CONSTRUCCIÓ APARCAMENT SOTERRANI
Amb motiu de l’inici de les obres de construcció de l’aparcament soterrani al carrer
Cristòfol de Moura, entre Alfons El Magnànim i Perpinyà, quedarà totalment tallat a
la circulació i l’estacionament a partir del proper 1 d’agost.
El solar existent al costat del Mercat Sud-oest del Besòs quedarà habilitat per
l’estacionament de vehicles durant l’execució de les obres
Disculpeu les molèsties
Carrer tallat
per obres
construcció
aparcament
soterrani
Zona aparcament
opcional
CONSTRUCCIÓ APARCAMENT SOTERRANI
Amb motiu de l’inici de les obres de construcció de l’aparcament soterrani al carrer
Cristòfol de Moura, entre Alfons El Magnànim i Perpinyà, quedarà totalment tallat a
la circulació i l’estacionament a partir del proper 1 d’agost.
El solar existent al costat del Mercat Sud-oest del Besòs quedarà habilitat per
l’estacionament de vehicles durant l’execució de les obres
Disculpeu les molèsties
Carrer tallat
per obres
construcció
aparcament
soterrani
Zona aparcament
opcional
CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Con motivo del inicio de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo
en la calle Cristòfol de Moura, entre Alfons El Magnànim y Perpinyà, quedara
totalmente cortada la circulación y el estacionamiento a partir del próximo
1 de agosto.
El solar existente al lado del Mercat Sud-oest del Besòs quedará habilitado para el
estacionamiento de vehículos durante la ejecución de las obras
Disculpen las molestias
Calle cortada
por obras
construcción
aparcamiento
subterráneo
Zona aparcamiento
opcional
CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Con motivo del inicio de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo
en la calle Cristòfol de Moura, entre Alfons El Magnànim y Perpinyà, quedara
totalmente cortada la circulación y el estacionamiento a partir del próximo
1 de agosto.
El solar existente al lado del Mercat Sud-oest del Besòs quedará habilitado para el
estacionamiento de vehículos durante la ejecución de las obras
Disculpen las molestias
Calle cortada
por obras
construcción
aparcamiento
subterráneo
Zona aparcamiento
opcional
Descargar

CONSTRUCCIÓ APARCAMENT SOTERRANI