LOGO
Muelles mecánicos
LOGO
Ballestas
LOGO
Aplicaciones
1
2
LOGO
Ballestas
LOGO
Ballestas
LOGO
Fórmulas para calcular los
ballestas de los tipos principales
Tipo de
ballesta
Croquis
Esquema
teórico
Tensión
(Kg/cm2)
Brazo de
pandeo, (cm)
Espesor de la
hoja h (cm)
Parámetro ib
(cm)
De
voladizo
De
cantiléver
Semielíptica
LOGO
Ballestas
LOGO
Ballestas
LOGO
Ballestas
LOGO
Ballestas
LOGO
Cálculo de ballestas
LOGO
Cálculo de ballestas
LOGO
Ejemplo
LOGO
LOGO
Descargar

Cálculo de muelles de ballesta