PROMOCIONES CB
APV PROMOCIONES CB
ARIAS CURTO JOSE
ARIAS CURTO JOSE
ARIAS DURAN VICENTE
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
ARIAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
ARIAS LOPEZ JOSE
ARIAS LOPEZ JUAN
ARIAS NUÑEZ JOSE
ARIAS NUÑEZ JOSE
ARIAS NUÑEZ JOSE
ARIAS RODRIGUEZ JAVIERA
ARMESTO DACAL LUISA
ARMESTO DACAL LUISA
ARMESTO EUTIMIO
ARMESTO MOSQUERA GUSTAVO (Y OTROS)
ARRUMACOS, SC
ASOC IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE E
AUTO ESCUELA ROMA SIRIO
14
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120806800
120806817
120809498
120807149
120809370
120809316
130000655
120808348
120807019
120807712
120807077
120808479
130000843
120808957
120806962
120808143
120808440
120809476
120809330
120809545
120808039
120807425
120808683
120807228
120809507
120808601
120807158
130001099
120809101
120809315
130000687
120808565
120809602
120807783
120809112
120809187
120807488
120807075
120808469
140000047
140000042
120808962
120804602
120807257
120807852
120808211
120807477
120809108
120807249
120807842
120809214
120809325
120809102
NIF/CIF
A27043785
A27043785
A27043785
34110248Y
DCRI50D1
DAC305F3
34882035M
34274062Z
34274062Z
35957284G
74951633S
74951633S
74951633S
I14142T1
34262504W
34262504W
34263485V
43422107Q
34238077R
76606507Q
34246213H
34246213H
X9656393G
X9656393G
34216013V
X8488816E
X8488816E
X8488816E
D11411T1
DAC305F2
X6995547M
34119785K
10032896C
34258911C
34111972M
D14319T1
34252210N
76616224G
76616224G
53552797B
53552797B
34120362T
FI00003047
34257226Z
34257226Z
FI00007336
FI00007336
D11434T1
34216130L
34216130L
34113034D
34113034D
D11419T2
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
AUTO VALOSA SA
AUTO VALOSA SA
AUTO VALOSA SA
BAAMONDE HERMIDA EMILIA
BAAMONDE ROBLES MANUEL (HEREDEROS DE)
BAAMONDE ROBLES ROBERTO (HEREDEROS DE)
BALTAR ALVAREZ NARON
BALTAR DOMINGUEZ ANA MARIA
BALTAR DOMINGUEZ ANA MARIA
BARCIELA CONDE MARIA DOLORES
BARRIO MUÑOZ JUAN RAMON
BARRIO MUÑOZ JUAN RAMON
BARRIO MUÑOZ JUAN RAMON
BARROSO VIDE CASTOR
BARROSO VIDE JOSE ANTONIO
BARROSO VIDE JOSE ANTONIO
BELTRAN RODRIGUEZ JUAN MANUEL
BEREA ARIAS RAFAEL
BEREA GUITIAN MANUELA
BERMEJO MOSQUERA MANUEL
BERNARDINO FERNANDEZ MARIA LUZ
BERNARDINO FERNANDEZ MARIA LUZ
BISEROVA GEORGIEVA SEVDA
BISEROVA GEORGIEVA SEVDA
BLANCO GOMEZ FERNANDO
BONILLA HURTADO DONNY RAFAEL
BONILLA HURTADO DONNY RAFAEL
BONILLA HURTADO DONNY RAFAEL
BUJAN BALBOA DOLORES
BURGOS PAZ CASIMIRO
BUZEA GHIORGHITA
CACHALDORA RODRIGUEZ FELIX
CALVO MOLDES RICARDO
CAMINO FERNANDEZ EMILIO
CAMPO PORTILLA GREGORIO
CAO LOPEZ ANTONIO (HEREDEROS DE)
CARBALLADA RODRIGUEZ JAVIER
CARBALLEDA LAGO JOSE RAMON
CARBALLEDA LAGO JOSE RAMON
CARMONA QUEVEDO NURIA
CARMONA QUEVEDO NURIA
CARNERO BLANCO ISOLINA
CARRAL ARIAS LUIS
CARRAL IGLESIAS MANUEL ANTONIO
CARRAL IGLESIAS MANUEL ANTONIO
CARRAL VEIGA MANUEL
CARRAL VEIGA MANUEL
CARRASCO ROJO JOSE
CARREIRA LOPEZ GERARDO
CARREIRA LOPEZ GERARDO
CARREIRA MAO MARIA MERCEDES
CARREIRA MAO MARIA MERCEDES
CARREIRA REGUEIRA JOSE
15
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809269
120807933
120807325
130001072
120804626
120809609
120807901
120807236
120809107
120809156
120809106
120809262
120807145
120807514
120808275
120807038
120808380
120807633
120808505
120809199
120808099
120806891
120809307
120809364
120809032
120808186
120808961
120807440
120809135
120809203
120808544
120807654
120808193
120807461
120809564
120804508
120804747
120807146
120808588
120806906
120808124
120809579
120809514
120807973
120808169
120806925
120807963
120808352
120807024
120808067
120809299
120806826
120806796
120807565
120808360
120807827
120809479
NIF/CIF
D23409T1
FI00001020
FI00001020
34113925A
FI00003168
34113451N
34265035A
34265035A
D11430T1
D11429T1
D11429T1
00007004N
34214952Z
00840108X
00840108X
44094141J
44094141J
34960466Y
34960466Y
D14514S1
76624288H
76624288H
D24509P1
34209653M
I23315P1
34122042R
I14215T1
34122042R
D21102P1
19511749K
34112316G
34112316G
00074074Z
00074074Z
00034002P
FI00003233
FI00003235
FI00006765
FI00006765
34271427R
34271427R
H27273481
H27128081
A27033729
B27270818
B27270818
Y0107040N
B36687655
B36687655
34913735B
D24432S1
B27347277
B27347277
21487414D
21487414D
H27207620
H27327931
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
CARRIL ROJO BASILISA
CASANOVA CASANOVA EUTIMIA
CASANOVA CASANOVA EUTIMIA
CASANOVA MARTINEZ JOSE
CASANOVA RODRIGUEZ FRANCISCO
CASANOVA RODRIGUEZ LUIS
CASAR GONZALEZ MONICA
CASAR GONZALEZ MONICA
CASAR MAO ALEJANDRO
CASAR MAO ALEJANDRO
CASAR MAO ALEJANDRO
CASAS LOPEZ RAMIRO HROS
CASAS RAMOS JOSE MARIA (HERDEIROS DE)
CASTIÑEIRAS VAZQUEZ LUZ
CASTIÑEIRAS VAZQUEZ LUZ
CASTRILLON ORTIZ ANGELA MARIA
CASTRILLON ORTIZ ANGELA MARIA
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
CASTRO CASANOVA ANA ISABEL
CASTRO CASTRO ASUNCION
CASTRO CASTRO JESUS ANGEL
CASTRO CASTRO JESUS ANGEL
CASTRO CASTRO MARIA (HEREDEROS DE)
CASTRO CORRAL VICTORIA M.
CASTRO DIAZ CRETA
CASTRO GARCIA JOSE
CASTRO GARCIA JOSE
CASTRO GARCIA JOSE
CASTRO GONZALEZ BENIGNA
CASTRO LOPEZ ELVIRA
CASTRO LOPEZ LEOPOLDO
CASTRO LOPEZ LEOPOLDO
CASTRO PERAL DOSINDA
CASTRO PERAL DOSINDA
CASTRO RIVAS JESUS
CASTRO RODRIGUEZ ELIDA
CASTRO SANCHEZ ELENA
CASTRO SOMOZA EMILIO
CASTRO SOMOZA EMILIO
CATACORA SEGUIN AMPARO ANTONIETA
CATACORA SEGUIN AMPARO ANTONIETA
CDAD PROP DE GARAJES AVDA DE FONTECHA ES
CDAD PROPIETARIOS AVDA GALICIA, 27
CEALDA SA
CEFO VIAL, SL
CEFO VIAL, SL
CEPEDA ARAUJO JAIRO
CERCOTRANS SL
CERCOTRANS SL
CID GALLEGO VALENTIN
CID LOPEZ AURORA
CLIMATECNIC CONFORT SL
CLIMATECNIC CONFORT SL
CODESIDO BERMUDEZ JUAN MANUEL
CODESIDO BERMUDEZ JUAN MANUEL
COM PROP AV GALICIA, 54-56
COM PROP AVDA GALICIA 2 - 6 GARAJES
16
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807826
120809581
120807814
120809442
120809555
120809556
120809440
120809596
120809599
120809456
120809639
120809478
120809533
120809551
120809470
120806837
120807969
120809570
130001081
120808151
120806914
120807802
120809304
120809202
120809630
120806874
120808055
120808267
120806942
120807223
130001087
130001091
120808674
120809357
120808283
120809006
120808617
120807174
120809486
120808156
120806917
120808253
120806983
120809345
120807397
120808027
120807707
120807706
120807794
120807704
120807705
120808985
120807134
120808323
120807540
120809114
120807241
NIF
H27143361
H27143361
H27181528
H27338128
H27171818
H27217249
H27194729
H27183383
H27132950
H27125590
H27207356
H27316793
034007SOE
05200182B
01420BL2-3
76617540D
76617540D
34111045K
B27184514
B27118439
B27118439
B27118439
D24444S1
D21116P1
00104034M
00104034M
00104034M
X4355094K
X4355094K
34260357V
34260357V
34260357V
34260357V
DCRI16P
34263794G
34207976F
34265311A
34265311A
34273774W
34273774W
34273774W
X5838892C
X5838892C
DANC16P
34115938S
34115938S
B27283340
B27283340
B27283340
B27283340
B27283340
34256137Y
34264649P
00098040Z
00098040Z
D12101P1
FI00006973
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
COM PROP C/ SANTIAGO 2
COM PROP C/ SANTIAGO 2
COM PROP CALVO SOTELO 71
COM PROP CELSO EMILIO FERREIRO 15
COM PROP CHANTADA 58 60
COM PROP CHANTADA 86
COM PROP DE GARAXES ORENSE 167-169
COM PROP DR CASARES 132 ESQUINA C/ SAN P
COM PROP GARAXES OTERO PEDRAYO 47
COM PROP REBOREDO 2
COM PROP RUA REAL 1
COMUNIDA DE PROPIETARIOS R. BAAMONDE, 10
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE MERCADO
CONDE EXPOSITO JESUS
CONDE EXPOSITO JESUS
CONDE SALGADO RAMON
CONST Y PROM ANTONIO G MONTERO SL
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SANCHEZ SL
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SANCHEZ SL
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SANCHEZ SL
COOMONTE GARCIA VICENTE
COPA QUIROGA RAMON
COPO PEQUEÑO ANTONIO
COPO PEQUEÑO ANTONIO
COPO PEQUEÑO ANTONIO
CORPORAN CORPORAN CIRILA ALBERTINA
CORPORAN CORPORAN CIRILA ALBERTINA
CORRAL SILVA JULIO
CORRAL SILVA JULIO
CORRAL SILVA JULIO
CORRAL SILVA JULIO
CORTIÑAS PEREZ JOSE M. Y RAMON
COSTA DA GONZALEZ MARIA JOSE
COSTOYA CARRAL ANTONIO
COUTO SILVA MARIA ANGELES
COUTO SILVA MARIA ANGELES
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
CRUZ MARTINEZ ELIZABETH
CUEVAS PEREZ ELIECER
CUEVAS PEREZ ELIECER
CURTO PEREZ BERNARDO
CURTO SANCHEZ EMILIA
CURTO SANCHEZ EMILIA
CYCS01 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION S
CYCS01 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION S
CYCS01 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION S
CYCS01 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION S
CYCS01 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION S
DACUNHA BARAVILLA DOMINGO A
DANOZ GOMEZ MARIA MONICA
DAPENA LOPEZ ANTONIO
DAPENA LOPEZ ANTONIO
DAPENA RODRIGUEZ CONSUELO
DAPENA SOTO JESUS
17
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120808690
130000675
120806961
120808142
120808011
120807390
120809104
120809219
130000984
120807327
120807934
120807104
120808527
120808526
120807105
120806966
120808215
120806850
120808003
120807775
120807205
120808270
120807509
120809105
120809181
120808615
120807172
120808983
120804601
120808225
120807495
120804781
120809319
120808576
120807967
120806835
130001062
120807658
120808952
120804791
120809677
120809541
120809244
120809449
120809595
120807563
120809543
120809232
120809231
120807799
120808147
120807483
120808122
120806904
120807980
120806843
120809589
NIF
FI00006973
34270274K
X4769245B
X4769245B
20172062G
20172062G
D11423T1
D21411T1
X9625493Q
00048046E
00048046E
34270664C
34270664C
34270664C
34270664C
34260735G
34260735G
06575977R
06575977R
02501220Q
X8583380X
D00752410
D00752410
D11427T1
D14233T1
34114645X
34114645X
34114645X
34114297F
34115286F
34115286F
34123224X
DAC308F1
34120720J
34266029P
34266029P
34264495S
34264495S
34245730H
FI00003426
34246927L
34247657J
D2SE18P
34115930F
33582272H
34110557Q
34517481R
34123410N
34118007Z
34210767S
34114748K
34114748K
76618170H
76618170H
34257951A
34257951A
07000178J
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
DAPENA SOTO JESUS
DARRIBA RIGUEIRO MANUEL
DE FARIAS SANTOS JOSE SEVERINO
DE FARIAS SANTOS JOSE SEVERINO
DE JESUS DE LA TORRE TOMAS
DE JESUS DE LA TORRE TOMAS
DE LA FUENTE GARRIDO FRANCISCO
DE LA FUENTE VAZQUEZ ETELVINA
DE LA PENA DOLORES
DE LIZ GONZALEZ CAROLINA
DE LIZ GONZALEZ CAROLINA
DE ZAN MAYE DELIA ESTHER
DE ZAN MAYE DELIA ESTHER
DE ZAN MAYE DELIA ESTHER
DE ZAN MAYE DELIA ESTHER
DEFENTE MACIA MATIAS
DEFENTE MACIA MATIAS
DEL POZO ARRABAL JOSE MARIA
DEL POZO ARRABAL JOSE MARIA
DELGADO MIRANDA ANTOLINA
DIAC PAVEL
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
DIAZ ALARCON HEIDE MARIA
DIAZ ALVAREZ JOSE RAMON
DIAZ ARIAS TOMAS (Y OTRO)
DIAZ ASENJO MARCELINO
DIAZ ASENJO MARCELINO
DIAZ ASENJO MARCELINO
DIAZ BUJAN GLORIA
DIAZ CASTRO DOLORES
DIAZ CASTRO DOLORES
DIAZ DE ARRIBA LISARDO
DIAZ DE LECEA MARTINA
DIAZ FERNANDEZ CLEMENTE
DIAZ FERNANDEZ M. CARMEN
DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
DIAZ FERREIRO MARIA PURIFICACION
DIAZ FERREIRO MARIA PURIFICACION
DIAZ GARCIA JOSE ANTONIO
DIAZ GONZALEZ AVELINO
DIAZ GONZALEZ JOSE
DIAZ GONZALEZ JOSE
DIAZ JIMENEZ RAMON
DIAZ LOPEZ MARIA CARMEN
DIAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
DIAZ LOSADA JOSE
DIAZ MOSQUERA DALMIRO
DIAZ MOURE RAMON
DIAZ NOGUEIRA FRANCISCO
DIAZ NOVELLE MANUEL
DIAZ OTERO ANTONIO
DIAZ OTERO ANTONIO
DIAZ PALLARES JOSE
DIAZ PALLARES JOSE
DIAZ PEREZ JUAN CARLOS
DIAZ PEREZ JUAN CARLOS
DIAZ PEREZ MARIA AMERICA
18
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120804665
120809281
120807080
120808482
120807453
120809042
120809014
120809137
120809200
120809173
120809143
120809360
120809359
120808499
120807089
120808305
120806997
120807285
120807880
120808141
120806960
120808652
120807204
120809041
120808635
120807188
120806990
120808291
130000676
120809284
130001079
120807869
120807277
120809064
120807267
120807862
120807803
120807436
120808172
120807790
120806815
120808049
120806869
130001101
120807913
120807305
120809053
120809620
120807341
120808063
120809141
120804599
120809259
120806854
120808007
120807844
120807250
NIF/CIF
FI00003473
34639512V
34274673G
34274673G
34119070L
I24116T
34117485K
34121585G
34121585G
D14143T1
D13203P1
DCRI18D3
DCRI18D2
34259980P
34259980P
34256310H
34256310H
34127635M
34127635M
34269528B
34269528B
X0550939C
X0550939C
I24109T1
52906208K
52906208K
34264876M
34264876M
34259694K
34117826V
X8482999R
E27352202
E27352202
34110913G
34463235N
34463235N
34463235N
34112000X
34112000X
37217784N
B27009505
43505007R
43505007R
X7096102G
X7096102G
X7096102G
18310262P
14460388N
X1566826C
X1566826C
D13141T2
FI00003632
D23307P1
34269688X
34269688X
34186384N
34186384N
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
DIAZ PEREZ SEVERO
DIAZ QUIROGA ANTONIO
DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL
DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL
DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO
DIAZ RODRIGUEZ CAMILO
DIAZ RODRIGUEZ GILBERTO
DIAZ RODRIGUEZ IGNACIO
DIAZ RODRIGUEZ IGNACIO
DIAZ VARELA CELESTINO
DIAZ VARELA RAMONA
DIAZ-VARELA LOSADA BENITO
DIAZ-VARELA LOSADA MANUEL (HEREDEROS DE)
DIEZ GARCIA JAVIER
DIEZ GARCIA JAVIER
DIEZ GARCIA JUAN CARLOS
DIEZ GARCIA JUAN CARLOS
DOMINGUEZ DIAZ DOLORES
DOMINGUEZ DIAZ DOLORES
DOMINGUEZ VAZQUEZ M. CRISTINA
DOMINGUEZ VAZQUEZ M. CRISTINA
DOS SANTOS GONCALVES ROCHA MARIA OLIVIA
DOS SANTOS GONCALVES ROCHA MARIA OLIVIA
DOSANTOS RAPOSO ACACIO
DUCHE ECHEVARRIA LESLIE EVY
DUCHE ECHEVARRIA LESLIE EVY
ECHEVERRY ALVAREZ ELVA
ECHEVERRY ALVAREZ ELVA
ECHEVERRY ECHEPARE MANUEL
EIRAS FRAGA ANTONIO
EL KOHLI NADIA
EL OTRO MUNDO, CB
EL OTRO MUNDO, CB
ENRIQUEZ ACEIRO MARIA
ENRIQUEZ LOPEZ FRANCISCA
ENRIQUEZ LOPEZ FRANCISCA
ENRIQUEZ LOPEZ FRANCISCA
ESCANCIANO VILLAVERDE VICTORIA
ESCANCIANO VILLAVERDE VICTORIA
ESCORTELL OLIVERO ENRIQUE
ESTACION DE SERVICIO EL CASTILLO SL
ESTEVEZ RODRIGUEZ RAQUEL
ESTEVEZ RODRIGUEZ RAQUEL
ESTRADA MARTINEZ IDANIA
ESTRADA MARTINEZ IDANIA
ESTRADA MARTINEZ IDANIA
EXPOSITO GARCIA JOSE
FATHOLLAH AZARI
FERNANDES PIMENTEL MARCELO AUGUSTO
FERNANDES PIMENTEL MARCELO AUGUSTO
FERNANDEZ ANTONIO (Y ESPOSA)
FERNANDEZ BUJAN MANUEL
FERNANDEZ BUJAN ROSARIO
FERNANDEZ CABO FERNANDO
FERNANDEZ CABO FERNANDO
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
19
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807843
120807371
120809162
120809016
120808946
120808548
120807659
120804779
120808024
120809415
120808553
120809280
120808474
120807621
120808137
120806955
120809132
120809177
130001092
120808031
120806863
130001088
120807065
120808438
120809328
120808512
120808965
120809271
120807850
120808574
120807674
120808968
120808981
120808584
120809266
120809648
120809446
120806862
120808023
120809612
120809298
120809297
120807501
120808256
120808155
120806916
120806900
120808382
120808111
120807039
120808317
120808313
120807009
120807005
120807137
120809337
120807136
NIF/CIF
34186384N
17229751Z
D13431T1
I22127T1
34121274S
34114601N
34114601N
34123509L
34954953J
34238363B
02670346T
D24131T1
09911620T
09911620T
34268677B
34268677B
D12308P1
D14210T1
35591429X
35591429X
35591429X
35591429X
34272727J
34272727J
34116390F
76817179P
I14320T1
D23513T2
34271092B
34251448D
34251448D
I14421S1
40739548Q
FI00006756
34260136A
34230956X
34230956X
34255897L
34255897L
34110381R
D24422P1
D24422P1
34116252F
34116252F
33298728H
33298728H
X2588198P
X2588198P
X2588198P
X2588198P
34269390B
34269390B
34269390B
34269390B
34238328E
I11333T2
34269868Y
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
FERNANDEZ CABO MAXIMINO
FERNANDEZ DE HEREDIA CASAMAYOR ANGELES
FERNANDEZ DIAZ CONCEPCION
FERNANDEZ DOMINGUEZ FRANCISCA
FERNANDEZ ENRIQUEZ CAMILO
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
FERNANDEZ GONZALEZ ERMITAS
FERNANDEZ GONZALEZ ROSA MARY
FERNANDEZ LOPEZ ANGUSTIA
FERNANDEZ LOPEZ JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ JOSE
FERNANDEZ LOPEZ JOSE
FERNANDEZ LOPEZ JOSE
FERNANDEZ LOPEZ OSCAR
FERNANDEZ LOPEZ OSCAR
FERNANDEZ PEDREDA MARIA
FERNANDEZ PEREIRA VALENTINA
FERNANDEZ PEREIRA YOBANA
FERNANDEZ PEREIRA YOBANA
FERNANDEZ PEREIRA YOBANA
FERNANDEZ PEREIRA YOBANA
FERNANDEZ POLANCO FERNANDO
FERNANDEZ POLANCO FERNANDO
FERNANDEZ PRIETO ALBINA
FERNANDEZ QUIROGA MARIA SARA
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ RODRIGUEZ SARA
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
FERNANDEZ VEGA MANUEL
FERNANDEZ VEGA MANUEL
FERREIRA DA SILVA SERGIO MANUEL
FERREIRA DA SILVA SERGIO MANUEL
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
FERREIRO MACIA YOLANDA
FERREIRO MACIA YOLANDA
FERREIRO MACIA YOLANDA
FERREIRO MACIA YOLANDA
FERREIROS FERREIROS MARIA ISABEL
FERREIROS GUITIAN NICOLAS
FIGUEIRAS FERNANDEZ JESUS
20
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120808655
130001054
120808388
120807583
120809166
120809120
120809117
120809116
120807058
120808419
120808195
120807466
120809430
120809344
B.O.P de Lugo
NIF/CIF
34269868Y
34254555B
34254555B
34254555B
D14101T1
D12110P1
D12110P1
D12110P1
71437164S
71437164S
E27405208
E27405208
34217750Y
DANC07P
NOME E APELIDOS
FIGUEIRAS FERNANDEZ JESUS
FIGUEIRAS PAZOS JOSEFA
FIGUEIRAS PAZOS JOSEFA
FIGUEIRAS PAZOS JOSEFA
FIGUEIRAS PEREZ ROBERTO
FLORES MARTINEZ FELIPE
FLORES MARTINEZ FELIPE
FLORES MARTINEZ FELIPE
FONTANIL GARCIA FERNANDO
FONTANIL GARCIA FERNANDO
FONTAO Y VARGAS, CB
FONTAO Y VARGAS, CB
FOUCES ALVAREZ OBDULIA
FRAGA BECERRA INES
120809363
DCRI22P
FRAGA GARCIA-CAMBA AMPARO (HEREDEROS DE)
120807230
120808684
120807060
120808433
120809113
120809223
120809578
120808363
120807028
120809216
120809649
120804507
120809052
120809343
120806797
120806798
120806799
120808184
120809624
120806933
120807798
120806927
120808178
120809301
120807727
120809295
120806884
120808086
120808689
120807240
120808616
120807173
120808025
120807711
120807710
120809500
120808665
120807210
120809021
120809208
120806875
120808071
34217904E
34217904E
34217904E
34217904E
D11534T1
D21433T2
34258504G
34257848S
34257848S
34239476C
34114509N
FI00003840
I24319T1
DANC01P
B27142298
B27142298
B27142298
B27142298
B27142298
B27142298
34261293X
76807907M
76807907M
D24437S1
34122100J
34113551C
34234153X
34234153X
FI00006971
FI00006971
76926950T
76926950T
34263567F
09556713Y
09556713Y
34272847H
34272847H
34272847H
I22313T1
D21136S1
X6108552M
X6108552M
FRANCO FERNANDEZ JOSE
FRANCO FERNANDEZ JOSE
FRANCO FERNANDEZ JOSE
FRANCO FERNANDEZ JOSE
FRANCO FRANCO MANUEL
FRANCO LIZ MANUEL
FRANCO LOPEZ MARIA LUZ
FRANCO PARDO M. LOURDES
FRANCO PARDO MARIA LOURDES
FRANCO YEBRA EULOGIO
FRANJO FERNANDEZ EMILIO
FREIRE CASANOVA JOSE
FREIRE FREIRE NIEVES
FRIOL NOVOA MARCELINO
FRU CID SL
FRU CID SL
FRU CID SL
FRU CID SL
FRU CID SL
FRU CID SL
FUENTE DE LA RODRIGUEZ ANA BELEN
GARCIA AGUIN LEOPOLDO
GARCIA AGUIN LEOPOLDO
GARCIA ALVAREZ ANGELA
GARCIA ALVAREZ MARIA TERESA
GARCIA ALVAREZ ROSARIO
GARCIA BELTRAN JOSE
GARCIA BELTRAN JOSE
GARCIA CABO AMADORA
GARCIA CABO AMADORA
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
GARCIA FANTINI SINDO ANTONIO
GARCIA FERNANDEZ MARIO MANUEL
GARCIA FERNANDEZ MARIO MANUEL
GARCIA GARZA ALEJANDRO
GARCIA GARZA ALEJANDRO
GARCIA GARZA ALEJANDRO
GARCIA GOMEZ FRANCISCO
GARCIA GONZALEZ ALBINO
GARCIA KEVIN
GARCIA KEVIN
21
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809206
120809204
120809205
120809099
120809320
120809241
120809273
120809118
120809571
120808541
120807111
120808470
120807076
120806975
120808229
120809438
120807807
120809636
130001061
120808964
120809594
120809153
120809416
120808996
120808288
120807518
120809428
120808685
120807231
120809618
120808321
120809373
120808189
120809091
120809217
120809160
120807552
140000022
120808330
120807551
120809010
120809410
120809409
120809215
130001077
120808967
120807685
120807684
120807256
120807851
120807437
120808173
120809251
120809131
120808424
120807599
120808638
NIF/CIF
D21120CR
D21120CR
D21120CR
34116044Y
D2SE10P
D2SE10P
D23531T1
D12120P1
34110580Q
34118100S
34118100S
52381829L
52381829L
34211391H
34211391H
A8057317
35082168S
B32352106
B32352106
34113645E
06567392H
D13329S1
34122637K
I21118P1
46543121E
46543121E
34133432Y
34262993P
34262993P
34229701C
00096039Z
DCRI51D2
34260589L
34110269G
34112682W
34115773B
00990145H
34260696B
34260696B
34260696B
34119183V
07000171Y
07000171Y
D21326T1
43537218N
34492633Q
34268547L
34261417L
42499685D
42499685D
34121061D
34121061D
D23102T1
D12307P1
34228641H
34228641H
34116193V
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
GARCIA LOPEZ JOSE
GARCIA LOPEZ JOSE
GARCIA LOPEZ JOSE
GARCIA LOPEZ MERCEDES
GARCIA MEDINA FRANCISCO
GARCIA MEDINA FRANCISCO
GARCIA MENDEZ AURORA
GARCIA MOURE ELISA
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL
GARCIA RODRIGUEZ MARIA
GARCIA RODRIGUEZ MARIA
GARRIDO GIGANTE MARIA DOLORES
GARRIDO GIGANTE MARIA DOLORES
GARRIDO LOPEZ ANTONIO
GARRIDO LOPEZ ANTONIO
GESTION Y DESARROLLOS PATRIMONIA
GIL HERRERO SUSANA
GODOURBE SL
GODOURBE SL
GOMEZ CARBAJO GENEROSO
GOMEZ DIAZ VICTOR MANUEL
GOMEZ LOPEZ CONSUELO
GOMEZ RESCO LUIS ENRIQUE
GOMEZ RODRIGUEZ ENRIQUE
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS
GOMEZ RODRIGUEZ OBDULIA
GONZALEZ ABELAIRA ANTONIO
GONZALEZ ABELAIRA ANTONIO
GONZALEZ ABELLA JOSE
GONZALEZ ABELLA JOSE
GONZALEZ AGUIAR SEGUNDO (HEREDEROS DE)
GONZALEZ ALVAREZ BEATRIZ
GONZALEZ ALVAREZ ILDEFONSO
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LUZ
GONZALEZ ALVAREZ VICENTE
GONZALEZ BLANCO SERAFIN (HEREDEROS DE)
GONZALEZ BUJAN M GRACIELA
GONZALEZ BUJAN MARIA GRACIELA
GONZALEZ BUJAN MARIA GRACIELA
GONZALEZ CAMPOS GERARDO
GONZALEZ CASAR TOMASA
GONZALEZ CASAR TOMASA
GONZALEZ CHAMORRO CARMEN
GONZALEZ CHOUSA GABRIEL
GONZALEZ DEL CAMPO ANTONIO
GONZALEZ FARIÑA DANIEL
GONZALEZ FARIÑA JOSE LUIS
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO
GONZALEZ FERNANDEZ OSCAR
GONZALEZ FERNANDEZ ROSA
GONZALEZ FERREIRO ROSARIO
GONZALEZ FERREIRO ROSARIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
22
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120808639
120808040
120807190
120806867
120807191
120807192
120808637
120807841
120807555
120808343
120807562
120808357
120809080
120809013
120809261
120809600
120807526
120808303
120807564
120808359
120806943
120808268
120809651
120808135
120807450
120808206
120807470
120807569
120807217
120806878
120808074
120809123
120809096
120808480
120807078
120807435
120808171
120807359
120807955
120808096
120807423
120809309
120808534
120804780
120809048
120809125
120809289
120809000
120808036
120806894
130001055
120807590
120808337
120807655
120808545
120808687
120807234
NIF/CIF
34116193V
34116193V
34116193V
34116193V
34116193V
34116193V
34116193V
34118242L
00010106D
00010106D
00101062T
00101062T
CEME05S2
I22104P1
00559270W
34137554B
35897316C
35897316C
34250034K
34250034K
46997479S
46997479S
34220489P
34115222N
34115222N
34254779M
34254779M
34254729R
34215081M
34215081M
34215081M
D12207T1
34122028X
33917249T
33917249T
70017901
70017901
34259172M
34259172M
34257707N
34257707N
D24517S2
34246963D
FI00004062
I24217T1
34110521A
D24318T2
I21315
52162604F
52162604F
52162604F
34128007D
34128007D
34217488C
34217488C
FI00006967
FI00006967
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS ANTONIO
GONZALEZ FERREIROS AURORA
GONZALEZ FERREIROS FRANCISCO
GONZALEZ FERREIROS FRANCISCO
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
GONZALEZ FERREIROS GLORIA
GONZALEZ FRANCISCA (VDA. LUAC)
GONZALEZ GARRIDO HEREDEROS
GONZALEZ GIMENEZ CONCEPCION
GONZALEZ GOMEZ FAUSTINO
GONZALEZ GOMEZ GLORIA
GONZALEZ GOMEZ GLORIA
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIO
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIO
GONZALEZ GONZALEZ LUCIA
GONZALEZ GONZALEZ LUCIA
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL
GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES
GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
GONZALEZ GONZALEZ RAMON
GONZALEZ GONZALEZ ROSA
GONZALEZ GONZALEZ ROSA
GONZALEZ GONZALEZ ROSA
GONZALEZ GRANDE MANUEL
GONZALEZ LOPEZ ANTONIA
GONZALEZ LOPEZ LUIS RAMON
GONZALEZ LOPEZ LUIS RAMON
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
GONZALEZ LOPEZ MARIA SOL
GONZALEZ LOPEZ MARIA SOL
GONZALEZ LOSADA JESUS
GONZALEZ LOSADA JESUS
GONZALEZ LUISA
GONZALEZ OTERO AMABLE
GONZALEZ OTERO ERMITAS
GONZALEZ PETEIRO ANTONIA
GONZALEZ RIVAS CONCEPCION
GONZALEZ RODRIGUEZ AMALIA
GONZALEZ RODRIGUEZ BLANCA
GONZALEZ ROMAN ALMUDENA
GONZALEZ ROMAN ALMUDENA
GONZALEZ ROMAN ALMUDENA
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL
GONZALEZ SANCHEZ MARIA NIEVES
GONZALEZ SANCHEZ MARIA NIEVES
GONZALEZ SS GAUDALUPE
GONZALEZ SS GAUDALUPE
23
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807129
120808579
120808054
120806873
120807978
120806841
120808364
120807030
120809306
120809407
120809379
120809378
120807259
120807854
120809224
120809115
120809109
120809110
120808457
120808084
120809043
120809022
120807773
120807774
120807772
120807765
120807768
120807769
120807763
120807761
120807760
120807759
120807758
120807770
120807757
120807771
120807756
120807764
120807766
120807779
120807754
120807767
120807752
120807776
120807753
120807778
120807755
120809553
120808038
120806896
120807793
120809469
120809282
120809445
120807777
120808972
120808973
NIF/CIF
34247664C
34247664C
34253750B
34253750B
34115517P
34115517P
B27332246
B27332246
D24507P1
I12120S2
34114508B
34114508B
34123009W
34123009W
34123009W
34123816G
D11501T1
D11502T1
X7863715S
34216446J
I24117T1
34115125F
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
B27281302
A27211911
B27320191
B27320191
34166339T
35819907Y
35819907Y
35819907Y
76726364C
IC1301D1
34129668Z
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
GONZALEZ VENTIN ANA MARIA
GONZALEZ VENTIN ANA MARIA
GONZALEZ VILA MILAGROS
GONZALEZ VILA MILAGROS
GOYANES LOPEZ ELISEO
GOYANES LOPEZ ELISEO
GRUPO EMPRESARIAL FIGUEIRAS DE TOR, SL
GRUPO EMPRESARIAL FIGUEIRAS DE TOR, SL
GUITIAN RODRIGUEZ BALDOMERO
GUNTIÑAS DOMINGUEZ JOSEFA
GUNTIÑAS DOMINGUEZ MARIA
GUNTIÑAS DOMINGUEZ MARIA
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
GUTIERREZ EGUREN BERNARDO
HERAS DIAZ MANUELA DE LA
HERMIDA VAZQUEZ MANUEL
HERMIDA VAZQUEZ MANUEL
HERNANDEZ GAMBOA MARIA ANTONIA
HERNANDEZ GARCIA MANUELA HERMELINDA
HERNANDEZ LOSADA GUMERSINDA
HERRERRA HERNANDEZ MARGARITA
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HG NAVEGO SL
HILOGOSA MONFORTE SA
HOTEL CASTILLO MONFORTE, SL
HOTEL CASTILLO MONFORTE, SL
IGLESIAS BLANCO JOSE
IGLESIAS LOPEZ PABLO
IGLESIAS LOPEZ PABLO
IGLESIAS LOPEZ PABLO
IGLESIAS SANCHEZ SARA
IGLESIAS TABOADA ALBINA
IGLESIAS TABOADA MARIA
24
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809355
120809171
130000455
120807032
120808367
120809652
120807183
120808627
120809169
120806830
120806792
120807879
120807895
120807295
120807284
130001050
130001051
120806913
120808150
120807915
120808351
140000033
120808463
120808681
120809616
120807411
120808078
120808982
120809414
120808465
120807071
120807343
120807176
120808620
120808948
120809090
120809081
120809212
120808466
120807072
120809209
120808509
120807091
120809313
120807279
120807528
120808242
120809188
120807511
120809303
120809020
120807629
120808500
130000726
120809097
120807199
120808646
NIF/CIF
DCRI13P
D14133T1
B33863291
B15953052
B15953052
A15554306
B27245174
B27245174
D14113T1
B74053877
B27222785
X2391333T
X2391333T
X2391333T
X2391333T
34267585T
34267585T
34267585T
34267585T
E27208743
E27208743
34274485T
34277096N
34277096N
16625894E
B27341361
B27341361
34133787Q
I12240T2
34265051L
34265051L
34255300C
33581026Z
33581026Z
34229174E
D11119P2
D11119P2
34127819M
33550961X
33550961X
D21140S1
30563311Z
30563311Z
DAC304F2
01403897T
34112629H
34112629H
D14321T1
34115555T
D24440S1
I22234T1
38397168W
38397168W
34243910S
D11324T1
32692985A
32692985A
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
IGLESIAS VEDMAR ENRIQUE (HEREDEROS DE)
ILLANES RUANOVA JOSE (HEREDEROS DE)
IMPORTACIONES CLEMENTE SL
INEDITOR GRUPO TOWERS SL
INEDITOR GRUPO TOWERS SL
INMOTECNIA CORUÑA SAL
INTELGA MUNDOOR SL
INTELGA MUNDOOR SL
ITURRIZAGA SEOANE HERMINIA
JAFRARA SL
JARDIN LUGO SL
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
JAVIER MARTE ZONIA FRANCISCA
JORGE RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
JORGE RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
JORGE RODRIGUEZ MARIA PILAR
JORGE RODRIGUEZ MARIA PILAR
JUAN CASTRO MARIÑO CB
JUAN CASTRO MARIÑO CB
JUIZ LOPEZ ROCIO
JUMA ALVARADO ELIAN CASTRINA
JUMA ALVARADO ELIAN CASTRINA
KEVIN HENRY SMITH
LA TIENDA DEL MOVIL SERVICIOS GENERALES
LA TIENDA DEL MOVIL SERVICIOS GENERALES
LAGOA LOSADA EDITA
LAMAPEREIRA MENDEZ AMADOR
LAMAS POZO ISABEL
LAMAS POZO ISABEL
LAMAS RODRIGUEZ JESUS
LATAS LOPEZ-PARDO JAIME
LATAS LOPEZ-PARDO JAIME
LEIRO LOPEZ PLACIDO
LEMOS FERNANDEZ EVARISTO
LEMOS FERNANDEZ EVARISTO
LEMOS RODRIGUEZ OTILIA Y OTRA
LEON CORTIÑAS JUDIT
LEON CORTIÑAS JUDIT
LIBERATO FERNANDEZ MANUELA
LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA
LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA
LOPEZ ALVAREZ JOSE
LOPEZ ALVAREZ JOSE RAMON
LOPEZ BLANCO MANUEL
LOPEZ BLANCO MANUEL
LOPEZ CARREIRA JESUS
LOPEZ CENTENO JULIA
LOPEZ CERVIÑO MANUEL
LOPEZ DE PATIÑO JOSEFA
LOPEZ DUPONT GERMAN
LOPEZ DUPONT GERMAN
LOPEZ FERNANDEZ CAMILO
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO
25
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809254
120807314
120807923
120807446
120808129
120807202
140000034
120809023
120809167
120807383
120807997
130001105
120808969
120809168
120809144
120809395
120809394
120809290
120804514
120808938
120808414
120807596
120807661
120808556
120809265
120808336
120807589
120809554
140000036
140000035
120809150
120807930
120807322
120807647
120807918
120809145
120809050
120807570
120808370
120807365
120807961
120804523
120808694
120809437
120809558
130001106
130001108
130001107
130001109
120807345
120808066
120809427
120809293
120804655
120809017
120808935
120807921
NIF/CIF
D23122T2
34169830H
34169830H
34232955P
34232955P
34256744S
34234903R
34142643V
D14111T1
76618901J
76618901J
34687701K19/0
34119922C
00660039P
D13308P2
34114102L
34114102L
D24319T2
FI00001719
33579580V
34112947Z
34112947Z
33113370V
33113370V
34212608Q
34127726G
34127726G
33339912D
34267333R
34267333R
34115860Y
34255379F
34255379F
34259508L
FI00001751
34129416S
I24306T1
34247523V
34247523V
34265558C
34265558C
FI00001756
34113341V
34111898T
34113341V
09964311K
09964311K
09964311K
09964311K
FI00007218
FI00007218
I13139T2
34121598V
FI00004473
I22208T1
I13331S1
FI00001782
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
LOPEZ FERREIRO ROSA
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
LOPEZ FUENTE DE LA PEDRO
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
LOPEZ GOMEZ FAUSTO
LOPEZ GONZALEZ ANA MARIA
LOPEZ GONZALEZ CONSUELO
LOPEZ GONZALEZ EMILIO
LOPEZ INCOGNITO MANUEL
LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL
LOPEZ LOPEZ ANA ISABEL
LOPEZ LOPEZ ELVA
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE
LOPEZ LOPEZ ESTRELLA
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO
LOPEZ LOPEZ JOSE
LOPEZ LOPEZ JOSE
LOPEZ LOPEZ MANUEL
LOPEZ LOPEZ PEDRO
LOPEZ LOPEZ PILAR
LOPEZ LOPEZ ROSA
LOPEZ LOPEZ ROSA
LOPEZ MARTINEZ DOLORES
LOPEZ MARTINEZ DOLORES
LOPEZ OJEA CLEMENTINA
LOPEZ PARGA ANTONIO
LOPEZ PARGA ANTONIO
LOPEZ PENOUCOS MARIA
LOPEZ PEREZ ANGELA
LOPEZ PEREZ ANGELA
LOPEZ PEREZ AURORA
LOPEZ PEREZ CARLOS
LOPEZ PEREZ CARLOS
LOPEZ QUIROGA JOSE ANTONIO
LOPEZ QUIROGA RAMON
LOPEZ RAJO MANUEL
LOPEZ RIVAS JOAQUIN
LOPEZ RIVERA MARIO
LOPEZ RIVERA MARIO
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO
LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN
LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN
LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN
LOPEZ RODRIGUEZ DOLORES
LOPEZ RODRIGUEZ DOLORES
LOPEZ RODRIGUEZ DOLORES
LOPEZ RODRIGUEZ DOLORES
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO
LOPEZ RODRIGUEZ RAMONA
LOPEZ RODRIGUEZ REMEDIOS
LOPEZ RODRIGUEZ ROSARIO
LOPEZ SAEZ LUIS
26
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807310
120809272
120807012
120808676
120809483
120807559
120808355
120809296
120807122
120808568
120807600
120808504
120809139
120808191
120807459
120808397
120807586
120809268
120809365
120807438
120808176
120808563
120807623
120807726
120807725
120809279
120809165
120807150
120808591
120809085
120808293
120806992
120809237
120807407
120808047
120809170
120807527
120809403
120807568
120809193
120809088
120807808
120808670
120807219
120809276
120807184
120808628
120809327
RECIBO
120807160
120808602
120809674
120808612
120807169
120808503
120807631
120809026
NIF/CIF
FI00001782
D23514T1
34125136J
34258018R
34234766W
34258466N
34258466N
34118688M
FI00006953
FI00006953
00900064M
34127975T
D13134T1
34110198W
34110198W
FI00007479
FI00007479
D23403T1
DCRI35P
34247367E
34247367E
37310366L
34232841D
32424273T
32424273T
07000227Q
34241366R
34241366R
34241366R
34227602Z
E27379098
E27379098
D2AC16F1
76608297N
76608297N
D14117T1
10046368Z
I11312T1
14470707G
D11206P1
D11206P1
37318073K
37318073K
37318073K
D24120T1
B27190792
B27190792
DAC317F2
NIF/CIF
FI00006722
FI00006722
PI000001
34265264W
34265264W
34110873X
34110873X
I23130T1
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
LOPEZ SAEZ LUIS
LOPEZ SANCHEZ MARIA
LOPEZ TABOADA ANTONIO
LOPEZ TORRES GONZALO
LOPEZ TOUBES GUILLERMO
LOPEZ VAZQUEZ MARIA CARMEN
LOPEZ VAZQUEZ MARIA CARMEN
LOPEZ VIZCAINO ANUNCIACION
LORENZO HERVELLA JOSE ANTONIO
LORENZO HERVELLA JOSE ANTONIO
LORENZO VIDAL ANTONIO
LOSADA CASTRO ALFONSO
LOSADA FERNANDEZ CONCEPCION
LOSADA GARCIA RAFAEL
LOSADA GARCIA RAFAEL
LOSADA LOPEZ ALFONSO
LOSADA LOPEZ ALFONSO
LOSADA PEREZ PILAR
LOSADA RODRIGUEZ EMILIO VDA
LOSADA RODRIGUEZ JOSE LUIS
LOSADA RODRIGUEZ JOSE LUIS
LOSADA RODRIGUEZ PURIFICACION
LOSADA VEGA MANUEL
LOUREIRO LAMAS LUIS ANTONIO
LOUREIRO LAMAS LUIS ANTONIO
LOZANO DOMINGUEZ ROGELIO
LUACES ALVAREZ EMILIO
LUACES ALVAREZ EMILIO
LUACES ALVAREZ EMILIO
LUACES GONZALEZ TOMASA
M VICTORIA CASAL PADIN Y OTROS CB
M VICTORIA CASAL PADIN Y OTROS CB
MACEDA LOPEZ AMELIA
MACEDA REBOIRO ANTONIO
MACEDA REBOIRO ANTONIO
MACIA CARBALLO ROSA
MACIAS JAÑEZ FRANCISCA
MADRIGAL DOMINGUEZ PILAR
MAGDALENA TRISCA CARMEN
MARCOS FERNANDEZ JOSE
MARCOS FERNANDEZ JOSE
MARCOS VEIGA LUIS
MARCOS VEIGA LUIS
MARCOS VEIGA LUIS
MARIÑO LOPEZ JOSE
MARTA OPTICOS SL
MARTA OPTICOS SL
MARTINEZ DE ANDRADE ROBERTO
NOME E APELIDOS
MARTINEZ DIAZ-VARELA ROMANA
MARTINEZ DIAZ-VARELA ROMANA
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS
MARTINEZ FERNANDEZ MARCOS
MARTINEZ FERNANDEZ MARCOS
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL
MARTINEZ LAPAZ MARIA LEONA
27
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120808999
120807525
120808302
120809367
120809252
120808148
120807484
120807482
120809305
120808144
120807410
120808057
120809036
120804767
120807498
120808235
120808042
120807403
120809331
120808335
120807013
120807818
120807817
120807816
120807819
120807831
120809339
120809220
120807652
120808542
120808978
120806842
120807979
120807607
120808446
120807513
120808274
130000454
120807728
120809621
120809270
120808508
120809390
120807167
120807597
120808415
120808454
120808247
120808248
120809029
120808246
120806887
120808090
120809069
120809146
120807244
120808696
NIF/CIF
34113740W
34173796M
34173796M
DCRI39P
D23110T1
76623244D
76623244D
34116197K
34116197K
34116197K
34267881C
34267881C
I23410T1
FI00004730
00080038K
00080038K
93330055B
93330055B
DAC326F2
34265569P
34265569P
34226530T
34226530T
34226530T
34226530T
34226530T
I11340T2
34115729J
34229434Y
34229434Y
37107214A
34251249V
34251249V
32542819G
32542819G
B40070492
B40070492
B36863165
34251841B
01010012J
D23509T1
76622563H
I11128S1
X7952935H
FI00007504
FI00007504
34142874H
34116436F
34116436F
I23140T1
34116436F
71892174Q
71892174Q
34275341M
D13310P1
32188270T
32188270T
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
MARTINEZ LOPEZ EMILIANA
MARTINEZ LOPEZ JOSE RAMON
MARTINEZ LOPEZ JOSE RAMON
MARTINEZ MARTINEZ EMILIA (HEREDEROS DE)
MARTINEZ MARTINEZ JOSEFA (HEREDEROS DE)
MARTINEZ PARADA SILVIA
MARTINEZ PARADA SILVIA
MARTINEZ PEREZ ANGELA
MARTINEZ PEREZ ANGELA
MARTINEZ PEREZ ANGELA
MARTINEZ QUIROGA JAVIER
MARTINEZ QUIROGA JAVIER
MARTINEZ RODRIGUEZ AVELINO
MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON
MARTINEZ VELOSO ANTONIO
MARTINEZ VELOSO ANTONIO
MARTINS PEREIRA IRENE
MARTINS PEREIRA IRENE
MAZAIRA CARBAJO MARIA CONCEPCION
MAZORRA FERNANDEZ JAVIER
MAZORRA FERNANDEZ JAVIER
MEIRA GOYANES MARCELINO
MEIRA GOYANES MARCELINO
MEIRA GOYANES MARCELINO
MEIRA GOYANES MARCELINO
MEIRA GOYANES MARCELINO
MEIRA MENDEZ MATILDE
MEIRA OTERO MARCELINO
MEIRA OTERO MODESTA ANTONIA
MEIRA OTERO MODESTA ANTONIA
MENDEZ GALLARDO RAMON
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
MENJIBAR PAJON ANDRES
MENJIBAR PAJON ANDRES
MERCANTIL EDE REFRIGERACION SL
MERCANTIL EDE REFRIGERACION SL
METROPOLIS OCHOCIENTOS SEIS UNO SL
MILO GARACIA MARIA TERESA
MILO SANCHEZ FERNANDO
MIRAGAYA MENDEZ DOLORES
MIRAS VARELA MONICA
MIRAYO PEREZ ANTONIA
MOHOUCHT HALIMA
MOLDES SS AMPARO
MOLDES SS AMPARO
MONDELO IGLESIA JOSE
MONDELO PEREZ ESPERANZA
MONDELO PEREZ ESPERANZA
MONDELO PEREZ ESPERANZA
MONDELO PEREZ ESPERANZA
MONTOYA HERNANDEZ ALEGRIA
MONTOYA HERNANDEZ ALEGRIA
MONTOYA ROMERO MERCEDES
MORALES CANTOS CARMEN
MORALES SANTISO ANTONIO
MORALES SANTISO ANTONIO
28
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807469
120808198
120808583
120807133
120809136
130001097
120808468
120807074
120809121
120808977
120807952
120807475
120808209
120807329
120807941
120809477
120807804
120808378
120807035
120807815
120809349
120809350
120808254
120806984
120807178
120808622
120807884
120807288
120808564
120809371
120808362
120809035
120804812
120807797
120807591
120809234
120806920
120809311
120809235
120808644
120807273
120809397
RECIBO
120809396
120808262
120807507
120809606
120807846
130001083
120809190
120807932
120807324
120807011
120806931
120808182
120808554
120807260
NIF/CIF
34117061B
34117061B
34114383R
34114383R
D21104P1
28634784Z
28634784Z
28634784Z
D12126P2
34110725T
34265632W
34115774N
34115774N
70160064J
70160064J
70160064J
34229091P
B27291996
B27291996
34118986G
DCRI01D1
DCRI01D1
00051093X
00051093X
34126826R
34126826R
34211176X
34211176X
34262586S
DCRI50D3
FI00001944
I23408T1
FI00004869
34191087T
FI00001950
D24518S1
34249408Q
34112642P
34112642P
34240657M
34275735P
I11203P1
NIF/CIF
I11203P1
X0536383T
X0536383T
X0536383T
34230217F
34266105S
D14327T2
34212376Z
34212376Z
X4181424R
28950402A
28950402A
34256481M
34114362A
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
MORALES VILLA MANUEL
MORALES VILLA MANUEL
MORALES VILLA VICENTE
MORALES VILLA VICENTE
MORAN FERNANDEZ SANTOS
MORENO CASADO ANTONIA
MORENO CASADO ANTONIA
MORENO CASADO ANTONIA
MOSQUERA GONZALEZ AMADORA
MOURE LOPEZ PRUDENCIO
MOURE MOURE FERNANDO
MOURELO MOURELO MARIA
MOURELO MOURELO MARIA
MUÑOZ ROSA JOSEFA
MUÑOZ ROSA JOSEFA
MUÑOZ ROSA JOSEFA
NIEVES LOSADA ANTONIO
NOGUEIRA OUTEIRO SL
NOGUEIRA OUTEIRO SL
NOGUEIRO MAO MARIA
NOGUEROL MAZAIRA LEONOR (HEREDEROS DE)
NOGUEROL MAZAIRA LEONOR (HEREDEROS DE)
NOGUEROL RODRIGUEZ CELIA
NOGUEROL RODRIGUEZ CELIA
NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO
NOVELLE RODRIGUEZ GILBERTO
NOVO VEGA JOSE
NOVO VEGA JOSE
NOVOA RODRIGUEZ ANTONIO
NOVOA VENTURA JOSE (HEREDEROS DE)
NUEVO FERNANDEZ JAVIER
NUÑEZ BALADO ANGELICA
NUÑEZ BLANCO DOSITEO
NUÑEZ DIAZ MARIA
NUÑEZ IGLESIAS JOSE
NUÑEZ MARTINEZ JUAN
NUÑEZ PEREZ FERNANDO
NUÑEZ SOTELO RAIMUNDA
NUÑEZ SOTELO RAIMUNDA
NUÑEZ VAZQUEZ CELIA
OCHOA TOIRAN HAIDEE
OJEA GONZALEZ EMILIO
NOME E APELIDOS
OJEA GONZALEZ EMILIO
OLIVEIRA DOMINGOS DE
OLIVEIRA DOMINGOS DE
OLIVEIRA DOMINGOS DE
OLIVEIRA GONZALEZ JOSE
OTERO DIAZ SIMON MANUEL
OTERO LAGO RAIMUNDO
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
OTERO PIÑEIRO JOSE ANTONIO
OUCHTAIN FADMA
PALACIOS DOMINGUEZ ROSA MARIA
PALACIOS DOMINGUEZ ROSA MARIA
PALMON DIAZ LUIS ANTONIO
PAMPIN RIOS JOSE
29
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809422
120807855
120809227
120808123
120806905
120809424
120807050
120808405
120807539
120807606
120808431
120808133
120809056
120808611
120809226
130001093
120807095
130001089
120808513
120809159
120809040
120808409
120808401
120809389
120809157
120807990
120806847
120809657
120809213
120807581
120807840
120807248
120806886
120808088
120809077
120809569
120807739
120809260
120807740
120807743
120809563
120808971
120808970
120804769
120809292
120807512
120808273
120807742
120807741
120809228
120807007
120808315
120807413
120808082
120809452
120808112
120806901
NIF/CIF
34114362A
34114362A
34113881M
43511444K
43511444K
34113686V
34241821L
34241821L
FI00006845
34265939X
34265939X
Y0764878G
34129061M
34129061M
34467251A
34633583E
34633583E
34633583E
34633583E
34132473J
34123985N
34235743J
34235743J
I11114P1
D13401T1
34269262K
34269262K
34127772G
D21313T1
34259680F
X1929212H
X1929212H
34267935M
34267935M
34110196T
34262889L
34265834C
D23308P1
34267448R
34267448R
34115939Q
34115939Q
34115939Q
FI00005020
34225633T
34114883H
34114883H
34244204X
34244204X
D22112P1
34985606F
34985606F
00062022Z
00062022Z
32410115X
45629923Q
45629923Q
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
PAMPIN RIOS JOSE
PAMPIN RIOS JOSE
PARADIÑEIRO CASTRO CARMEN
PARDO ARIAS IGNACIO
PARDO ARIAS IGNACIO
PARDO CASTRO LEOCADIO
PARDO FERNANDEZ JOSE DANIEL
PARDO FERNANDEZ JOSE DANIEL
PARDO GARCIA ELISEO
PASIN GOMEZ JOSE MANUEL
PASIN GOMEZ JOSE MANUEL
PASTOR IOAN
PATIÑO LOPEZ JOSE MANUEL
PATIÑO LOPEZ JOSE MANUEL
PATO MOVILLA DANIEL
PAULINO DISLA LAUREANA LINET
PAULINO DISLA LAUREANA LINET
PAULINO DISLA LAUREANA LINET
PAULINO DISLA LAUREANA LINET
PAZ LOSADA FLORENTINA
PAZOS CASAL JOSE DE
PAZOS PEREZ FELICITAS
PAZOS PEREZ FELICITAS
PEDREDA LOSADA RAMON
PEÑA GRANDAS FRANCISCO
PEREIRA BENTO XOQUIN
PEREIRA BENTO XOQUIN
PEREIRA GONZALEZ JOSE
PEREIRA MENDEZ RAUL
PEREIRA SOUSA ANTONIO
PEREIRA SOUSA SARA HELENA
PEREIRA SOUSA SARA HELENA
PEREIRA VIENTO CATALINA FERNANDA
PEREIRA VIENTO CATALINA FERNANDA
PEREIRA YAÑEZ MANUEL
PEREIRO MARIÑO YOLANDA
PEREZ ALVAREZ AIDA
PEREZ ALVAREZ CARMEN
PEREZ ALVAREZ DIEGO ANTONIO
PEREZ ALVAREZ DIEGO ANTONIO
PEREZ CASTILLO MIGUEL
PEREZ CASTILLO MIGUEL
PEREZ CASTILLO MIGUEL
PEREZ DIAZ ESTRELLA
PEREZ FERNANDEZ DEMOFILO
PEREZ FERNANDEZ MARIA EMILIA
PEREZ FERNANDEZ MARIA EMILIA
PEREZ GONZALEZ ANTONIO
PEREZ GONZALEZ ANTONIO
PEREZ GONZALEZ MANUEL
PEREZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO
PEREZ GONZALEZ MARCOS ANTONIO
PEREZ GONZALEZ RAMON
PEREZ GONZALEZ RAMON
PEREZ LAZARE BENIGNO
PEREZ LOYOLA LUIS ALBERTO
PEREZ LOYOLA LUIS ALBERTO
30
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809075
120807906
120807302
120807301
120809291
120809059
120808404
120807049
120809332
120809659
120809501
120809490
120807010
120808332
120807449
120808134
120808381
120808309
120808966
120809087
120807532
120809617
120809019
120807352
120809627
120808161
120806977
120808231
120808076
120806883
120807200
120808647
120809195
120809196
120807194
120809007
120806945
120809124
120809038
120809247
120807853
120807258
120809351
120807578
120809258
120808402
120804647
120808942
120809439
130001075
120807653
120808543
120807785
120809189
120809049
120809432
120809030
NIF/CIF
34265040P
34117391L
34117391L
34117391L
D24323T1
34112147L
34265241W
34265241W
DAC330F3
34211582W
34121725Y
34114476W
34213977M
34213977M
FI00007249
FI00007249
44980507M
FI00007427
I14320T2
D11204P1
FI00007427
34113905Y
34142790A
34249867S
34117715K
FI00007270
34269660M
34269660M
77057007S
77057007S
76620321F
76620321F
D14501PA
D14501PA
E27398296
I21418T1
34265130Y
D12211T2
34114045P
00005003N
FI00006752
FI00006752
DCRI02P
76698729P
D23218P2
B09439597
34231545R
I13423T2
B27043934
B35543420
34114096J
34114096J
34123304K
34119927W
I24302T1
34118445S
09963605M
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
PEREZ MARIL RAQUELIN
PEREZ MARTINEZ JOSE
PEREZ MARTINEZ JOSE
PEREZ MARTINEZ JOSE
PEREZ MEIRA JOSE
PEREZ MENDEZ ELISA
PEREZ PANIZO DANIEL
PEREZ PANIZO DANIEL
PEREZ PENA ANTONIO (HEREDEROS DE)
PEREZ PEREZ ANGELA
PEREZ PEREZ JULIO
PEREZ PEREZ LUIS
PEREZ PEREZ PEDRO
PEREZ PEREZ PEDRO
PEREZ PONTON MARIO
PEREZ PONTON MARIO
PEREZ RAMOS DULCE NOMBRE JESUS
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO
PEREZ RODRIGUEZ JOSE
PEREZ RODRIGUEZ MARTIN GERARDO
PEREZ RODRIGUEZ MILAGROS
PEREZ TOMAS (VIUDA DE)
PEREZ VALDES DIEGO
PEREZ VALDES DIEGO
PEREZ VALVERDE ANGELA
PEREZ VALVERDE ANGELA
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
PEREZ VAZQUEZ RAMON
PEREZ VAZQUEZ RAMON
PERNA MOURA CB
PINTANE AMOR ROSA
PIÑON RIVAS VANESA
POLLOS GONZALEZ CESAR (Y OTROS)
POMBO PERALTA DOLORES
PONTON FERNANDEZ FLORA
PONTON FLORA
PONTON FLORA
PONTON LOPEZ PEDRO JUAN (HEREDEROS DE)
PRADA HERRERO MARIA ELENA
PRADO MASIDE ISAAC
PREVENCION SEGURIDAD INTEGRAL, SL
PRIETO PARDO RAMON
PRIMO RODRIGUEZ GERMAN
PROMOLEMOS SL
PROMOTORA JUNCALILLO SL
PUENTE LOPEZ MANUEL
PUENTE LOPEZ MANUEL
PUGA HERMIDA RAMON
PUMAR FERNANDEZ RAMON
QUINTAS RODRIGUEZ JESUS
QUINTERO GARCIA ANGEL
QUIÑONES RODRIGUEZ PEDRO
31
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809267
120809308
120808041
120806868
120807681
120807680
120809376
120807239
120808688
120809128
120807499
120808244
120808941
120808939
120808940
120804712
120807354
120804776
120807903
120807237
120809312
120807587
120808398
120809474
120808284
120807515
120808936
120808959
120807975
120807372
120808536
120807107
120809034
120807584
120809278
120804606
120809192
120807714
120807822
120808540
120807110
120808992
120808991
120807289
120807887
140000050
120808420
120807059
120809356
120804581
120807179
120809426
120808327
120807547
130000914
120809530
120807736
NIF/CIF
D23339S1
32320620P
34265335G
34265335G
34246993Q
37342067A
34515967M
34144073K
34144073K
34210231P
B32214488
B32214488
34117248Z
34117248Z
34117248Z
FI00005310
34257091V
FI00005315
34979124B
34979124B
DAC118P
FI00007480
FI00007480
34117782L
00084074D
00084074D
34117800Z
I14212T1
34256482Y
34256482Y
36142390Y
36142390Y
34230005W
FI00002154
00052005W
FI00011326
D14407P1
34112933T
34112031H
34250261H
34250261H
34223798M
34223798M
34114357K
34114357K
34117412V
34265081A
34265081A
DCRI15D1
34232645C
34139848M
I13128T2
34233695N
34233695N
76616226Y
34115918H
00330185C
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
QUIROGA CAMILO PEDRO Y RICARDO
QUIROGA SALGUEIRO LUIS
QUIROGA VALCARCEL ESTEFANIA
QUIROGA VALCARCEL ESTEFANIA
RAICES MADRIÑAN MANUEL JESUS
RAMIS CABRERA ISABEL
REAL VEGA JESUS
REBOIRO PEREZ SARA
REBOIRO PEREZ SARA
REBOLO RUIZ MANUELA
RESTAURACIONS NOEMARI SL
RESTAURACIONS NOEMARI SL
REY TABOADA MARIA PAZ
REY TABOADA MARIA PAZ
REY TABOADA MARIA PAZ
RIBADA VAZQUEZ DARIO
RIGUEIRO LOPEZ MARIA NIEVES
RIOS SALGUEIRO SEVERINO
RIVADA CONTIMELO YOLANDA
RIVADA CONTIMELO YOLANDA
RIVAS LOPEZ JOSE A
RIVAS SOBRADO MIGUEL
RIVAS SOBRADO MIGUEL
RIVERA BLANCO ISIDORO
RIVERA MATEO ISIDORO
RIVERA MATEO ISIDORO
RIVERA RIVERA ELADIO
RIVERA RODRIGUEZ MARIA
ROCA DOS SANTOS ANA MARIA
ROCA DOS SANTOS ANA MARIA
ROCA GONZALEZ ANA BELEN
ROCA GONZALEZ ANA BELEN
ROCA MARTINEZ ANGELA
ROCA PASTOR RAMON
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO
RODRIGUEZ AMARO FRANCISCA
RODRIGUEZ CANCIO IGNACIO
RODRIGUEZ CARNERO ENRIQUE
RODRIGUEZ CASTRO CLARA
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
RODRIGUEZ CODESIDO JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ CODESIDO JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ CURTO FELIPE
RODRIGUEZ CURTO FELIPE
RODRIGUEZ CURTO MERCEDES
RODRIGUEZ DALAMA ENRIQUE
RODRIGUEZ DALAMA ENRIQUE
RODRIGUEZ DE LAS HERAS ANTONIO
RODRIGUEZ DIAZ CONCEPCION
RODRIGUEZ DIAZ DAVID
RODRIGUEZ DIAZ JOSE
RODRIGUEZ DIEGUEZ GUILLERMO
RODRIGUEZ DIEGUEZ GUILLERMO
RODRIGUEZ DOCASAR JOSE LUIS
RODRIGUEZ EXPOSITO MILAGROS
RODRIGUEZ FDEZ CONSUELO
32
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809402
120808947
120809421
120809420
120809067
120809285
130001074
120809207
120807634
120808506
120808212
120807486
120806963
120808213
120809288
120809233
120809248
120808310
120807533
120808600
120807157
120809001
120809122
120809321
120809322
120809431
120807418
120808092
120809129
120809391
120809152
130001102
120809025
120809236
120809552
120809318
120809326
120809222
140000052
120808458
120807616
120808249
120806980
120809488
120807151
120808592
120809404
120807657
120808547
120807342
120808065
120809243
120807481
120808136
120809229
120809180
120809263
NIF/CIF
I11309T2
I13512T2
34216131C
34216131C
34216131C
34110656T
34263742K
I21125P1
34121507H
34121507H
34256477R
34256477R
34262832P
34262832P
34116171H
D22222T1
D22222T1
12716876S
12716876S
34111523Q
34111523Q
34116865E
34116865E
DAC310F2
DAC311F2
34230632P
34265893X
34265893X
D12240T1
I11132S3
34148299S
34259001H
34113941L
34129871X
34129871X
DAC306F3
DAC317F1
34133287E
34253456Q
34119035F
34119035F
34265505J
34265505J
34265505J
00080012H
00080012H
I11513T1
34120476E
34120476E
38088071W
38088071W
D2SE14P
00750171A
00750171A
34236827Q
D14230T1
D23324S1
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
RODRIGUEZ FERNANDEZ DOMINGO
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CONCEPCION
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CONCEPCION
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CONCEPCION
RODRIGUEZ FERNANDEZ MILAGROS
RODRIGUEZ FERREIRO JOSE
RODRIGUEZ FRANCO PURIFICACION
RODRIGUEZ GALLARDO MANUEL
RODRIGUEZ GALLARDO MANUEL
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL
RODRIGUEZ GARCIA JOSE RAMON
RODRIGUEZ GARCIA JOSE RAMON
RODRIGUEZ GARRIDO CARMEN
RODRIGUEZ GOICOECHEA JAVIER
RODRIGUEZ GOICOECHEA JAVIER
RODRIGUEZ GONZALEZ CONCEPCION
RODRIGUEZ GONZALEZ CONCEPCION
RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARNACION
RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARNACION
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL (HEREDEROS DE)
RODRIGUEZ GONZALEZ OFELIA
RODRIGUEZ GONZALEZ PILAR
RODRIGUEZ GUNTIÑAS IBAN
RODRIGUEZ GUNTIÑAS IBAN
RODRIGUEZ IGLESIAS ARGIMIRO
RODRIGUEZ IGLESIAS CELIA
RODRIGUEZ LAGOA MANUEL
RODRIGUEZ LOPEZ DANIEL
RODRIGUEZ LOPEZ HERMINIO
RODRIGUEZ LOPEZ JAIME
RODRIGUEZ LOPEZ JAIME
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
RODRIGUEZ LOPEZ SIXTO Y OTRO
RODRIGUEZ LOSADA ANA MARIA
RODRIGUEZ LOSADA ANUNCIA
RODRIGUEZ LOSADA ANUNCIA
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
RODRIGUEZ MACIA LIDIA
RODRIGUEZ MARBAN MANUELA
RODRIGUEZ MARBAN MANUELA
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILIA
RODRIGUEZ MARTINEZ EMILIA
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELES
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELES
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
RODRIGUEZ MARTINEZ NEMESIO
RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO
RODRIGUEZ MARTINEZ-BAAN. MANUEL
RODRIGUEZ MOSCOSO DOMINGO
33
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807196
120809009
120808643
120808012
120809008
120809264
120806978
120808233
120809039
120809174
120807282
120807873
120808980
120807456
120808163
120808596
120807153
120807053
120808408
120807845
120807252
120809338
120808472
120807620
120808069
120809336
120809314
120809082
120809225
120809632
120808371
120807571
120807718
120807717
120807914
120807306
120809384
120809140
120809368
120807821
120807949
120807830
120807358
120807954
120808301
120807523
120809348
120809346
120809347
120807942
120807331
120808282
120806989
120808227
120806971
120807604
120808429
NIF/CIF
34117815Y
34117815Y
34117815Y
18213350H
I21501T1
D23334S1
X4154236E
X4154236E
I23503T1
D14205T1
34212542L
34212542L
34119891N
34269740Q
34269740Q
34264478K
34264478K
34267028H
34267028H
34114615A
34114615A
33721445H
34244011R
34244011R
34191190B
34113404B
DAC305F1
D11131S1
D21503T1
34112559V
FI00007466
FI00007466
11326538G
11326538G
FI00006777
FI00006777
34115251H
37795623E
DCRI40P
FI00002360
34245580Y
34162513S
36106579Y
36106579Y
FI00007410
FI00007410
34115833W
34115833W
34115833W
34115834A
34115834A
34277191S
34277191S
34246056E
34246056E
34246056E
34246056E
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
RODRIGUEZ OTERO JESUS
RODRIGUEZ OTERO JESUS
RODRIGUEZ OTERO JESUS
RODRIGUEZ OTERO PILAR
RODRIGUEZ PAZ GABRIEL (Y OTRA)
RODRIGUEZ PEREIRA AMALIA
RODRIGUEZ PEREYRA EUNICE
RODRIGUEZ PEREYRA EUNICE
RODRIGUEZ PEREZ ANTONIO
RODRIGUEZ PEREZ DAVID
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
RODRIGUEZ PEREZ JULIO
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
RODRIGUEZ PEREZ MARIA
RODRIGUEZ PUENTE AITOR
RODRIGUEZ PUENTE AITOR
RODRIGUEZ QUIROGA MARIA DEL MAR
RODRIGUEZ QUIROGA MARIA DEL MAR
RODRIGUEZ QUIROGA RAMON
RODRIGUEZ QUIROGA RAMON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVARISTO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENCIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE A
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE A
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL (HEREDEROS DE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON VICENTE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALUSTIANO
RODRIGUEZ SANCHEZ AMPARO
RODRIGUEZ SANCHEZ AMPARO
RODRIGUEZ SS ELENA
RODRIGUEZ SS ELENA
RODRIGUEZ SUAREZ MARINA GABRIELA
RODRIGUEZ SUAREZ MARINA GABRIELA
RODRIGUEZ SUAREZ MARINA GABRIELA
RODRIGUEZ SUAREZ MERCEDES
RODRIGUEZ SUAREZ MERCEDES
RODRIGUEZ VALBUENA YENNY PAOLA
RODRIGUEZ VALBUENA YENNY PAOLA
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
RODRIGUEZ VALLINA JOSE
34
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809408
120807908
120807303
120809054
120807187
120808634
120807695
120807696
120809175
120808586
120809242
120806895
120809011
120807148
120808945
120809062
120808197
120807468
120808590
120809178
120809079
120809480
120808285
120807516
120807163
120808605
120809133
120809149
120808120
120807444
120806969
120808218
120809130
120809401
120809286
120809179
120806995
120808297
120809164
120807675
120808575
120807189
120808636
130001098
130000722
120809172
120809257
120808654
120807206
120808132
120807448
120807447
120808130
120809539
120808610
120809051
120807881
NIF/CIF
34110233Z
34247292Q
34247292Q
I24418S1
34270694G
34270694G
34144013F
34144013F
D14207T1
FI00006764
D2SE12P
09399339K
I21502T1
09976017C
I13431T2
10044383F
10044383F
10044383F
10044383F
34115352G
34115352G
34260490N
34264078N
34264078N
10191003W
10191003W
D12315S1
D13317P1
34116784X
34116784X
37647082S
37647082S
D12243T1
34113809W
34234662J
34234662J
34264670Y
34264670Y
34116996S
34112041M
34112041M
53313223M
53313223M
53313223M
02481706Y
D14134T1
D23216P1
34636921W
34636921W
34257568B
34257568B
34243742P
34243742P
34256143N
34121904R
04100137L
34121904R
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
RODRIGUEZ VAZQUEZ EMILIO
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
RODRIGUEZ VAZQUEZ LONGINA
RODRIGUEZ VAZQUEZ PABLO
RODRIGUEZ VAZQUEZ PABLO
RODRIGUEZ VEGA AVELINO
RODRIGUEZ VEGA AVELINO
RODRIGUEZ VOLTA MARIA
RODRIGUEZ YAÑEZ CARLOS
RODRIGUEZ-LOPEZ DE LAGO ANTONIO
ROLDAN SERNA MARIA JOSE
ROMANOS LOPEZ EMILIO
ROMERO BORJA JULIO
ROMERO MONTOYA JUAN ANTONIO
ROMERO MONTOYA MERCEDES
ROMERO MONTOYA MERCEDES
ROMERO MONTOYA MERCEDES
ROMERO MONTOYA MERCEDES
ROMERO PEREIRA CARMEN
ROMERO PEREIRA CARMEN
ROMERO ROMERO ADOLFO
ROMERO ROMERO ANGEL
ROMERO ROMERO ANGEL
ROMERO ROMERO SALVADOR
ROMERO ROMERO SALVADOR
RON FERNANDEZ AURORA
ROSON BENIGNO (HIJOS DE)
RUBINOS VAZQUEZ ANTONIO
RUBINOS VAZQUEZ ANTONIO
RUBIO JAEN RAMON
RUBIO JAEN RAMON
RUIZ COBO MANUEL
RUIZ RODRIGUEZ MARIA CRISTETA
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
SAAVEDRA RODRIGUEZ JUANA
SACO PEREZ MARIA
SACO PEREZ MARIA
SAEZ LEMOS MANUEL
SAEZ RODRIGUEZ VIRTUDES
SAEZ RODRIGUEZ VIRTUDES
SAINZ FUENTE GEORGINA
SAINZ FUENTE GEORGINA
SAINZ FUENTE GEORGINA
SALAS ESCRIÑA BELEN
SALAS GABRIEL Y TOMAS
SALAS GABRIEL Y TOMAS
SALAZAR GIMENEZ ESTRELLA
SALAZAR GIMENEZ ESTRELLA
SALGADO EIREOS ALBERTO
SALGADO EIREOS ALBERTO
SALGADO EIREOS TOMAS
SALGADO EIREOS TOMAS
SALGUEIRO DOMINGUEZ MARIA DOLORES
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
35
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120807286
120807168
120808954
120808546
120807656
130001090
120808018
130001094
120806857
120808618
120807175
120806888
120807502
120808257
120809093
120809154
120808304
120809240
120806999
120808237
120809197
120808552
120804604
120809055
120809466
120809561
120809198
120807824
120804799
120808128
120806912
120809372
120809323
120807349
120807948
120809334
120809341
130000549
120809455
120809352
120809353
120808226
120807496
120809354
120809418
120807116
120809084
120807924
120804743
130001067
130001066
130001065
130001064
120806825
120808361
120808061
120807339
NIF/CIF
34121904R
34121904R
34208350J
34135686Y
34135686Y
33346251T
33346251T
33346251T
33346251T
34268190F
34268190F
34222613Q
34242196A
34242196A
34142426F
D13330S1
34245923G
D2SE09P
34264523C
34264523C
D14510P1
12254330E
34229073J
34181457F
34181457F
34181457F
D14513S1
FI00002451
FI00005913
37334107R
37334107R
DCRI50S1
DAC312F1
33552980M
33552980M
34119945C
I11501T2
B27757822
X1590027Z
DCRI06D1
DCRI06D3
34486069F
34486069F
DCRI09P
34118689Y
34122604B
D11141S1
44496419K
FI00006217
B15965593
B15965593
B15965593
B15965593
B15965593
06171496K
34275655C
34275655C
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
SALGUEIRO LOPEZ LUIS
SALGUEIRO LOPEZ MARIA BALBINA
SAMPEDRO RODRIGUEZ RAMON
SAMPEDRO RODRIGUEZ RAMON
SANCHEZ ALVAREZ ALBERTO
SANCHEZ ALVAREZ ALBERTO
SANCHEZ ALVAREZ ALBERTO
SANCHEZ ALVAREZ ALBERTO
SANCHEZ BEREA FRANCISCO
SANCHEZ BEREA FRANCISCO
SANCHEZ BUJAN ALFONSO
SANCHEZ DE LA FUENTE CONCEPCION
SANCHEZ DE LA FUENTE CONCEPCION
SANCHEZ DIAZ MANUEL
SANCHEZ FERNANDEZ ROSA MARINA
SANCHEZ FERNANDEZ VIRGINIA
SANCHEZ GARCIA MANUELA
SANCHEZ IGLESIAS EMILIO JOSE
SANCHEZ IGLESIAS EMILIO JOSE
SANCHEZ LOPEZ DOLORES
SANCHEZ LOPEZ DOLORES
SANCHEZ LOPEZ LUZ
SANCHEZ LOPEZ MANUEL
SANCHEZ LOPEZ MANUEL
SANCHEZ LOPEZ MANUEL
SANCHEZ LOPEZ PILAR (Y OTROS)
SANCHEZ LOSADA CARMEN
SANCHEZ MARTINEZ MANUEL
SANCHEZ OLLE SERGIO
SANCHEZ OLLE SERGIO
SANCHEZ VAZQUEZ JOSEFA (HEREDEROS DE)
SANCHEZ VILLAR JUAN
SANTISO VILAS ALMUDENA
SANTISO VILAS ALMUDENA
SANZ GONZALEZ AMABLE REMEDIOS
SANZ GONZALEZ PILAR
SILPESCA SL
SILVA TELES MENDES MARIA FATIMA
SISO SOMOZA JOSEFA
SISO SOMOZA RAIMUNDO
SOMOZA RODRIGUEZ MANUEL
SOMOZA RODRIGUEZ MANUEL
SORDO COLLO MARIA COVADONGA
SOTELO RUBINOS PEDRO
SOTO DE LA FUENTE DELFINA
SOTO GARCIA EMILIO
SOUTO FERNANDEZ SANDRA
SP SS VENTURA
SPN EMPAUXER SL
SPN EMPAUXER SL
SPN EMPAUXER SL
SPN EMPAUXER SL
SPN EMPAUXER, SL
SQUIRES MARIA LUISA
STRONI SHEQI ALBERT
STRONI SHEQI ALBERT
36
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809358
120809239
120808260
120807505
120806795
120807861
120807266
120809300
120806858
120807603
120806924
120808168
120808020
120808951
120808428
120804830
120808994
120806861
120808022
120807086
120808496
120807810
120807064
120808437
120807452
120808159
120807749
120809502
120807642
120808519
120807537
120808188
120807442
120809417
120809086
120808181
120806930
120809393
120808320
120807535
120808441
120807611
120806870
120808050
120808447
120807608
120806994
120808295
120808077
120807347
120807020
120808349
120808944
120807713
120809425
NIF/CIF
34118308Q
D2SE02P
32868891M
32868891M
A81027518
33841059D
33841059D
D24433S1
34165918Q
34165918Q
34165918Q
34165918Q
34165918Q
34165918Q
34165918Q
FI00006249
I21110P1
34262748Q
34262748Q
76623719R
76623719R
50295576G
X8242846Z
X8242846Z
B27166784
B27166784
B15854409
36075234X
34247587N
34247587N
34122916R
34190862M
34190862M
32361461R
34116809N
34249202V
34249202V
I11138S1
34117067V
34117067V
X8588068Y
X8588068Y
X6039117F
X6039117F
34246264T
34246264T
34222921W
34222921W
0,416666667
0,416666667
0,416666667
0,416666667
33619379A
36138950Q
34128071G
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
SUAREZ FERNANDEZ FRANCISCO
SUAREZ FIGUEROA ENRIQUE (Y OTROS)
SUAREZ MENENDEZ MANUEL GERARDO
SUAREZ MENENDEZ MANUEL GERARDO
TECNICAS Y ESTUDIOS EN HIDROCARBUROS SA
TEIJEIRO CARRAL ANTONIO
TEIJEIRO CARRAL ANTONIO
TOMAS SALAS GABRIEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES GOMEZ SAMUEL
TORRES LOPEZ BAUTISTA
TORRES SANMARTIN DOSITEO
TOURON GARCIA ELENA
TOURON GARCIA ELENA
TOUZON MUÑOZ ANA
TOUZON MUÑOZ ANA
TRIGO VERAO JOSE MANUEL
TRUJILLO SALDARRIAGA DIANA LIZETH
TRUJILLO SALDARRIAGA DIANA LIZETH
UNICOTTON SL
UNICOTTON SL
UNISA INVERSIONES SL
VALCARCEL FALAGAN MARIA FILOMENA
VALCARCEL GONZALEZ AVELINA
VALCARCEL GONZALEZ AVELINA
VALCARCEL LOSADA JOSE LUIS
VALDES GONZALEZ EMILIO
VALDES GONZALEZ EMILIO
VALE PARADA MARIA MANUELA
VALENTIN MAYORAL VICENTA
VALES GONZALEZ CARLOS
VALES GONZALEZ CARLOS
VALIÑA PRIETO JOSE
VARELA GONZALEZ ANTONIO
VARELA GONZALEZ ANTONIO
VASILE ROMICA SINZIEANU
VASILE ROMICA SINZIEANU
VASQUEZ PARRA ROSA
VASQUEZ PARRA ROSA
VAZ VASSALO MARIA GUALDINA
VAZ VASSALO MARIA GUALDINA
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO (HERDEIROS
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO (HERDEIROS
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
VAZQUEZ AIRA MILAGROS
VAZQUEZ ANSEDE PILAR
VAZQUEZ BARCIELA LOIS
VAZQUEZ BUJAN FELIX
37
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120809161
120808955
120807014
120809044
120808194
120807463
120807541
120809503
130000647
120807272
120807865
130001057
120807056
120809400
120808448
120807609
120808100
120809392
120807500
120808245
120809641
120809538
120809151
120808292
120806991
120809294
120809287
120808425
120804588
120807130
120808580
120809374
120807731
120807730
120807732
120807424
120808097
120807152
120808594
120808937
120806937
120808265
120808252
120807545
120804835
120808934
120808214
120806965
120809138
120809423
120807998
130001073
120809218
120807386
120807387
120808000
120808001
NIF/CIF
D13430T2
I14132T1
36083472Z
34245438W
16052982V
16052982V
FI00007435
34239338C
34174225C
34233806P
34233806P
34222921W
32805782P
34244064P
34250676L
34250676L
34266218J
I11134S2
14957282Z
14957282Z
34245628P
34113727N
35976644K
34267220A
34267220A
34221727G
34128620R
34144626E
34245430V
34255871Q
34255871Q
DCRI53D3
B27304898
B27304898
B27304898
E27273531
E27273531
X3476029Q
X3476029Q
I13342S2
34253418R
34253418R
34265823D
FI00007439
FI00009754
I13328S1
53199756C
53199756C
D13131T2
34115171F
34115171F
34269759N
D21410T2
34248682A
34248682A
34248682A
34248682A
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
VAZQUEZ CARRIL LUIS
VAZQUEZ DIAZ MANUELA
VAZQUEZ DIAZ MARIA CAMINO
VAZQUEZ FERREIRO JOSEFA
VAZQUEZ GOLZARRE JUAN PEDRO
VAZQUEZ GOLZARRE JUAN PEDRO
VAZQUEZ GOMEZ REMEDIOS
VAZQUEZ GONZALEZ MARIO
VAZQUEZ IGLESIAS ANTONIO
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
VAZQUEZ PEDRIDO JOSE ANTONIO
VAZQUEZ PEREZ JAIME GERMAN
VAZQUEZ REY MARIA
VAZQUEZ RIVERA SARA
VAZQUEZ RIVERA SARA
VAZQUEZ RODRIGUEZ AARON
VAZQUEZ RODRIGUEZ ASUNCION
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO
VAZQUEZ RODRIGUEZ ELISEO
VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
VAZQUEZ RODRIGUEZ VALENTINA
VAZQUEZ ROMERO ALBERTO RAFAEL
VAZQUEZ ROMERO ALBERTO RAFAEL
VAZQUEZ SANTOME MARGARITA
VAZQUEZ VARELA JAIME
VEGA GONZALEZ ADILA
VEGA GONZALEZ RAUL
VELAZQUEZ FERNANDEZ MODESTO
VELAZQUEZ FERNANDEZ MODESTO
VELOSO SALUSTIO (HEREDEROS DE)
VENJUGAR SL
VENJUGAR SL
VENJUGAR SL
VERDILANDIA C.B.
VERDILANDIA C.B.
VERTEL OSPINO OSCAR
VERTEL OSPINO OSCAR
VILA GONZALEZ JOSE
VILA GONZALEZ MARIA ROSA
VILA GONZALEZ MARIA ROSA
VILA MARTINEZ IVAN
VILA PARADIÑEIRO CARMEN
VILA PEREZ DOLORES
VILLANUEVA DIAZ EMILIO-JOSE
VILLAR HOFF ROBERTO
VILLAR HOFF ROBERTO
VILLAR LAFUENTE CARMEN
VINAYO CADENAS VIRGILIA PRIM
VINAYO CADENAS VIRGILIA PRIM
VISUÑA CASTAÑO JOSE
YAÑEZ RODRIGUEZ FEDERICO (Y OTRO)
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
YAÑEZ SANCHEZ PABLO
38
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
120808331
120807070
120808456
120808385
120809089
NIF/CIF
34111831W
06944022T
06944022T
06944022T
D11208P1
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
YOLDI VAZQUEZ FELIPE
ZORRILLA GORBEA JESUS
ZORRILLA GORBEA JESUS
ZORRILLA GORBEA JESUS
ZOTES BLANCO ROSA
R. 1043
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE CONTAS
ABERTAS EN ENTIDADES DE DEPÓSITO.
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e artigos
59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Jurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, “Boletín Oficial do Estado” 285, de 27 de novembro de 1992 (redacción Lei
4/1999, de 13 de xaneiro, “B.O.E.” do 14, e Lei 24/2001, de 27 de decembro, “B.O.E.” do 31), e non sendo
posible notifica-la dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito, por causas non imputables
a esta Administración Local, cítase ós debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, pasen a retirar persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na Oficina de Recadación Ejecutiva do
Concello de Monforte de Lemos, sita no Campo de San Antón nº 1 , baixo, en horario de 08:30 a 14:30 horas de
luns a venres e os martes de 16:30 a 18:30 horas (Teléfono 982 40 44 30, e mail: recadacion.monforte@sdci.es)
Transcurrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedememto executivo é a Tesourería deste Concello.
En Monforte de Lemos a 17 de marzo de 2014.- A TESOUREIRA, Mª Teresa Diz Alonso
RECIBO
1321346
1350047
1201201
1321513
1300244
0000067
0000062
1200036
1321399
1320278
1320065
1200038
1321917
1321042
1322509
1201039
1300405
1321571
1322293
1322197
1320042
1200670
1200711
1320319
1321518
1320627
1321355
1321504
NIF/CIF
34277882Q
34175606K
34260728C
34273771E
34261356G
34240628E
34254240H
G27111830
72072574G
X3863597B
34246213H
34110733P
X9890416W
X6995547M
34114528P
34257408N
B27264373
34222141G
34261890D
34263638D
44094141J
34266987T
X5459859G
X3953923Q
X9292243J
34253332F
X9136102L
X7549541K
NOME E APELIDOS
ALVARADO UREÑA JUAN
ALVAREZ DIAZ DELFINA
ALVAREZ SIERRA MANUEL
ALVES GOMES BENITO
ARIAS CAMPO ELISEO
ARIAS GARCIA JOSE
ARMESTO DACAL LUISA
ASOCIACION DE VECINOS DE PIÑEIRA
AUGUSTO DOS SANTOS LIDIA
AUGUSTO DOS SANTOS MARIA DO CARMO
BERNARDINO FERNANDEZ MARIA LUZ
BLANCO CORCOBA LEONCIO
BUCUR IONEL
BUZEA GHIORGHITA
CABO LOSADA JUAN
CAMINO FERNANDEZ MARIA ELISA
CARPINTERIA DA COSTA COELHO E HIJOS SL
CARRAL LOSADA MARIA INES TRINIDAD
CASTAÑER NUÑEZ ISIDORO
CASTILLO VAZQUEZ JOSE MANUEL
CASTRILLON ORTIZ ANGELA MARIA
CASTROSEIROS SANCHEZ JONATAN
CHAGGOUR AZIZ
CHEBBAKI ABDELLAH
CHIRACU NICOLAE MARIAN
CID ALVAREZ JUAN MANUEL
CLAUDE CAMPO MARTINE ANTOINETTE
COLOMBO EDGARDO
39
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
1350053
1200358
1322448
1320606
1300598
1321064
1320239
1200366
1300081
1200915
1200716
1200008
1322651
1321482
1320832
1320242
1322140
1201011
1321278
1321531
1350188
1321011
1321831
0000307
1322073
1201072
1320087
1320451
1320044
1320943
1200916
1310057
1200515
1201148
1320101
1200055
1321411
1201071
1322152
1321704
1321423
1320328
1200880
1200727
1201169
1200983
1200289
0000053
1200527
1200063
1201096
1321649
1322680
1200395
1320220
1321344
1200683
NIF/CIF
B27281773
B27338813
34264649P
X1666668L
34244026Q
71518784P
34271581V
34264305D
34237980L
34250115X
34274673G
34256965Y
34121656Y
34258747V
X3091958E
34270629P
34264708K
34272839X
76867692J
X7607154L
34264079J
34232639Z
73418537F
34385090K
34261125A
34243880P
34114601N
34110370J
02670346T
34261258K
34268185W
76612946S
34255897L
76621752N
33337030W
B27307800
76926950T
34238945H
34297192Y
34248178M
34274663V
34252703E
46997479S
34263272B
33917249T
34260809D
37374538K
34252749E
34263057A
34251504L
34217488C
34274198N
34267040F
76613039Q
70828050X
53747636V
34265197G
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
COMACO LEMOS SLL
CONSIN LEMOS, SL
DANOZ GOMEZ M MONICA
DE JESUS DUARTE JOAQUIN ANTONIO
DIAZ DIAZ MARIA CARMEN
DIAZ ECHEVERRY MARIA JOSE
DIAZ FAIRALL MARIA FARA
DIAZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
DIAZ FERNANDEZ PABLO
DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS
DIAZ RAMOS MIGUEL ANGEL
DIAZ RODRIGUEZ ANA
DIAZ RODRIGUEZ CONCEPCION
DIAZ SAENZ UBALDO
DO NASCEMENTO JOSE JORGE
DOS SANTOS BENTO MARCELINO
DOS SANTOS FIGUEIRAS JORGE MANUEL
DOS SANTOS MACHADO EUGENIO
DUVALE LORENZO LUIS
EDUARDO SOUZA ALESSANDRA
EIREOS MOA JOSE MANUEL
ESTRADA GOYANES CONCEPCION
EVANGELISTA VASQUEZ FRANCIA BERNARD
FEIJOO GARCIA JOSE
FERNANDEZ DIAZ MARIA ANGELES
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA
FERNANDEZ FERNANDEZ RUDESINDO
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN
FERNANDEZ LOPEZ JAVIER
FERNANDEZ PRADO BLANCA
FERNANDEZ RIVERA MINERVA MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
FLORINES CONDE ALBERTINA
FREIRE LOZANO MONTSERRAT
GALICHIP SL
GARCIA CASAL VICTOR MANUEL
GARCIA GOMEZ LIDIA
GOLLES MENDOZA EVELIN KATIUSKA
GOMEZ LOPEZ FRANCISCO
GOMEZ VAQUERO VICTOR MANUEL
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LUZ
GONZALEZ GONZALEZ LUCIA
GONZALEZ LOPEZ JOSE ANGEL
GONZALEZ LOPEZ LUIS RAMON
GONZALEZ MARTINEZ MARIA TERESA
GONZALEZ MIR MARIA TERESA
GONZALEZ MOINELO CARLOS
GONZALEZ PIEDRA BENJAMIN
GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO
GONZALEZ SANCHEZ MARIA NIEVES
GONZALEZ VEGA CLARA CECILIA
GUITIAN VAZQUEZ IBAN
GUITIAN VEIGA MARIA ESTRELLA
HERNANDEZ SALGADO MARTHA ORFILIA
HIRALDO HERNANDEZ JORGE LUIS
IGLESIAS RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
40
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
1200595
0000090
1320854
1350321
1200401
1321334
1320256
0000315
1322584
1200406
1322016
1321651
1300220
1321954
0000196
1200073
1200949
1200870
0000070
1200541
1321689
1300516
1200150
1300503
1200887
1300465
0000187
1321285
1200414
1200415
1300360
1200598
1320743
1320155
1200248
1320831
1200650
0000001
1321610
1320037
1200250
1200748
1321606
1320648
1300044
1201177
1322141
0000128
1320008
1201187
1200653
1200921
1300181
1200819
1200632
1321418
1200256
NIF/CIF
34258354S
X9332624Y
76613064H
X6738861E
33843963S
36532024C
34262845K
34116254D
34110567A
34251762R
34236564Y
33579580V
34240857K
34112947Z
34232499N
34269622J
34230982J
34255379F
34273970Z
34229588E
34253093K
34261485H
34265875S
34245073M
34274762R
35973477M
34245496Z
X3640034P
34257667H
32802133Q
34909013G
34264203E
34133435D
X1571511J
76622563H
X2054068F
34268770N
06520600P
B27257906
X4181424R
34240969H
28950402A
34258716D
46538401V
34241821L
34245266Z
34233407T
13697082F
34267935M
34262476C
34270378X
38025097W
34262026F
77057007S
34263122E
X4989939C
34271584C
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA PILAR
ILAS GABRIEL
JUIZ ARIAS FRANCISCO
KOSTADINOV GRUDEV GRUPIK
LOPEZ CALDAS LUISA
LOPEZ ESTEVA CRISTINA
LOPEZ FERREIRO JOSE LUIS
LOPEZ GOYANES MERCEDES
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO
LOPEZ LOPEZ JESUS
LOPEZ LOPEZ JULIO
LOPEZ LOPEZ PILAR
LOPEZ LOPEZ RAMON
LOPEZ LOPEZ ROSA
LOPEZ LOSADA LAURA
LOPEZ MACIA JOSE MANUEL
LOPEZ MARTINEZ MANUEL
LOPEZ PEREZ CARLOS
LOPEZ TORRADO ALBERTO
LOPEZ VEGA ROBERTO
LOPEZ VERGARA MARIA ISOLINA
LOPEZ VILA JOSE ANTONIO
LOSADA GARCIA ELENA
LOSADA LOSADA MARIA LUISA
MACHADO DOS ANJOS SILVIA ALEJANDRA
MARIÑO PEDRIDO JOSE RAMON
MARIÑO VARELA MARIA LUISA
MARTE POLANCO RUHTINILDA
MARTINEZ GONZALEZ LUCIA
MARTINEZ MAREQUE JOSE RAMON
MARTINEZ MARTINEZ JACINTO
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON
MEIJIDE CALVO JOSE JUAN
MENDES PEREIRA JOAQUIN ANTONIO
MIRAS VARELA MONICA
NASCIMIENTO DOS SANTOS TERESA
NEIRA QUINTELA JORGE
NIETO ORTEGA FERNANDO
OLIVA Y GUITIAN SL
OUCHTAIN FADMA
PAEZ PARADA ANTONIO
PALACIOS DOMINGUEZ ROSA MARIA
PARADA GONZALEZ ANGEL
PARADELA TABOADA JOSE ANTONIO
PARDO FERNANDEZ JOSE DANIEL
PARGA RODRIGUEZ LUIS JESUS
PAZOS PEREZ FERMIN
PEÑA ZUZARREGUI BEGOÑA
PEREIRA VIENTO CATALINA FERNANDA
PEREIRO RODRIGUEZ MARIA VICTORIA
PEREZ MENDEZ ROBERTO
PEREZ NOVO ELVA
PEREZ PEREZ ROBERTO
PEREZ VALVERDE ANGELA
PIÑEIRO ALVAREZ JOSE RAMON
POLANCO VILLAR ARGENTINA
QUIROGA PEREZ M. CRISTINA
41
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
RECIBO
0000107
1321475
1320263
1200924
1200436
1200337
1321166
1200438
1200694
1200303
0000138
1320255
1320633
1300547
1200091
0000016
1300080
1200562
1200328
1300305
1322545
1300306
0000170
1201056
1320215
1200093
1300309
1200826
1201028
1321974
1200904
1200330
1321516
1320336
1200875
1321523
1310052
1300055
1300315
1320394
1320769
1321379
1320549
1300201
1200473
1322350
1200474
1320119
1300399
1320384
1300237
1320204
1321717
1300631
1200928
1350325
NIF/CIF
34272734C
34265082G
34265321J
34239651B
34262824T
79331892Q
79331893V
34233886L
34262544L
34260089W
34113857G
34269279S
34247551E
34264109C
34110861K
34258363R
34265893X
34255301K
34245037S
34257984J
34257126Y
76621135Q
34113416T
34257654M
43685353G
34263735Z
34263514T
44429395L
10191003W
38750958Y
34264670Y
34268190F
34264567H
34265582K
34250495E
X7128990W
44470201T
10526611V
34274931D
34213177X
34264469N
76623719R
10069986B
34227487Z
34247935S
34234744A
X2429432B
50403893Z
34252961G
34233806P
34270667T
34259782V
33302251E
34257160V
76608446T
34252633K
B.O.P de Lugo
NOME E APELIDOS
REY REY ELVIRA CATALINA
RIVEIRO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
RIVERA MARIÑO ANA BELEN
RIVERA RODRIGUEZ MARIA LUISA
ROBLEDO ALVAREZ JOSE LUIS
ROCA JONES DANIEL
ROCA JONES MARCOS DAMIAN
RODRIGUEZ AIRA JUAN
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSEFINA
RODRIGUEZ CABO MARIA PILAR
RODRIGUEZ CASANOVA JOSE
RODRIGUEZ DACUÑA JOSE MANUEL
RODRIGUEZ DIAZ MARIA LUZ
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CANDIDA
RODRIGUEZ FERNANDEZ REMEDIOS
RODRIGUEZ GUNTIÑAS CONCEPCION
RODRIGUEZ GUNTIÑAS IBAN
RODRIGUEZ GUTIERREZ ROSA ANA
RODRIGUEZ LAGOA JOSE MARIA
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
RODRIGUEZ LOPEZ MARGARITA
RODRIGUEZ LOPEZ VICTOR MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUMERSINDA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL
ROMERO GABARRE ESPERANZA
ROMERO ROMERO SALVADOR
ROVIRA COLOMINAS JOSE MARIA
SACO PEREZ MARIA
SANCHEZ BEREA FRANCISCO
SANMARTIN MENENDEZ JOSE ANTONIO
SANTIAGO VAZQUEZ MIGUEL
SEOANE PORTELA MARIA DE LA SOLEDAD
SOPLOPUCO RAMIREZ OSKAR AMERICO
SORIA RIVERA PABLO
SUAREZ ALONSO JULIO
SUÑER DIAZ SANDRA
TEIJEIRO LOPEZ BENIGNO
TORRES VAZQUEZ NURIA
TOUZON MUÑOZ ANA
VAQUERO RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION
VARELA DOMINGUEZ CARMEN
VARELA GONZALEZ FRANCISCO
VARELA GONZALEZ RAMONA
VASSALO SALVADOR CARLOS JORGE
VAZQUEZ AIRA JULIO
VAZQUEZ ALVAREZ ROBERTO
VAZQUEZ LOPEZ MARIA
VAZQUEZ MARTINEZ DANIEL
VAZQUEZ VARELA MARIA ESTRELLA
VAZQUEZ VEIGA SANTIAGO RAMON
VEGA SANCHEZ JOSE MARIA
VEIGA RODRIGUEZ MARIA
VIZCAINO GONZALEZ FERNANDO
42
Núm. 079 – sábado, 5 de abril de 2014
B.O.P de Lugo
R. 1044
Anuncio
ANUNCIO CITACIÓN POR COMPARECENCIA
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentándose
notificar sen que fora posible practicarse por causas non imputables á Administración, polo presente anuncio se
cita aos obrigados tributarios ou representantes que no anexo se relacionan, para ser notificados por
comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que igualmente se especifican.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificados nun prazo de 15
días naturais, contados dende o seguinte da publicación deste anuncio, en horario de 8:45 a 14:45 horas de luns
a venres, ante a Oficina de Recadación situada no Campo de San Antonio 1 Bx- 27400 Monforte de Lemos.
Teléfono 982 404430.
Transcorrido dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais dende
o día seguinte do vencemento do prazo anteriormente sinalado.
Relación que se cita:
OBRIGADO TRIBUTARIO
NIF/CIF
Heredeiro Manuel
Rodríguez Pérez Carmen
34231967D
López Feijoo Manuela
(herederos de)
34234505V
Rodríguez Jose
Goyanes López Eliseo
(herederos de)
34115517P
Solado López Juan
Lemos Illanes Carmen
(herederos de)
34236277H
López Fernández María
Rodríguez González
Teresa (herederos de )
34123189K
PROCEDEMENTO
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A09600001
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A09600001
Trámite de audiencia en alteración catastral con referencia catastral
27031A06900314
Requeremento de datos catastrais en referencia catastral
A00501500PH11D
Requeremento de datos catastrais en referencia catastral
S00100200PH11D e 27031A05000177
Requeremento para comprobación de datos catastrais e cartografía en
referencia catastral S00300100PH11D e 27031A05000130
Trámite de audiencia á parcela 2609012PH2120N por alteración
catastral da parcela con referencia catastral 2609013PH2120N
Trámite de audiencia á parcela 27031A05200140 por alteración
catastral da parcela con referencia catastral 27031A05200130
Requeremento para comprobación de datos catastrais e cartografía en
referencia catastral O00602200PH20E e 27031B00200308
Monforte de Lemos, a 20 de marzo de 2014. O Alcalde-Presidente. Asdo: D. Severino Rodríguez Díaz.
R. 1124
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 05.04.2014 08:00:00 CEST
Razón:
Localización: España
Descargar

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO